Pagasta pārvalde

Apkures sezona Pūres ciematā uzsākta 27.septembrī, Abavnieku ciematā uzsākta oktobra sākumā. Beidzies iepirkums jaunai malkas piegādei 2017./2018. sezonai. Malku iepirksim par 21,17 eiro/m3 bez PVN, salīdzinot ar iepriekšējo sezonu lētāk, par 0,70 eiro. Izskatīti jaunie elektrības rēķini ar jaunām maksām. Atbilstoši cenas kāpumam pagastu pārvaldei būs nepieciešami vēl 2700,00 eiro, bet komunālajiem maksājumiem 2900,00 eiro.
Notiek remontdarbi nekustamajā īpašuma „Pūre 18”. AS “Sadales tīkli” pabeigusi darbus Pūres ciematā.
Biedrībai „Kandavas partnerība” iesniegti divi projekti izvērtēšanai Eiropas naudas apguvei. Tukuma novada Dome iesniedz projektu „Videonovērošanas sistēmas izveidošana Pūres pagastā” (trīs video kameru izvietošana Pūres ciemata centrā). Biedrība „Sporta klubs Pūre” iesniedz projektu „Rotaļu laukuma elementu papildināšana un uzlabošana Pūres ciemata centrā”.
Pārvaldē notikusi auditoru dokumentu pārbaude un gadskārtējā pašvaldības ceļu un ielu naudas līdzekļu izlietojuma pārbaude.
Notika darba drošības un ugunsdrošības apmācība pārvaldes darbiniekiem.

Pagasta pārvalde

Notiek ilgi gaidīti remontdarbi pie nekustamā īpašuma „Pūre 18”. Ģimenes ārstam, zobārstam, aptiekai un bibliotēkai top jaunas telpas. AS Sadales tīkli veic Pūres ciematā rekonstrukcijas darbus.
Notiek visādi citi ikdienas uzturēšanas darbi.
Komunālais dienests

Svecīšu vakars Jaunsātu pagasta kapsētās 13. novembrī. Lūdzam sakopt savu tuvinieku kapus.

Pagasta pārvalde
Notiek ilgi gaidīti remontdarbi nekustamajā īpašumā „Pūre 18”- ģimenes ārstam, zobārstam, aptiekai un bibliotēkai top jaunas telpas. Kopā ar novada būvvaldi izskatīti varianti jaunas daudzdzīvokļu mājas un rindu mājas celtniecībai Pūrē. Aktualizējies jautājums par nekustamā īpašuma „Pūres pils” iegādi citiem īpašniekiem. Pēc AS „Sadales tīkli” izsludinātā projektu konkursa Pūres ciemata centrā zemē ieguldīja elektrokabeļus. Lauku atbalsta dienests apstiprinājis LEADER projektu: prožektoru un iekārtu iegāde Jaunsātu tautas namam, - notiek projekta apgūšanas darbs. Pūres konsultatīvā padomē lemj par piedalīšanos biedrības „Kandavas partnerība” rudenī izsludinātajos projektos. Pārvaldē ciemojas viesi no Dagdas novada Andrupenes pagasta. Noris ikdienas uzturēšanas darbi.
Bibliotēka Pūre un Jaunsātos
Augustā vidēji dienā 60 apmeklētāji (puse no tiem - skolēni) izmanto Pūres bibliotēkas pakalpojumus. Jūlija pēdējā nedēļā pasākumam „Daigonei -505” sagatavotas fotogrāfijas un informācija par Pārabavu. Apzvanot un veicot sarunas ar iedzīvotājiem, kā arī sadarbojoties ar Kultūras nama un Dzirciema skolas darbiniekiem, noorganizēts pasākums „Lamiņu skolai - 95”. 50 ceļotāji no 20. līdz 21.augustam devās ekskursijā uz Helsinkiem. Lai dažādotu bērnu brīvā laika iespējas vasarā, 24.augustā organizēja pārgājienu uz Dzintaru, pa ceļam apskatot saimniecību „Liepiņas”. Bibliotēkas portālā sadaļā Foto galerija ievietota informācija par vasaras pasākumiem Pūres pagastā.

Sagatavoja Santa Heimane

Pagasta pārvalde
Pašvaldībā notika trīs pašvaldības ceļu Pūrē un Jaunsātos projekta apspriešana un saskaņošana ar vietējiem lauksaimniekiem.
Abos pagastos regulāri veic teritorijas uzkopšanas darbus, ceļmalu pļaušanu, kā arī kapsētu uzkopšanu.
Pēc Pūres vācu draugu uzaicinājuma pašvaldības delegācija viesojās Vācijā.
Tiek veikti darbi, pie daudzdzīvokļu mājas (24 dzīvokļi) un vismaz 6 rindu mājas celšanu un izsludināšanu potenciāliem būvniekiem.
Komunālais dienests.