20.12. plkst.21.00 Balle ar grupu „GALAKTIKA" Jaunsātu Tautas nams Biļešu iepriekšpārdošana un galdiņu rezervācija Jaunsātu pakalpojumu centra kasē līdz 17.decembrim, biļetes cena 7euro iepriekšpārdošanā,9 euro balles vakarā
27.12. plkst.16.00 Eglītes sarīkojums Jaunsātu pagasta pirmsskolas vecuma bērniem Jaunsātu Tautas nams Bērnus pieteikt pakalpojumu centra kasē līdz 20 decembrim
31.12. plkst.00.30 Jaungada uguņošana Laukumā pie pakalpojumu centra

Pagasta pārvalde

Novembra beigās izstrādāts 2015.gada budžeta projekts. Notikusi ikgadējā Valsts akciju sabiedrības Latvijas Valsts ceļi Kurzemes reģiona Tukuma nodaļas pārbaude par valsts piešķirtā finansējuma izlietojumu ceļiem un ielām. Biedrība „Kandavas partnerība" atbalstījusi projekta ideju par krēslu iegādi Pūres pamatskolai. Pūres attīstības biedrība „IDEJU DĀRZS" iesniedza Lauku atbalsta dienestam pēdējos pieprasītos dokumentus projektam par labiekārtošanu un tūrisma attīstību zemes gabalā „Abavlejas". Pūres pamatskola nodibinājusi jaunu biedrību „Atbalsts Pūres pamatskolai". Aktīva sporta dzīve pagastā.
Komunālais dienests

09.11. 16.00 Svecīšu vakars –svecīšu iedegšana Jaunsātu pagasta kapsētās
14.11. 17.00 Koncerts Latvijas Dzimšanas dienai „Mans pagastiņš sakta pie Latvijas krūtīm" Jaunsātu Tautas namā. Koncertā piedalās Tautas nama kolektīvi un Jaunsātu sākumskoliņas bērni.
15.11. 22.00 Atpūtas vakars –balle ar grupu „Pļumpapā" Jaunsātu Tautas namā. Pasākums ar groziņiem

Jaunsātu pagasta kapsētās 9.novembrī

Pagasta pārvalde

Pārvaldes vadītāja kopā ar komunālā dienesta vadītāju un sociālo darbinieku apsekoja pašvaldības dzīvokļus. Sagatavoti dokumenti granulu un malkas iepirkumam. Kopā ar Domes attīstības nodaļas speciālistiem tiek gatavots projekta pieteikums Kandavas partnerības izsludinātam konkursam. Pārvaldē veikta ikgadējā audita pārbaude, kā arī pārvalde iesniedza dokumentus Valsts kontrolei par kultūras un sporta jautājumiem. Sporta klubs „Pūre" četri volejbolisti viesojās Vācijā pie Pūres pagasta sadraudzības partneriem. Sadarbībā ar abu paagastu konsultatīvajām padomēm izvirzīti kandidāti Tukuma novada Atzinības raksta saņemšanai. Jaunsātos notika konsultatīvās padomes sēde. Lietvedībā notiek dokumentu aprakstīšanas darbs, lai nodotu zonālajam arhīvam 2009. gada un 2010. gada lietas. Kopā ar Pūres kultūras nama vadītāju un Jaunsātu tautas nama vadītāju apspriesti jaunās kultūras sezonas plāni un pasākumi.