Pagasta pārvalde

Pūrē notikusi konsultatīvās padomes sēde. Tiek kārtoti dokumenti iesniegšanai Tukuma novada būvvaldē dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanai (logu, durvju un fasādes sakārtošanai), kā arī pagalma takas atjaunošanai. Kopā ar kultūras darbiniekiem tiek strādāts pie LEADER projektu dokumentācijas sagatavošanas Jaunsātu tautas namam. Notiek ikgadējās skates kultūras nama pulciņiem. Noslēdzas telpu sporta veidi.
Tiek veikti dažādi labiekārtošanas darbi: dzīvžogu sēdināšana, koku zaru vainagu veidošana, atkritumu vākšana u.c.
Komunālais dienests

Pagasta pārvalde
Notikušas ikgadējās iedzīvotāju sapulces Pūrē, Jaunsātos un Lamiņu ciemā. Jaunsātu pakalpojuma centrā notikusi darbinieku sapulce.
Notikušas daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku/lietotāju sapulces, kurās komunālais dienests kā apsaimniekotājs atskaitījās par padarīto darbu 2015.gadā, iedzīvotāji atbalstīja apsaimniekošanas naudas paaugstināšanu un uzklausīja iedzīvotāju vēlmes par darbiem, kurus vajadzētu padarīt 2016.gadā.
Pēc valsts kontroles aizrādījuma tiek skaitīti un iezīmēti koki Pūres un Jaunsātu pagasta parkos, zemēs. Darbus veic sertificēta firma.
Pārvaldē veikts fizisko personu datu audits un atzinums pozitīvs.
Tiek veikti dažādi labiekārtošanas darbi: dzīvžogu sēdināšana, koku zaru vainagu veidošana, atkritumu vākšana u.c.
Komunālais dienests

13.maijā Ģimenes dienas koncerts Jaunsātu Tautas namā. Piedalās ansamblis “Boņuks”tautisko deju kolektīvs “Abavnieks”

Pagasta pārvalde

Notiek remonta darbi Lamiņu bibliopunktā Pūrē un Jaunsātu tautas namā. Izsludināts atklāts iepirkums ēkai „Pūre 18”, Pūrē, daļas pārbūves būvprojekta izstrādei un būvdarbiem. Pārvaldē bijusi Valsts arhīva pārbaude. Valsts kontrolei sagatavots un iesniegts pārvaldes 2016.gada darba plāns (10 lapas). Apsekoti pārvaldes pārziņā esošie grants ceļi, izvērtēti un nodoti iepirkuma veikšanai grants segas uzlabošanai. Jaunsātos notikusi konsultatīvā padome. Pārvaldes vadītāja uzklausījusi Pūres pagasta jauno uzņēmēju idejas, lai uzņēmēji varētu piedalīties jaunajā LEADER projektu konkursā un iespēju robežās atbalstījusi ar informāciju un idejām. Notiek nelieli labiekārtošanas sakopšanas darbi abos pagastos. Apsekotas visas kapsētas un piefiksēts esošais stāvoklis un darbi šajā gadā. Pārvaldes vadītāja piedalās daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju sapulcēs un Kurzemes agronomu gada pasākumā Pūrē, prezentējot pārvaldes darbu un uzņēmēju vidi.
Ar mainīgiem rezultātiem sporto pārvaldes sporta komandas.
Iespēju robežās atkarībā no dabas apstākļiem tiek veikti ceļa uzturēšanas darbi.

Pagasta pārvalde
Notikusi Pūres konsultatīvā padome, kurā spriests par aktivitātēm pagastā šajā gadā un ierosināts rīkot ikgadējo iedzīvotāju sapulci 1.martā plkst. 17:15 Pūres kultūras namā. Ar mainīgiem rezultātiem sporto pārvaldes sporta komandas. Tukuma novada Domes priekšsēdētājs rīkoja ikgadējo Pateicības dienu, kurā Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde pateicās par veiksmīgu sadarbību SIA „Meliorceltnieks” un par Jaunsātu vārda popularizēšanu SIA „Kukšu muiža”.