Pagasta pārvalde

Notiek ilgi gaidīti remontdarbi pie nekustamā īpašuma „Pūre 18”. Ģimenes ārstam, zobārstam, aptiekai un bibliotēkai top jaunas telpas. AS Sadales tīkli veic Pūres ciematā rekonstrukcijas darbus.
Notiek visādi citi ikdienas uzturēšanas darbi.
Komunālais dienests

Svecīšu vakars Jaunsātu pagasta kapsētās 13. novembrī. Lūdzam sakopt savu tuvinieku kapus.

Pagasta pārvalde
Notiek ilgi gaidīti remontdarbi nekustamajā īpašumā „Pūre 18”- ģimenes ārstam, zobārstam, aptiekai un bibliotēkai top jaunas telpas. Kopā ar novada būvvaldi izskatīti varianti jaunas daudzdzīvokļu mājas un rindu mājas celtniecībai Pūrē. Aktualizējies jautājums par nekustamā īpašuma „Pūres pils” iegādi citiem īpašniekiem. Pēc AS „Sadales tīkli” izsludinātā projektu konkursa Pūres ciemata centrā zemē ieguldīja elektrokabeļus. Lauku atbalsta dienests apstiprinājis LEADER projektu: prožektoru un iekārtu iegāde Jaunsātu tautas namam, - notiek projekta apgūšanas darbs. Pūres konsultatīvā padomē lemj par piedalīšanos biedrības „Kandavas partnerība” rudenī izsludinātajos projektos. Pārvaldē ciemojas viesi no Dagdas novada Andrupenes pagasta. Noris ikdienas uzturēšanas darbi.
Bibliotēka Pūre un Jaunsātos
Augustā vidēji dienā 60 apmeklētāji (puse no tiem - skolēni) izmanto Pūres bibliotēkas pakalpojumus. Jūlija pēdējā nedēļā pasākumam „Daigonei -505” sagatavotas fotogrāfijas un informācija par Pārabavu. Apzvanot un veicot sarunas ar iedzīvotājiem, kā arī sadarbojoties ar Kultūras nama un Dzirciema skolas darbiniekiem, noorganizēts pasākums „Lamiņu skolai - 95”. 50 ceļotāji no 20. līdz 21.augustam devās ekskursijā uz Helsinkiem. Lai dažādotu bērnu brīvā laika iespējas vasarā, 24.augustā organizēja pārgājienu uz Dzintaru, pa ceļam apskatot saimniecību „Liepiņas”. Bibliotēkas portālā sadaļā Foto galerija ievietota informācija par vasaras pasākumiem Pūres pagastā.

Sagatavoja Santa Heimane

Pagasta pārvalde
Pašvaldībā notika trīs pašvaldības ceļu Pūrē un Jaunsātos projekta apspriešana un saskaņošana ar vietējiem lauksaimniekiem.
Abos pagastos regulāri veic teritorijas uzkopšanas darbus, ceļmalu pļaušanu, kā arī kapsētu uzkopšanu.
Pēc Pūres vācu draugu uzaicinājuma pašvaldības delegācija viesojās Vācijā.
Tiek veikti darbi, pie daudzdzīvokļu mājas (24 dzīvokļi) un vismaz 6 rindu mājas celšanu un izsludināšanu potenciāliem būvniekiem.
Komunālais dienests.

Pagasta pārvalde

Abos pagastos tiek strādāts pie LEADER projektu dokumentācijas sagatavošanas. Jaunsātos tiks iesniegts biedrībai „Laukiem un Jūrai” projekts „Aprīkojuma iegāde Jaunsātu tautas namam”. Tiks iegādāts un uzstādīts moderns gaismas aprīkojums un jauns portatīvais dators ar projektoru. Pūrē tiks iesniegts Biedrībai „Kandavas partnerība” projekts „Ēkas „Pūre 18” pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai”. Pārvaldes iestādes apmeklēja un pārbaudīja darba drošības kompānija SIA „Media Control”. Notikusi sapulce par Rožu kāzām Pūrē, 15. jūlijā. Pieteikušies 12 pāri. Tiek atjaunota grants sega uz pašvaldības ceļiem. Daudz cilvēku Pūri apmeklēja Muzeja nakts ietvaros.
Tiek veikti visādi darbi labiekārtošanā - dzīvžogu sēdināšana, koku zaru vainagu veidošana, atkritumu vākšana, zāles pļaušana.