Decembris bagāts ar daudz un dažādiem Ziemassvētku un Jaungada pasākumiem abos pagastos. Notikusi Pūres un Jaunsātu pagastu uzņēmēju balle. Ar mainīgiem rezultātiem sporto pārvaldes sporta komandas. Vīriešu un sieviešu volejbolu komanda viesojās draudzības spēlēs Pluņģē. Komunālais dienests veicis dažādus saimnieciskos darbus:

Pagasta pārvalde

Novembrī svarīgākais darbs 2016.gada budžeta sastādīšana un aizstāvēšana. Uzsākta darbinieku darba vērtēšana. Abos pagastos kopā ar Konsultatīvo padomju dalībniekiem un Domes attīstības nodaļas speciālistu apspriesta Tukuma novada attīstības programma 2015.-2021.gadam. Darbiniekiem notikusi pirmās palīdzības un ugunsdzēsības nodarbība. Ar mainīgiem rezultātiem sporto pārvaldes sporta komandas –divas vīriešu volejbolu, viena sieviešu volejbola, vīriešu basketbola komandas. Sveikta Pūres bibliotēkas Lamiņu bibliopunkta bibliotekāre Zinta Ozoliņa novada kultūras darbinieku dienā. Tiek veikti dažādi saimnieciskie darbi.

13.12 Amatiermākslas kolektīvu koncerts Jaunsātu tautas namā
17.12 Jaunsātu skolas Ziemassvētku eglīte Jaunsātu tautas namā Jaunsātu sākumskolas bērnu eglīte
18.12 Ziemassvētku balle Jaunsātu tautas namā

Pārvaldes vadītājas, Domes Īpašuma nodaļas vadītāja un mājas „Zvejnieku”, Jaunsātos dzīvokļu īpašnieku/valdītāju tikšanās, lai risinātu īpašuma dokumentu sakārtošanu. Jaunsātu Tautas namā no jauna nolakota grīda.
Pūrē saņemts iesniegums no SIA „Kuršu zeme” ar vēlmi paplašināt uzņēmuma teritoriju. Līdz ar to noris mazdārziņu inventarizācijas un nepieciešamās zemes atdalīšanas sakārtošanas darbs. Pieņemta risināšanai mutiska informācija par divu uzņēmumu interesi attīstīt ražotni Pūrē.
Uzsākti pagalma labiekārtošanas darbi „Pūre 2”. Atzīmēta Pūres baznīcas 210-gade. Uzsākts 2016.gada budžeta plānošanas darbs. Pēc Pūres konsultatīvās padomes ierosinājuma 5.decembrī Pūres kultūras namā notiks Pūres un Jaunsātu pagastu uzņēmēju vakars. Pagastu teritorijās noris dažādi saimnieciskie darbi.