Pārvaldē notiek plānotie ikdienas darbi saskaņā ar budžetu.
Aprīlī notika individuāla iedzīvotāju tikšanās ar SIA „ Komunālserviss TILDe” vadību abos pagastos, kur varēja pārrunāt ikdienas darba jautājumus.

 

Lielas problēmas šopavasar rada pagastu ceļu stāvoklis, jo laika apstākļi neļauj tos pienācīgi nogreiderēt un savest kārtībā.

Turpinot Irlavas un Lestenes pagastu centru sakārtošanu, esam iztīrījuši pamežu Lestenes centrā, sakopuši atbilstoši projektam Sātu birzi.
Abos pagastos notikušas darbinieku sapulces un paplašinātā Konsultatīvās padomes un izglītības iestāžu pārstāvju sēde, arī skolas padome, lai pārrunātu Irlavas vidusskolas perspektīvas sakarā ar bērnu skaita samazināšanos.

 

Notikušas kārtējās darbinieku sapulces, kurās pārrunātas ikdienas darba aktualitātes. Abos pagastos notikušas Konsultatīvās padomes sēdes, kurās sniegta informācija par aktuālo 2017. gadā.

Noritējusi pārvalžu vadītāju tikšanās, kurā pārrunātas pašvaldību īpašumu lietas un citas darba aktualitātes.

 

Pārvaldē uzsācies jauns darba gads ar darbinieku sapulcēm, kurās pārrunātas aktualitātes, kā arī precizēts budžets.

Tukuma novada Domes organizētajā Pateicības dienā tika izteikta pateicība arī vairākiem Irlavas pagasta cilvēkiem.

Notikusi Lestenes baznīcas atjaunošanas fonda sapulce, kurā apstiprināja 2017. gadā veicamo atjaunošanas darbu sarakstu u.c. aktivitātes.

Ar Adventa laika noskaņām paiet decembra mēnesis. Šomēnes pārvaldē notika darbinieku vērtēšana par 2016.gada veikumu, kurā ar katru pārrunājām paveikto, galvenās problēmas, lai varētu strādāt vēl labāk, kā arī pamatuzdevumus 2017.gadam.
Domes komitejās apspriedām nākamā gada budžetu, kas ir ar nelielu pieaugumu, bet nodrošinās tikai ikdienas nepieciešamības, tāpat arī izanalizējām paveikto šajā gadā.