Notikušas kārtējās darbinieku sapulces, kurās pārrunātas ikdienas darba aktualitātes. Abos pagastos notikušas Konsultatīvās padomes sēdes, kurās sniegta informācija par aktuālo 2017. gadā.

Noritējusi pārvalžu vadītāju tikšanās, kurā pārrunātas pašvaldību īpašumu lietas un citas darba aktualitātes.

Kopā ar Domes administrācijas speciālistiem tiek aktīvi strādāts, lai Lauku atbalsta dienestā iesniegtu projektus. Atbalsta gadījumā pie Irlavas vidusskolas un sporta zāles tiks izvietoti āra trenažieri un uzlikts mākslīgais segums basketbola laukumam.

Pildot Ministru kabineta noteikumus par energoefektivitātes izvērtējumu, ir uzsākta pārvaldes lielo ēku apsekošana, lai konstatētu esošo stāvokli un saņemtu energoefektivitātes sertifikātu.

Uzsākta gatavošanās 16. marta pasākumiem Lestenes Brāļu kapos. Šogad paredzēts koncerts baznīcā, piemiņas brīdis kapos un filmas “Melānijas hronika” demonstrēšana Lestenes Tautas namā. Pasākuma sākums plkst. 12.30.

Aizvadīta tikšanās ar Daugavas Vanagu Centrālo valdi, lai pārrunātu turpmāko sadarbību Lestenes Brāļu kapu apsaimniekošanā.

Veikta pašvaldības dzīvokļu revīzija, lai lemtu par remontdarbiem.

Abu pagastu kultūras dzīvē notika plānotie pasākumi, deju kolektīvi piedalījās dažādos pasākumos Džūkstē, Lapmežciemā un Lestenē.
Irlavas sporta namā notika ziemas perioda sporta sacensības tenisā, šautriņu mešanā, novusā, zolītē, volejbolā, telpu futbolā un florbolā. Aizvadītas gadskārtējās zemledus makšķerēšanas sacensības, kas pulcēja daudz interesentu.

Pārvaldē uzsācies jauns darba gads ar darbinieku sapulcēm, kurās pārrunātas aktualitātes, kā arī precizēts budžets.

Tukuma novada Domes organizētajā Pateicības dienā tika izteikta pateicība arī vairākiem Irlavas pagasta cilvēkiem.

Notikusi Lestenes baznīcas atjaunošanas fonda sapulce, kurā apstiprināja 2017. gadā veicamo atjaunošanas darbu sarakstu u.c. aktivitātes.

Pārvaldē notika inventarizācija, kuras rezultātā tika pārskatīts esošais inventārs.

Kultūras darbinieki uzsākuši aktīvu darbu, lai saplānotu galveno pasākumu norisi.

Aktīvi norit Irlavas sporta dzīve, notiek dažādu līmeņu sacensības florbolā, galda spēlēs un telpu futbolā.

Abos pagastos intensīvi tika tīrīti ceļi puteņa un snigšanas laikā. Darbs tika paveikts laikā un labā kvalitātē.

Pārrunāti vasaras sezonā veicamie ceļu uzturēšanas darbi, lai noslēgtu līgumu ar SIA “Komunālserviss TILDe”.

Pārvalde gatavo Lauku atbalsta dienesta projektu par āra trenažieru ieguvi un uzstādīšanu, zāles trenažieru grīdas seguma nomaiņu un jaunu seguma ieklāšanu Irlavas vidusskolas basketbola laukumam.

Ar Adventa laika noskaņām paiet decembra mēnesis. Šomēnes pārvaldē notika darbinieku vērtēšana par 2016.gada veikumu, kurā ar katru pārrunājām paveikto, galvenās problēmas, lai varētu strādāt vēl labāk, kā arī pamatuzdevumus 2017.gadam.
Domes komitejās apspriedām nākamā gada budžetu, kas ir ar nelielu pieaugumu, bet nodrošinās tikai ikdienas nepieciešamības, tāpat arī izanalizējām paveikto šajā gadā.

Patriotisma un Valsts svētku gaisotnē aizrit novembris.
Abos pagastos notika Konsultatīvās padomes, kurās pārrunāts paveiktais 2016.gadā, kā arī galvenie darbi jaunajam budžeta gadam.
Īpaši kupli apmeklēts bija Lāčplēša dienas pasākums Lestenē, kur bija iespēja tikties ar Ukrainas vēstnieku, Ukrainas kara brīvprātīgajiem palīgiem no Latvijas, kā arī noskatīties dokumentālās filmas par notikumiem Ukrainā. Lāpu gājienā piedalījās daudz jaunieši arī no mūsu novada skolām.
Abos pagastos notika Valsts svētku pasākumi. Irlavā uzstājās māsas Legzdiņas, bet Lestenē pašdarbnieki bija sagatavojuši koncertu. Bija iespēja atpūsties labas deju mūzikas pavadībā.

lestene ziemassv  Adventa laikā Lestenes evaņģēliski luteriskājā baznīcā apmeklētāji tiek īpaši gaidīti - dievnamā atgriezusies restaurētā krāšņā baroka stila kancele. Savukārt vasarā baznīcā uzstādīts altāris pilnā apjomā.

Pēc 2016. gadā piešķirtā valsts finansējuma izdevies ne tikai restaurēt Lestenes baznīcas kanceli visā tās krāšņumā, bet arī pārvest altāri no Rundāles pils muzeja krājumiem, kur tas ilgstoši tika eksponēts Rundāles pils muzeja staļļos ierīkotajās izstāžu zālēs. Šī gada vasarā veikti arī jaunu koka vairoga slēģu izgatavošana tornī un zvana stiprinājuma izbūve.

Lestenes baznīca, kaut arī nepieder pie senākajiem Kurzemes dievnamiem, savā trīssimt gadu ilgajā pastāvēšanas laikā iemantojusi izcila arhitektūras un dekoratīvās mākslas pieminekļa slavu. Krāšņā interjera autors Nikolauss Sefrenss jaunākais (1662 – 1710) savu arodu apguvis hercoga Jēkaba laikā. Dievnama altāris un kancele ir tikai daļa no interjera, kas spilgti apliecina koktēlniecības meistarību. Kaut kas tik iespaidīgs Kurzemes dekoratīvajā mākslā vēl nebija radīts.

Noslēdzoties gada restaurācijas darbiem un tuvojoties Ziemassvētkiem, Lestenes baznīca sirsnīgi aicina svētku gaidīšanas laiku pavadīt kopā:

11.decembrī
Plkst. 12.00 Dievkalpojums Adventa trešajā svētdienā ar Dievgaldu.
Plkst. 13.00 Izstādes „Sv. Trīsvienības katedrāles ērģeles arhīvu liecībās” atklāšana. Izstādē būs skatāmi arhīvu dokumenti - fotogrāfijas, apraksti, aprēķini no ērģeļu vēsturnieka Mikus Dzenīša apzinātā materiālu apkopojuma.

23.decembrī
Plkst. 15.00 Ziemassvētku kauju atceres dievkalpojums un labdarības koncerts.

24.decembrī
Plkst. 16.00 Ziemassvētku svētvakara dievkalpojums.

Pieteikšanās uz baznīcas apskati pa tālruni 29299064.
Foto – Gunārs Grīnfelds.