19.jūnijā plkst.13.00 Abavnieku parkā aiz veikala Vītoli AMI Trasīte bērniem un ģimenēm "Vecā parka dārgumi"; ieeja bezmaksas, sliktos laika apstākļos pasākums nenotiks
19.jūnijā plkst.15.00 Izrāde bērniem un rotaļas Abavnieku estrādē. Ieeja bezmaksas. Norises vieta var mainīties atkarībā no laika apstākļiem
19.jūnijā plst.20.00 Jaunsātu Tautas nama pašdarbības kolektīvu koncerts Abavnieku estrādē Ieeja bezmaksas. Norises vieta var mainīties atkarībā no laika apstākļiem
19.jūnijā plkst.22.00 Balle ar grupu „Vēja runa" Abavnieku estrādē ieeja bezmaksas
20.jūnijā plkst.11.00 Jaunsātu pagasta atklātie Sporta svētki Abavnieku estrādes parkā. Informācija zvanot pa tel.26276162
21.jūnijā plkst.15.00 Koncerts Abavnieku parkā un sakoptāko sētu īpašnieku apbalvošana koncerta laikā Ieeja bezmaksas

Pagasta pārvalde

Šomēnes notikušas Tukuma novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas publiskā apspriešana Pūrē un Jaunsātos. Abos pagastos apsaimniekošanā nodotās daudzdzīvokļu mājas rīko sapulces un lemj par mājas apsaimniekošanai iekrātās naudas ieguldīšanu. Noticis iepirkums „Kastaņu alejas ielas seguma atjaunošana Pūrē". Lai lietderīgāk apsaimniekotu pašvaldības īpašumus, t.i., zemes īpašumu, veikta inventarizācija mazdārziņos un malkas šķūņos, kā arī tika sasaukta sapulce 84 lietotājiem -„mazajām garāžām". Izvēlēti pārstāvji, kuri pārstāvēs visus garāžu lietotājus, lai varētu nodibināt biedrību un iesniegt dokumentus Valsts Uzņēmumu reģistrā. Notiek pašvaldības ceļu remontdarbi. Iegādāti un iestādīti egļu stādi, lai norobežotu kapu teritorijas Pūrē un Jaunsātos. Turpinās Pūres pagasta projekta „Publisko piekļuves vietu labiekārtošana tūrisma attīstības veicināšanā „Abavlejās" darbi. Abos pagastos Lielajā Talkā piedalījās mazie un lielie talcinieki. Lamiņu Romas katoļu baznīca nosvinēja 150 gadu jubileju. 30.aprīlī Tukuma Ledus hallē noslēgsies ziemas sporta veidu sacensības telpās.
Komunālais dienests

Pagasta pārvalde

Šomēnes notikušas iedzīvotāju sapulces Pūrē un Jaunsātos. Apsekoti pašvaldības ceļi un ielas. Jaunsātos iestādīts 1 ha mežs. Uzsākti projekta „Publisko piekļuves vietu labiekārtošana tūrisma attīstības veicināšanā „Abavlejās", Pūres pagastā", darbi. Tukuma novada Domes vadība un pārvaldes vadītāja, tikās ar Pūres pagasta uzņēmējiem.
Komunālais dienests
Notiek nākamā gada apkures sezonai malkas sagatavošanas darbs abos pagastos. Nomainīts bojātā kanalizācijas un ūdensvada stāvvads un iztīrīts dūmvada kanāls dzīvojamā mājā Dzintars 2. Veikts Pūres ciemata ielas apgaismojuma elektro daļu remonts. Tiek sakopti kapi abos pagastos. Izvietoti lielgabarīta konteineri Pūres un Jaunsātu pagastā. Notiek pašvaldības ceļu greiderēšana.

Pagasta pārvalde

Februārī notikušas dažādas sapulces, lai apspriestu galvenos darba uzdevumus, to izpildes gaitu un laika grafiku saistībā ar 2015.gada budžeta izpildi.
Notika saruna ar pašvaldības aģentūru „Tukuma novada sociālais dienests" par darba aktualitātēm abos pagastos.
Pārvaldes darbinieki piedalījās un sveica sporta laureātus novada pasākumā „Sporta laureāts 2014", kā arī piedalījās Partnerība „Laukiem un jūrai" un Biedrība „Kandavas partnerība" rīkotajos semināros Tukumā un Pūrē.

Pagasta pārvalde

Janvāris sākās ar konsultatīvo padomju sēdēm Pūrē un Jaunsātos. Noris noslēgto Līgumu inventarizācija, un tiek gatavots Iepirkums grants materiālam grants segas atjaunošanai. Noprecizēts pārvaldes budžets 2015.gadam, kurā saplānoti galvenie veicamie darbi, kā arī prioritātes.
Abu pagastu kultūras darbinieki kopīgi izstrādājuši darba plānu un sadarbību šim gadam. Kultūras darbinieki piedalījās Tukuma novada un strapnovadu Rūķu ballē Engurē.
Turpinās ceļu topogrāfiskās uzmērīšanas darbs 6 km apjomā Pūrē un Jaunsātos.
Aktīvi darbojas sportisti.