Ar Adventa laika noskaņām paiet decembra mēnesis. Šomēnes pārvaldē notika darbinieku vērtēšana par 2016.gada veikumu, kurā ar katru pārrunājām paveikto, galvenās problēmas, lai varētu strādāt vēl labāk, kā arī pamatuzdevumus 2017.gadam.
Domes komitejās apspriedām nākamā gada budžetu, kas ir ar nelielu pieaugumu, bet nodrošinās tikai ikdienas nepieciešamības, tāpat arī izanalizējām paveikto šajā gadā.

Patriotisma un Valsts svētku gaisotnē aizrit novembris.
Abos pagastos notika Konsultatīvās padomes, kurās pārrunāts paveiktais 2016.gadā, kā arī galvenie darbi jaunajam budžeta gadam.
Īpaši kupli apmeklēts bija Lāčplēša dienas pasākums Lestenē, kur bija iespēja tikties ar Ukrainas vēstnieku, Ukrainas kara brīvprātīgajiem palīgiem no Latvijas, kā arī noskatīties dokumentālās filmas par notikumiem Ukrainā. Lāpu gājienā piedalījās daudz jaunieši arī no mūsu novada skolām.
Abos pagastos notika Valsts svētku pasākumi. Irlavā uzstājās māsas Legzdiņas, bet Lestenē pašdarbnieki bija sagatavojuši koncertu. Bija iespēja atpūsties labas deju mūzikas pavadībā.

Līdz 14. decembrim Mākslinieces Rutas Štrodahas gleznu izstāde Irlavas kultūras nama zālē

02.12.2016. Irlavas kultūras nama sieviešu koris „Irlava” un vokālie ansambļi „Irlavnieki” un „Silava” sniegs koncertu pansionātā „Ķīši”
03.12.16. pl.12.00 Kino filma bērniem „Polārlācis Norms” Irlavas kultūras nama zālē Ieejas maksa: EUR 1,-

03.12.16. pl.14.00 Viestura Kairiša filma „Melānijas hronika” Irlavas kultūras nama zālē Ieejas maksa: EUR 2,-
06.12.16. pl.10.00 Sporta diena bērniem Irlavas sporta nama zālē
08.12.16. pl.18.00 Svētku egles iedegšana pagalmā pie Irlavas un Lestenes pagastu pārvaldes
11.12.16. pl.12.00 Izbraukuma pasākums kopā ar Ziemassvētku vecīti Sātos pie daudzdzīvokļu mājām
11.12.16. pl.13.00 Izbraukuma pasākums kopā ar Ziemassvētku vecīti Vaskos pie daudzdzīvokļu mājām
11.12.16. pl.14.00 Izbraukuma pasākums kopā ar Ziemassvētku vecīti Snapjos, centrā
17.12.16. pl.19.00 Muzikāla izrāde „Kaķīšu dzirnavas” Irlavas kultūras nama zālē. Piedalās Irlavas kultūras nama pašdarbības kolektīvi
17.12.16. pl.20.30 Atpūtas vakars, muzicēs Madars Irlavas kultūras nama zālē. Pieteikties Irlavas kultūras namā līdz
16. decembrim
18.12.16. pl.11.00 Ceturtās Adventes dievkalpojums ar koncertu Sātu baznīcā Piedalās Irlavas kultūras nama vokālie ansambļi un sieviešu koris „Irlava”
28.12.16. pl.15.00 Vecgada jampadracis pirmsskolas vecuma bērniem Irlavas kultūras nama zālē. Pieteikties līdz 22. decembrim
01.01.17. 00.30 Jaunā gada sagaidīšana Pagalmā pie Irlavas un Lestenes pagastu pārvaldes

Šomēnes abos pagastos aktīvi uzsākuši sezonu pašdarbības kolektīvi un sporta pulciņi, kā arī atsākusies kultūras darba sezona.

Notika visu trīs pārvaldes teritorijā esošo bibliotēku akreditācija, kuras rezultātā bibliotēku darbs atzīts par labu un tās turpinās strādāt nākamos piecus gadus.
Pārvaldes darbiniekiem notika darba drošības un ugunsdzēsības apmācības, kā arī darbinieku sapulce, kurā pārrunājām vēl šogad veicamos darbus, jaunā budžeta plānošanas vadlīnijas, darbinieku vērtēšanas norisi, kura notiks decembrī. Notika arī darbinieku anketēšana, lai izzinātu pašvaldības darba vērtējumu, aktivitātes un problēmas.
Oktobrī notiek arī gadskārtējais pārvaldes darba audits, kurā izvērtē grāmatvedības u.c. darbību atbilstību noteikumiem.
Uzsākts aktīvs 2017.gada budžeta izveides darbs, lai saplānotu nākamajā gadā veicamos darbus.
Aktīvi uzsākta Irlavas sporta dzīve, notiek dažādu līmeņu sacensības florbolā, volejbolā un galda spēlēs.

Līdz 4. novembrim Vladislava Kundziņa fotoizstāde „Austrālija – kontrastu zeme” Irlavas kultūras nama zālē
11.11. pl.17.00 Lāčplēša dienai veltīts piemiņas pasākums Irlavas pagasta Tiļļu kapsētā. Piedalās Irlavas vidusskolas kolektīvs
17.11. pl.19.00 Svētku koncerts veltīts Latvijas Republikas dzimšanas dienai Irlavas kultūras nama zālē. Koncertā piedalās Māsas Legzdiņas
17.11. pl.20.30 Atpūtas vakars, balle Irlavas kultūras nama zālē. Ballē muzicēs Ēriks Gruzniņš, pieteikties līdz 14. novembrim (vietu skaits ierobežots)