Pagasta pārvalde

Abos pagastos tiek strādāts pie LEADER projektu dokumentācijas sagatavošanas. Jaunsātos tiks iesniegts biedrībai „Laukiem un Jūrai” projekts „Aprīkojuma iegāde Jaunsātu tautas namam”. Tiks iegādāts un uzstādīts moderns gaismas aprīkojums un jauns portatīvais dators ar projektoru. Pūrē tiks iesniegts Biedrībai „Kandavas partnerība” projekts „Ēkas „Pūre 18” pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai”. Pārvaldes iestādes apmeklēja un pārbaudīja darba drošības kompānija SIA „Media Control”. Notikusi sapulce par Rožu kāzām Pūrē, 15. jūlijā. Pieteikušies 12 pāri. Tiek atjaunota grants sega uz pašvaldības ceļiem. Daudz cilvēku Pūri apmeklēja Muzeja nakts ietvaros.
Tiek veikti visādi darbi labiekārtošanā - dzīvžogu sēdināšana, koku zaru vainagu veidošana, atkritumu vākšana, zāles pļaušana.

Pagasta pārvalde

Pūrē notikusi konsultatīvās padomes sēde. Tiek kārtoti dokumenti iesniegšanai Tukuma novada būvvaldē dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanai (logu, durvju un fasādes sakārtošanai), kā arī pagalma takas atjaunošanai. Kopā ar kultūras darbiniekiem tiek strādāts pie LEADER projektu dokumentācijas sagatavošanas Jaunsātu tautas namam. Notiek ikgadējās skates kultūras nama pulciņiem. Noslēdzas telpu sporta veidi.
Tiek veikti dažādi labiekārtošanas darbi: dzīvžogu sēdināšana, koku zaru vainagu veidošana, atkritumu vākšana u.c.
Komunālais dienests

Pagasta pārvalde
Notikušas ikgadējās iedzīvotāju sapulces Pūrē, Jaunsātos un Lamiņu ciemā. Jaunsātu pakalpojuma centrā notikusi darbinieku sapulce.
Notikušas daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku/lietotāju sapulces, kurās komunālais dienests kā apsaimniekotājs atskaitījās par padarīto darbu 2015.gadā, iedzīvotāji atbalstīja apsaimniekošanas naudas paaugstināšanu un uzklausīja iedzīvotāju vēlmes par darbiem, kurus vajadzētu padarīt 2016.gadā.
Pēc valsts kontroles aizrādījuma tiek skaitīti un iezīmēti koki Pūres un Jaunsātu pagasta parkos, zemēs. Darbus veic sertificēta firma.
Pārvaldē veikts fizisko personu datu audits un atzinums pozitīvs.
Tiek veikti dažādi labiekārtošanas darbi: dzīvžogu sēdināšana, koku zaru vainagu veidošana, atkritumu vākšana u.c.
Komunālais dienests

13.maijā Ģimenes dienas koncerts Jaunsātu Tautas namā. Piedalās ansamblis “Boņuks”tautisko deju kolektīvs “Abavnieks”

Pagasta pārvalde

Notiek remonta darbi Lamiņu bibliopunktā Pūrē un Jaunsātu tautas namā. Izsludināts atklāts iepirkums ēkai „Pūre 18”, Pūrē, daļas pārbūves būvprojekta izstrādei un būvdarbiem. Pārvaldē bijusi Valsts arhīva pārbaude. Valsts kontrolei sagatavots un iesniegts pārvaldes 2016.gada darba plāns (10 lapas). Apsekoti pārvaldes pārziņā esošie grants ceļi, izvērtēti un nodoti iepirkuma veikšanai grants segas uzlabošanai. Jaunsātos notikusi konsultatīvā padome. Pārvaldes vadītāja uzklausījusi Pūres pagasta jauno uzņēmēju idejas, lai uzņēmēji varētu piedalīties jaunajā LEADER projektu konkursā un iespēju robežās atbalstījusi ar informāciju un idejām. Notiek nelieli labiekārtošanas sakopšanas darbi abos pagastos. Apsekotas visas kapsētas un piefiksēts esošais stāvoklis un darbi šajā gadā. Pārvaldes vadītāja piedalās daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju sapulcēs un Kurzemes agronomu gada pasākumā Pūrē, prezentējot pārvaldes darbu un uzņēmēju vidi.
Ar mainīgiem rezultātiem sporto pārvaldes sporta komandas.
Iespēju robežās atkarībā no dabas apstākļiem tiek veikti ceļa uzturēšanas darbi.