Pagasta pārvalde

Jūlija mēnesī pārvaldes darbinieki ir atvaļinājumā, bet darbi rit savu gaitu. Lamiņu kapos notika kapu svētki. Konkursa “Sējējs 2015” komisija vērtēja Biedrības „Pūres Dzirnas” darbu ar mobilo sulu spiedi. Pūres pamatskolas trīs kolektīvi piedalījās skolēnu Dziesmu un deju svētkos Rīgā. Pūrē notika ikgadējie sporta svētki un pagasta svētki, kā arī regulāri notiek pludmales volejbola sacensības. Tukuma pilsētas svētku ietvaros trīs dienas Pūrē viesojās 66 sadraudzības viesi (pašdarbnieki) no Lietuvas - Babtai pilsētas. Deviņi vācu viesi no sadraudzības pilsētas četras dienas viesojās Pūrē pagasta svētku laikā. Būvavalde akceptēja Eiropas projektu „Publisko piekļuves vietu labiekārtošana tūrisma attīstības veicināšanā „Abavlejas””. Noslēdzies iepirkums Pūres kultūras nama grīdas nomaiņai. Būvuzņēmējam SIA „Sporta halle” 2 mēnešu laikā jāveic darbi. Tiek veikti dažādi saimnieciskie darbi. Jaunsātu tautas nama un bibliotēkas darbinieki jūlijā ir atvaļinājumā.

2. augusts
Plkst. 14-00 Kukšu kapi
plkst. 15-00 Priedulas kapi
plkst. 16.00 Vērīšu kapi

Pagasta pārvalde

Maijs sācies ar zāles pļaušanu abos pagastos. Kopā ar Tukuma novada Domes pārstāvi un mežzini apsekotas mežu platības Jaunsātos. Notikusi tikšanās ar Jaunsātu karjeru nomnieci par viņu darbībām ar šo īpašumu turpmāk. Pūrē kopā ar konsultatīvās padomes locekļiem ikmēneša sapulcē izrunātas ikdienas lietas un „sapņi" nākotnē. Pārvaldes vadītāja uzklausa iedzīvotājus Dzintara un Lamiņu apdzīvotās vietās. SIA „Strabag" veica Kastaņu alejas ielas seguma atjaunošanu Pūrē. Turpinās projekta „Publisko piekļuves vietu labiekārtošana tūrisma attīstības veicināšanā „Abavlejās" darbi Pūres pagastā. Pūrē notikusi Atvērto Durvju diena Muzeja nakts ietvaros. Tiek atjaunots grants segums pašvaldības ceļiem un ielām (bojātās vietās).
Komunālais dienests

Jaunsātu Tautas nams līdz 15.jūlijam aicina pieteikt bērnus bērnības svētkiem zvanot pa tel.26276162.
Jūlijā Jaunsātu Tautas nama darbinieki atrodas atvaļinājumā.

19.jūnijā plkst.13.00 Abavnieku parkā aiz veikala Vītoli AMI Trasīte bērniem un ģimenēm "Vecā parka dārgumi"; ieeja bezmaksas, sliktos laika apstākļos pasākums nenotiks
19.jūnijā plkst.15.00 Izrāde bērniem un rotaļas Abavnieku estrādē. Ieeja bezmaksas. Norises vieta var mainīties atkarībā no laika apstākļiem
19.jūnijā plst.20.00 Jaunsātu Tautas nama pašdarbības kolektīvu koncerts Abavnieku estrādē Ieeja bezmaksas. Norises vieta var mainīties atkarībā no laika apstākļiem
19.jūnijā plkst.22.00 Balle ar grupu „Vēja runa" Abavnieku estrādē ieeja bezmaksas
20.jūnijā plkst.11.00 Jaunsātu pagasta atklātie Sporta svētki Abavnieku estrādes parkā. Informācija zvanot pa tel.26276162
21.jūnijā plkst.15.00 Koncerts Abavnieku parkā un sakoptāko sētu īpašnieku apbalvošana koncerta laikā Ieeja bezmaksas