Veselības diena 6.oktobrī plkst.12.00 dabas takā "Viesatu upes loki"

 

Irlavas un Lestenes pagastu pārvalde

Augustā Irlavas un Lestenes pagastu pārvaldē notika dažādi pasākumi un veikti darbi: uzsākts Lestenes Tautas nama remonts, kura ietvaros pabeigs iekšdarbus, nomainīs atlikušos logus, lai 2013.gadā varētu sakārtot ēkas ārpusi; uzsākta gatavošanās XI Grāmatu svētkiem, kas notiks Lestenē 2012.gada 5.oktobrī; gan Irlavas, gan Lestenes kapsētās notikuši kapu svētki,  19.augustā Lestenes baznīcā un brāļu kapos notika piemiņas pasākums – kapu svētki; notiek izglītības iestāžu pieņemšana, tās sagatavotas jaunajam mācību gadam; iegādāts kurināmais pārvaldes iestādēs, tādējādi esam sagatavojušies apkures sezonai; Irlavā un Lestenē veikta pagasta ceļu greiderēšana, uzsākta ceļmalu appļaušana; 18.-19.augustā notika Lestenes pagasta svētki, kuros bērniem tika piedāvāta iespēja piedalīties dažādās atrakcijās, rotaļās, izmantot gaisa pili. Svētkos priecēja līnijdejotājas no Džūkstes, dodot iespēju ne tikai skatīties, bet arī pašiem mācīties dejot. Uzstājās Lestenes amatierteātris „Dzērvenīte”, kā arī koncertu sniedza V.Lapčenoks un eksotisko deju teātris. Svētku noslēgumā notika atpūtas vakars Lestenes Tautas namā kopā ar grupu „Velvets”. Kopumā svētki deva iespēju katram atrast interesēm atbilstīgu pasākumu.

Irlavas un Lestenes pagastu pārvaldes grāmatvede Ī.Jēgere
........................................................................................

 Irlavas un Lestenes pagastu pārvalde

Notikuši Irlavas vidusskolas 9.un 12.klašu izlaidumi.

1.jūnijā Studentkalna estrādē  noticis bērnu koncerts (150 dalībnieki), veltīts Bērnu aizsardzības dienai.

10.jūnijā Irlavā notika Tukuma novada pašvaldības iestāžu un uzņēmumus sporta spēļu noslēgums.

Notikuši Līgo dienas pasākumi Irlavā un Lestenē.

Labiekārtota atpūtas vieta pie Abavas tilta Irlavas centrā.

Domes Attīstības nodaļas speciālistiem  caurlūkošanai un tālākai iesniegšanai Lauku atbalsta dienestam iesniegts projekta pieteikums „Gaišu un drošu  parku Irlavas pagastā", kurā paredzēts sakārtot apgaismojumu parkā Irlavas centrā.

Biedrība „ Irlavas interešu klubiņš"  sagatavojusi iesniegšanai projektu „ Irlavas pagasta  lielformāta karšu izgatavošana un uzstādīšana pagasta teritorijā"  VAS Latvijas Hipotēku un zemes banka  „Klientu klubs „Mēs paši"" projektu konkursā.

Irlavas un Lestenes pagastu pārvaldes vadītājs V. Janševskis

Irlavas un Lestenes pagastu pārvalde

 Noticis piemiņas pasākums Lestenes Brāļu kapos 8.maijā. Nosvinēta biedrības „ Irlavas interešu klubiņš" 5 gadu jubileja. Irlavas sieviešu koris sekmīgi piedalījies novadu koru skatē. Notikusi Lestenes baznīcas atjaunošanas fonda sanāksme Lestenē.

Domē iesniegti apstiprināšanai 2 projekti, kuri paredz mūzikas aprīkojuma un krēslu iegādi Irlavas vidusskolā, laternu uzstādīšanu Irlavas centra parkā.

Notikusi Sporta diena pirmsskolas un jaunāko klašu skolēniem Irlavas stadionā.

Apsekoti pašvaldības mežu īpašumi Lestenē un kopā ar ainavu arhitekti Maiju Fogeli- Lestenes centra parks un piemiņas vieta „ Rumbās", lai veiktu nokaltušo un bojāto koku nociršanu.

Pabeigtas remontēt novadpētniecības telpas Lestenē. Nomainīti logi divos pašvaldības dzīvokļos Irlavā un Lestenē. Izbūvēts gājēju tiltiņš Irlavas centra parkā un atpūtas vietā pie Abavas tilta.

Irlavas un Lestenes pagasta kapsētās atvesta melnzeme, smilts un ūdens. Paplašināts pludmales volejbola laukums Irlavā.

 

Irlavas un Lestenes pagastu pārvaldes vadītājs Vilnis Janševskis

 

Pasākumi Irlavā
līdz 31.05. Ivonnas Bredovskas gleznu izstāde Irlavas kultūras nama zālē
10.05. plkst.14.00 Mātes dienai veltīts koncerts Irlavas vidusskolā
24.05. plkst.10.00 Latviešu multiplikāciju filmu programma Irlavas vidusskolā
26. 05. plkst.18.00 Biedrības „Irlavas interešu klubiņš" 5 gadu jubilejas pasākums Irlavas kultūras namā
01.06. plkst.12.00 Bērnu svētki, festivāls " Dziesmu un deju lietus Irlavā 2012!"
02.06. plkst.19.00 Zaļenieku amatierteātra izrāde, vasaras sezonu atklājot, Irlavas Studentkalna estrādē
02.06. plkst.22.00 Zaļumballe Irlavas Studentkalna estrādē, muzicēs grupa „Sākums"

Pasākumi Lestenē
08.05 plkst.14.00 II Pasaules kara upuru piemiņas diena Lestenes brāļu kapos
26.05 plkst.15.00 Svētbrīdis - Lestenes baznīcā
plkst.16.00 Reģistrācija - Lestenes tautas namā
plkst. 18.00 Lestenes pamatskolas salidojums - Lestenes tautas namā
01.06 11.00 Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai veltīts sporta pasākums Bērnu laukumā

Irlavas un Lestenes pagastu pārvalde

Notikušas iedzīvotāju sapulces Irlavā un Lestenē.

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra veikusi pārbaudi par ERAF projektu „Gājēju celiņa izbūve Irlavas pagastā" 2007.gadā (aizrādījumu nav).

Notikusi Lielā talka Irlavā un Lestenē.

Iegādāta apskaņošanas aparatūra Irlavas kultūras namam LAD projekta ietvaros.

Uzsākts gājēju tiltiņa izbūves darbs Irlavas centrā.

Notikusi pārvaldes darbinieku kopsapulce par darba aktualitātēm 2012.gadā, apspriests koplīgums.

Sadarbībā ar pašvaldības policiju apsekota pagasta teritorija, vērtējot sakoptību.

Aktualizēts darbs, lai pārbaudītu sadzīves atkritumu izvešanas noslēgtos līgumus privātpersonām.

Notikuši Lieldienu pasākumi Irlavā un Lestenē.

Noticis konkurss „Irlavas Cālis" ,vokālā ansambļa „Silava" 15 gadu jubilejas koncerts, Lestenes Tautas nama teātra izrāde u.c.kultūras pasākumi.

Irlavas un Lestenes pagastu pārvaldes vadītājs V. Janševskis