9.un 10.jūlijā norisināsies Irlavas pagasta svētki

Programma

Ar mainīgiem laika apstākļiem un ziedēšanas skurbumu aiziet maija mēnesis.

Šomēnes lielākais pasākums bija 8.maijā Lestenes Brāļu kapos, kad iesvētīja pārapbedīto karavīru kapavietas, un pasākumā piedalījās vairāk ne kā 1500 dalībnieku.
Irlavas vidusskola atzīmēja skolas pastāvēšanas 135. un vidusskolas 60. jubileju.
Lestenē notika daudzbērnu ģimeņu pasākums, Irlavā - deju pasākums mazajiem dejotājiem, kas pulcēja ap 300 dalībnieku. Tāpat notika izlaidums Irlavas bērnudārzā. Irlavas amatierteātris un Irlavas sieviešu koris piedalījās novadu skatē ar labiem panākumiem, koris ciemojās pie draugiem Somijā.

Šomēnes abos pagastos notika iedzīvotāju tikšanās ar Domes vadību, deputātiem un speciālistiem, lai pārrunātu aktualitātes Irlavā un Lestenē. Sapulces aizvadītas lietišķā un konstruktīvā atmosfērā.

Lestenē notika latviešu karavīru pārapbedīšana Lestenes Brāļu kapos, ko veicām sadarbībā ar Brāļu kapu komiteju.
Rīgā Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē notika pasākums veltīts Lestenes baznīcas atjaunošanai, un grāmatas par Lesteni prezentācija. Pasākumā piedalījās daudz ļaužu, starp kuriem arī cienījamais Lancmaņa kungs un citi mākslas un kultūras darbinieki.

No 22. aprīļa Vladislava Kundziņa fotoizstāde „Skotija – latvieša acīm” Irlavas Kultūras nama zālē
14.05. pl.19.00 Līnijdeju sadraudzības pasākums Irlavas kultūras nama zālē
20.05. pl.12.00 Festivāls „Dziesmu un deju lietus Irlavā” Studentkalna estrādē. Aicināti pieteikties bērnu deju kolektīvi, vokālie ansambļi, solisti
( līdz 12. maijam )
24.05. pl.10.00 Sporta diena bērniem Irlavas sporta namā

16.04. pl.19.00 Irlavas amatierteātra izrāde „Miķelīšu laiks” Irlavas kultūras nama zālē
23.04. pl.16.00 Mazo vokālistu konkurss „Irlavas Cālis 2016” Irlavas kultūras nama zālē
14.05. pl.18.00 Līnjdeju kolektīvu sadraudzības pasākums Irlavas kultūras nama zālē