Ar nemitīgām lietavām un netipiskiem laika apstākļiem aizvadīts augusts.

Augustā liela daļa darbinieku atvaļinājumā, taču darbi turpinās.
Irlavas pagasta centrā tiek veikti koku sakopšanas darbi, lai maksimāli saglabātu centra kokus.
Darbam sagatavotas abas izglītības iestādes un pirmskolas grupa Lestenē, lai veiksmīgi uzsāktu jauno mācību gadu.
Irlavas sporta dzīvē noslēgušās sacensības pludmales volejbolā un riteņbraukšanā, kas pulcēja daudz dalībnieku no dažādiem novadiem. Aizvadītas arī starptautiskas sacensības florbolā veterāniem „Mamutu kauss”. Notiek galda spēļu vasaras turnīrs.
Lestenes pagastā augusta nogalē notiks tradicionālie pagasta svētki, kuros varēs piedalīties dažādās aktivitātēs lielie un mazie lestenieši.
Lestenes baznīcā uzstādīts altāris, atjaunota kancele, atremontēts baznīcas tornis, sakārtota elektrība.
Pagastu kapsētās un Lestenes Brāļu kapos notikuši kapu svētki.
Iespēju robežās tiek greiderēti ceļi.
Kopumā mēnesis aizvadīts, veicot kārtējos darbus un aktualizējot vēl rudens periodā veicamo saskaņā ar gada budžetu.
Sagatavoja Vilnis Janševskis

Sludinājums par biedrības „Kandavas Partnerība” LEADER projektu iesniegumu konkursa 2. kārtu
lauku attīstībai 2014.–2020. gadam apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" (apakšpasākuma kods – 19.2.) aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" un aktivitātē "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" atbilstoši 2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.
Projektu iesniegumu pieņemšanas termiņš: 10.10.2016. - 10.11.2016.

Ar jāņu zāļu smaržu un līgo noskaņās aiziet jūnijs. Šomēnes sākas atvaļinājumu laiks, tāpēc strādājam aizvietojot viens otru, kā arī pabeidzam pirmajā pusgadā plānotos darbus.

Pašvaldībā notika ceļu „Sāti –Karotītes” Irlavā un „Cīruļi-Bērziņi” Lestenē projekta apspriešana un saskaņošana ar vietējiem lauksaimniekiem.
Abos pagastos SIA “Komunālserviss TILDe” regulāri veic teritorijas uzkopšanas darbus, ceļmalu pļaušanu, kā arī kapsētu uzkopšanu, lai godam sagaidītu vasaras Saulgriežus.
Irlavas vidusskolā notika pamatskolas un vidusskolas izlaidumi.

13.augustā:
- Zīļu kapi plkst.12:00
- Tiļļu kapi plkst.13:00
- Sātu kapi plkst.14:00
- Meža kapi plkst.13:00
- Šķiltu kapi plkst.15:00

08.07.16 Maijas Zebņickas foto izstāde Irlavas kultūras nama zālē
09.07.16. pl.10.00 Sporta svētki pie Irlavas sporta nama
09.07.16 pl.12.00 – 13.30 Laboratorium – ķīmijas eksperimenti, šovs Irlavas kultūras nama zālē
09.07.16 pl.14.00 – 17.00 Piepūšamā gaisa pils un atrakcija „Ūdensbumbas” pie Irlavas sporta nama
09.07.16 pl.20.00 Slampes amatierteātra izrāde „Vajadzīgs melis” Irlava, Studentkalna estrāde
09.07.16 pl.22.00 – 3.00 Zaļumballe kopā ar grupu „Brekšu Pekši” Irlava, Studentkalna estrāde
10.07.16 pl.12.00 Rīgas Saksofonu kvarteta koncerts Sātu baznīcā
10.07.16 pl.13.30 – 17.00 Svētku tirdziņš Irlavas centra parkā Vizināšanās ar elektromobīļiem, cukurvate, popkorns
Mājražotājus un amatniekus aicinu pieteikties pa tālr. 26176893, līdz 7. jūlijam

10.07.16 pl.14.00 – 16.00 Liepājas cirka izrāde „Labākās sporta spēles gandrīz kā Rio” Irlavas centra parkā
10.07.16 17.00 Svētku koncerts, dzied Bikstu vīru ansamblis „Optimisti” Irlavas kultūras nama zālē