Pagasta pārvalde

Decembra sākumā sekmīgi notikusi meža izsole „Putnēnciema mežs" Pūres pagastā un izsole mājai/graustam „Mežinieki" Jaunsātu pagastā. Pārvaldes vadītāja kopā ar mežzini apsekoja pašvaldības mežus, lai novērtētu iespējas 2015.gadā iedzīvotājiem iegādāties malku. Pārvaldes vadītāja apsekoja pašvaldībai piederošās zemes, kas nodotas nomā. Notikusi darbinieku darba vērtēšana. Pūrē notikusi ikmēneša konsultatīvās padomes sēde. Aktīvi darbojas sportisti.
Komunālais dienests

20.12. plkst.21.00 Balle ar grupu „GALAKTIKA" Jaunsātu Tautas nams Biļešu iepriekšpārdošana un galdiņu rezervācija Jaunsātu pakalpojumu centra kasē līdz 17.decembrim, biļetes cena 7euro iepriekšpārdošanā,9 euro balles vakarā
27.12. plkst.16.00 Eglītes sarīkojums Jaunsātu pagasta pirmsskolas vecuma bērniem Jaunsātu Tautas nams Bērnus pieteikt pakalpojumu centra kasē līdz 20 decembrim
31.12. plkst.00.30 Jaungada uguņošana Laukumā pie pakalpojumu centra

Pagasta pārvalde

Novembra beigās izstrādāts 2015.gada budžeta projekts. Notikusi ikgadējā Valsts akciju sabiedrības Latvijas Valsts ceļi Kurzemes reģiona Tukuma nodaļas pārbaude par valsts piešķirtā finansējuma izlietojumu ceļiem un ielām. Biedrība „Kandavas partnerība" atbalstījusi projekta ideju par krēslu iegādi Pūres pamatskolai. Pūres attīstības biedrība „IDEJU DĀRZS" iesniedza Lauku atbalsta dienestam pēdējos pieprasītos dokumentus projektam par labiekārtošanu un tūrisma attīstību zemes gabalā „Abavlejas". Pūres pamatskola nodibinājusi jaunu biedrību „Atbalsts Pūres pamatskolai". Aktīva sporta dzīve pagastā.
Komunālais dienests

09.11. 16.00 Svecīšu vakars –svecīšu iedegšana Jaunsātu pagasta kapsētās
14.11. 17.00 Koncerts Latvijas Dzimšanas dienai „Mans pagastiņš sakta pie Latvijas krūtīm" Jaunsātu Tautas namā. Koncertā piedalās Tautas nama kolektīvi un Jaunsātu sākumskoliņas bērni.
15.11. 22.00 Atpūtas vakars –balle ar grupu „Pļumpapā" Jaunsātu Tautas namā. Pasākums ar groziņiem

Jaunsātu pagasta kapsētās 9.novembrī