Oktobrī pārvaldē turpinās ikdienas darbi, lai paveiktu budžetā plānoto.
Abos pagastos pašdarbības kolektīvi uzsākuši sezonu, kā arī pulcējušies kopīgā atpūtas pasākumā Lestenē.
Struktūrvienību vadītāji un pārvalde izstrādā 2018.gada budžeta plānu. Kopā ar Domes Attīstības nodaļu sagatavots Irlavas basketbola laukuma seguma atjaunošanas projekts iesniegšanai LAD.

lapu gajiens 2013 176

10. novembrī plkst. 16:00 Lestenes tautas namā Rīgas 45 vidusskolas jauktā kora koncerts, diriģente Baiba Milzarāja, Evita Zālīte- soprāns, Ilona Birģele klavieres. Plkst.17:00 Lāpu gājiens no Lestenes tautas nama uz Brāļu kapiem. Plkst.17:15 Svētbrīdis Brāļu kapos. Pēc svētbrīža atmiņu ugunskurs nojumē pie kapiem.
Aicinām iedzīvotājus līdzi ņemt lāpas un svecītes!

Septembrī pārvalde atsākusi darbu parastajā režīmā pēc atvaļinājuma. Pārvaldes teritorijā esošās izglītības iestādes uzsākušas jauno mācību gadu, pārvalde nodrošinājusi transportu visiem audzēkņiem, kuriem tas nepieciešams.

Pārvaldē esam pārrunājuši galvenos darba virzienus kultūrā, sportā kopā ar iestāžu vadītājiem, lai nodrošinātu visiem interesentiem iespēju darboties skolas un pagasta pulciņos un sporta nodarbībās, skolā papildus 2.-9.klases skolēniem ir iespēja nodarboties ar florbolu, jo iedalītas papildus sporta stundas.

Konsultat padome2

Irlavas un Lestenes pagastu pārvalde aicina interesentus pieteikties darbam Lestenes pagasta Konsultatīvajā padomē, lai padarītu mūsu darbu labāku un izteiktu sabiedrības viedokli par Lestenei būtiskiem jautājumiem.
Pieteikties Lestenes pagasta pakalpojumu centrā pie sekretāres līdz 28. oktobrim vai pa tālr.: 63154760 vai 29413273

 

2017. gada 27. augustā
 
Brāļu kapos plkst.12:00 
Pūpju kapos plkst.13:00 
Dziedzeru  kapos plkst.15:30