Pārvalde
Maijs noslēdzies ar pozitīviem darbiem: skates pašdarbības pulciņiem, Tukuma novada sezonas sporta noslēguma pasākumiem, izlaidumiem bērnudārzos utt. Līdz ar to pārsvarā darbi notiek labiekārtošanā.
Komunālais dienests

 
Pagasta pārvalde
Pārvaldē darbi notiek ikdienas darbi - abu pagastu teritoriju sakopšana.

Komunālais dienests
Pabeigta malkas sagatavošana nākamā gada apkures sezonai. Jumta remonts dzīvojamai mājai Pūre-2 un konteineru laukuma izbūve pie mājas Pūre-2 un Pūre-3. Izstrādātas izmaksu tāmes elektroinstalācijas vadu nomaiņai pagraba telpā dzīvojamai mājai Pūre 10 un Pūre 11. Citi ikdienas darbi.

 

Pagasta pārvalde
Sagatavots un nodots pārvaldes 2016. gada pārskats. Darbinieki izgājuši obligāto veselības pārbaudi. Jaunsātu pagasta pakalpojuma centrā bija ugunsdrošības pārbaude. Atsākas labiekārtošana darbi un kapu sakopšana. Vissmagākais uzdevums martā bija un ir grants ceļu un ielu uzturēšana.

 

Februārī tika svinīgi atklātas Pūres veselības centra un bibliotēkas jaunās telpas.

Abos pagastos notikušas Konsultatīvās padomes sēdes, kurās sniegta informācija par aktuālo 2017. gadā.

Pagastu pārvaldes darbinieki kopā ar Domes administrācijas speciālistiem strādā, lai iesniegtu projektus biedrībā “Kandavas partnerība”.

Uzsākta pārvaldes lielo ēku apsekošana, lai konstatētu esošo energoefektivitātes stāvokli.