Pārvaldes vadītājas, Domes Īpašuma nodaļas vadītāja un mājas „Zvejnieku”, Jaunsātos dzīvokļu īpašnieku/valdītāju tikšanās, lai risinātu īpašuma dokumentu sakārtošanu. Jaunsātu Tautas namā no jauna nolakota grīda.
Pūrē saņemts iesniegums no SIA „Kuršu zeme” ar vēlmi paplašināt uzņēmuma teritoriju. Līdz ar to noris mazdārziņu inventarizācijas un nepieciešamās zemes atdalīšanas sakārtošanas darbs. Pieņemta risināšanai mutiska informācija par divu uzņēmumu interesi attīstīt ražotni Pūrē.
Uzsākti pagalma labiekārtošanas darbi „Pūre 2”. Atzīmēta Pūres baznīcas 210-gade. Uzsākts 2016.gada budžeta plānošanas darbs. Pēc Pūres konsultatīvās padomes ierosinājuma 5.decembrī Pūres kultūras namā notiks Pūres un Jaunsātu pagastu uzņēmēju vakars. Pagastu teritorijās noris dažādi saimnieciskie darbi.

06.11. pl.18.00 Sadraudzības vakars Jaunsātu, Irlavas, Lestenes un Pūres pagasta senioriem Jaunsātu Tautas namā Ieeja pasākumā 1.50 eiro,iepriekšēja pieteikšanās zvanot uz Tautas namu 26276162
13.11.pl.17.00 Koncerts Latvijai Dzimšanas dienā Jaunsātu Tautas namā Ieeja brīva
13.11.pl.21.00 Balle -galdiņvakars ar Normundu no Jelgavas Jaunsātu Tautas namā Ieejas maksa 3,- eiro, biļetes iepriekšpārdošanā Jaunsātu pakalpojumu centra kasē
12.12. pl.18.00 Egles iedegšana pagalmā pie Tautas nama. Piedalās amatierteātris
18.12. pl.21.00 Svētku balle ar grupu “Brīvdiena” Jaunsātu Tautas namā Biļešu iepriekšpārdošana un galdiņu rezervācija pārvaldes kasē līdz 14.12.
19.12 Ziemassvētku eglītes pasākums pagasta pirmsskolas vecuma bērniem Jaunsātu Tautas namā

Abos pagastos notikušas konsultatīvās padomes sēdes. Pūrē sapulcināti lielākie uzņēmēji un pārrunātas problēmas ar notekūdeņiem. Tukuma novada Domes kultūras speciālisti ciemojās Pūrē un izvērtēja pašdarbnieku pulciņu darbu abos pagastos. Abās kultūras iestādēs (Pūrē un Jaunsātos) notiek grīdu remonts. Pūrē notika Biedrības „Kandavas partnerība” sapulce ar iedzīvotāju iesaistīšanos par LEADER finansējuma sadalījumu vietējās teritorijas attīstībai 2015.-2020.gadā.
Biedrība „Neatkarīgo sporta veidu biedrība”, projekta „Trosu sistēmas veikborda trases izveide Pūres pagastā” ierīkojusi trasi nekustamā īpašumā „Gravas”. Līdz pavasarim notiek dīķa tīrīšana, lai varētu ielaist ūdeni un pēc tam zivju mazuļus.

Datums Laiks Pasākums Norises vieta Papildus informācija
24.10 Līnijdeju sadancis Jaunsātos Jaunsātu Tautas nams Ieeja pasākumā 2,- euro
13.11. 17.00 Koncerts Latvijai Dzimšanas dienā Jaunsātu Tautas nams Ieeja brīva
13.11. 21.00 Balle -galdiņvakars Jaunsātu Tautas nams Ieejas maksa 2,- euro, biļetes iepriekšpārdošanā Jaunsātu pakalpojumu centra kasē

 

Svecītes Jaunsātu pagasta kapsētās iedegsim 22.novembrī