Pagasta pārvalde

Augusta mēnesī pārvaldes darbinieki, t.sk. kultūras darbinieki daļēji atvaļinājumā. Abās pārvaldēs notikuši kapu svētki. Jaunsātos BDR „Partnerība laukiem un jūrai” veikusi sapulci ar iedzīvotāju iesaistīšanos par LEADER finansējuma sadalījumu vietējās teritorijas attīstībai 2015.-2020.gadā. Tiek veikti dažādi saimnieciskie darbi.
Komunālais dienests

Pagasta pārvalde

Jūlija mēnesī pārvaldes darbinieki ir atvaļinājumā, bet darbi rit savu gaitu. Lamiņu kapos notika kapu svētki. Konkursa “Sējējs 2015” komisija vērtēja Biedrības „Pūres Dzirnas” darbu ar mobilo sulu spiedi. Pūres pamatskolas trīs kolektīvi piedalījās skolēnu Dziesmu un deju svētkos Rīgā. Pūrē notika ikgadējie sporta svētki un pagasta svētki, kā arī regulāri notiek pludmales volejbola sacensības. Tukuma pilsētas svētku ietvaros trīs dienas Pūrē viesojās 66 sadraudzības viesi (pašdarbnieki) no Lietuvas - Babtai pilsētas. Deviņi vācu viesi no sadraudzības pilsētas četras dienas viesojās Pūrē pagasta svētku laikā. Būvavalde akceptēja Eiropas projektu „Publisko piekļuves vietu labiekārtošana tūrisma attīstības veicināšanā „Abavlejas””. Noslēdzies iepirkums Pūres kultūras nama grīdas nomaiņai. Būvuzņēmējam SIA „Sporta halle” 2 mēnešu laikā jāveic darbi. Tiek veikti dažādi saimnieciskie darbi. Jaunsātu tautas nama un bibliotēkas darbinieki jūlijā ir atvaļinājumā.

2. augusts
Plkst. 14-00 Kukšu kapi
plkst. 15-00 Priedulas kapi
plkst. 16.00 Vērīšu kapi

Pagasta pārvalde

Maijs sācies ar zāles pļaušanu abos pagastos. Kopā ar Tukuma novada Domes pārstāvi un mežzini apsekotas mežu platības Jaunsātos. Notikusi tikšanās ar Jaunsātu karjeru nomnieci par viņu darbībām ar šo īpašumu turpmāk. Pūrē kopā ar konsultatīvās padomes locekļiem ikmēneša sapulcē izrunātas ikdienas lietas un „sapņi" nākotnē. Pārvaldes vadītāja uzklausa iedzīvotājus Dzintara un Lamiņu apdzīvotās vietās. SIA „Strabag" veica Kastaņu alejas ielas seguma atjaunošanu Pūrē. Turpinās projekta „Publisko piekļuves vietu labiekārtošana tūrisma attīstības veicināšanā „Abavlejās" darbi Pūres pagastā. Pūrē notikusi Atvērto Durvju diena Muzeja nakts ietvaros. Tiek atjaunots grants segums pašvaldības ceļiem un ielām (bojātās vietās).
Komunālais dienests

Jaunsātu Tautas nams līdz 15.jūlijam aicina pieteikt bērnus bērnības svētkiem zvanot pa tel.26276162.
Jūlijā Jaunsātu Tautas nama darbinieki atrodas atvaļinājumā.