Notikušas darbinieku sapulces pārvaldē, Konsultatīvā padome Lestenē, kur A.Šablovskis prezentēja grāmatu par Lesteni, kas ir pabeigta un gatava izdošanai, ko darīs Lestenes baznīcas atjaunošanas fonds.
Sagatavots un finanšu komitejā apstiprināts pārvaldes budžets 2016.gadam, kurā plānojas pagasta pārvaldes darbi, kā arī iesaistīšanās Eiropas projektos.

Iedzīvotāju sapulces notiks:
Irlavā 20 aprīlī plkst.16.00

05.02. pl.19.00 Cēres amatierteātra izrāde Irlavas kultūras nama zālē
12.02. pl.17.00 Radoša un praktiska nodarbība – „Fraktālu zīmēšana un kolāžas veidošana” Irlavas kultūras nama zālē. Pasniedzēja Ineta Jaunciema. Pieteikties Irlavas kultūras namā līdz 10. 02.
27.02.16. pl.14.00 Radošo talantu konkurss bērniem „Ko tu proti” Irlavas kultūras nama zālē

Irlavas un Lestenes pagastu pārvalde pabeigusi 2016.gada budžeta projekta plānošanu. Budžeta plāns saskaņots Domē.
Notika darbinieku kārtējā vērtēšana – saruna, kurā pārrunājam problēmas, veiksmes un neveiksmes, lai uzlabotu kopējo darbu 2016.gadā.
Decembris kā vienmēr bagāts ar daudz un dažādiem Ziemassvētku un Jaungada pasākumiem abos pagastos. Kultūras darbinieki sagādājuši svētkus dažāda vecuma ļaudīm.

Datums Laiks Pasākums Norises vieta

Papildus informācija

01.01. 0.30 Jaunā gada sagaidīšana Pagalmā pie Irlavas un Lestenes pagastu pārvaldes  

Līdz

10.01.

  Mākslinieces Ilzes Cērpiņas gleznu izstāde Irlavas kultūras nama zāle  
23.01. 14.00

Kino bērniem „Sniega kaujas”

Irlavas kultūras nama zāle EUR: 1,-
23.01. 15.30 Kinofilma „Ausma’ Irlavas kultūras nama zāle EUR: 2,-
27.02.   Radošo talantu konkurss bērniem „Ko, Tu proti!” Irlavas kultūras nama zālē

Aicinu pieteikties bērnus vecumā no 7 līdz 13 gadiem, līdz5. februārim