Notikušas kārtējās darbinieku sapulces, kurās pārrunātas ikdienas darba aktualitātes. Abos pagastos notikušas Konsultatīvās padomes sēdes, kurās sniegta informācija par aktuālo 2017. gadā.

Noritējusi pārvalžu vadītāju tikšanās, kurā pārrunātas pašvaldību īpašumu lietas un citas darba aktualitātes.

Kopā ar Domes administrācijas speciālistiem tiek aktīvi strādāts, lai Lauku atbalsta dienestā iesniegtu projektus. Atbalsta gadījumā pie Irlavas vidusskolas un sporta zāles tiks izvietoti āra trenažieri un uzlikts mākslīgais segums basketbola laukumam.

Pildot Ministru kabineta noteikumus par energoefektivitātes izvērtējumu, ir uzsākta pārvaldes lielo ēku apsekošana, lai konstatētu esošo stāvokli un saņemtu energoefektivitātes sertifikātu.

Uzsākta gatavošanās 16. marta pasākumiem Lestenes Brāļu kapos. Šogad paredzēts koncerts baznīcā, piemiņas brīdis kapos un filmas “Melānijas hronika” demonstrēšana Lestenes Tautas namā. Pasākuma sākums plkst. 12.30.

Aizvadīta tikšanās ar Daugavas Vanagu Centrālo valdi, lai pārrunātu turpmāko sadarbību Lestenes Brāļu kapu apsaimniekošanā.

Veikta pašvaldības dzīvokļu revīzija, lai lemtu par remontdarbiem.

Abu pagastu kultūras dzīvē notika plānotie pasākumi, deju kolektīvi piedalījās dažādos pasākumos Džūkstē, Lapmežciemā un Lestenē.
Irlavas sporta namā notika ziemas perioda sporta sacensības tenisā, šautriņu mešanā, novusā, zolītē, volejbolā, telpu futbolā un florbolā. Aizvadītas gadskārtējās zemledus makšķerēšanas sacensības, kas pulcēja daudz interesentu.

Pārvaldē uzsācies jauns darba gads ar darbinieku sapulcēm, kurās pārrunātas aktualitātes, kā arī precizēts budžets.

Tukuma novada Domes organizētajā Pateicības dienā tika izteikta pateicība arī vairākiem Irlavas pagasta cilvēkiem.

Notikusi Lestenes baznīcas atjaunošanas fonda sapulce, kurā apstiprināja 2017. gadā veicamo atjaunošanas darbu sarakstu u.c. aktivitātes.

Pārvaldē notika inventarizācija, kuras rezultātā tika pārskatīts esošais inventārs.

Kultūras darbinieki uzsākuši aktīvu darbu, lai saplānotu galveno pasākumu norisi.

Aktīvi norit Irlavas sporta dzīve, notiek dažādu līmeņu sacensības florbolā, galda spēlēs un telpu futbolā.

Abos pagastos intensīvi tika tīrīti ceļi puteņa un snigšanas laikā. Darbs tika paveikts laikā un labā kvalitātē.

Pārrunāti vasaras sezonā veicamie ceļu uzturēšanas darbi, lai noslēgtu līgumu ar SIA “Komunālserviss TILDe”.

Pārvalde gatavo Lauku atbalsta dienesta projektu par āra trenažieru ieguvi un uzstādīšanu, zāles trenažieru grīdas seguma nomaiņu un jaunu seguma ieklāšanu Irlavas vidusskolas basketbola laukumam.

Ar Adventa laika noskaņām paiet decembra mēnesis. Šomēnes pārvaldē notika darbinieku vērtēšana par 2016.gada veikumu, kurā ar katru pārrunājām paveikto, galvenās problēmas, lai varētu strādāt vēl labāk, kā arī pamatuzdevumus 2017.gadam.
Domes komitejās apspriedām nākamā gada budžetu, kas ir ar nelielu pieaugumu, bet nodrošinās tikai ikdienas nepieciešamības, tāpat arī izanalizējām paveikto šajā gadā.

Patriotisma un Valsts svētku gaisotnē aizrit novembris.
Abos pagastos notika Konsultatīvās padomes, kurās pārrunāts paveiktais 2016.gadā, kā arī galvenie darbi jaunajam budžeta gadam.
Īpaši kupli apmeklēts bija Lāčplēša dienas pasākums Lestenē, kur bija iespēja tikties ar Ukrainas vēstnieku, Ukrainas kara brīvprātīgajiem palīgiem no Latvijas, kā arī noskatīties dokumentālās filmas par notikumiem Ukrainā. Lāpu gājienā piedalījās daudz jaunieši arī no mūsu novada skolām.
Abos pagastos notika Valsts svētku pasākumi. Irlavā uzstājās māsas Legzdiņas, bet Lestenē pašdarbnieki bija sagatavojuši koncertu. Bija iespēja atpūsties labas deju mūzikas pavadībā.

Līdz 14. decembrim Mākslinieces Rutas Štrodahas gleznu izstāde Irlavas kultūras nama zālē

02.12.2016. Irlavas kultūras nama sieviešu koris „Irlava” un vokālie ansambļi „Irlavnieki” un „Silava” sniegs koncertu pansionātā „Ķīši”
03.12.16. pl.12.00 Kino filma bērniem „Polārlācis Norms” Irlavas kultūras nama zālē Ieejas maksa: EUR 1,-

03.12.16. pl.14.00 Viestura Kairiša filma „Melānijas hronika” Irlavas kultūras nama zālē Ieejas maksa: EUR 2,-
06.12.16. pl.10.00 Sporta diena bērniem Irlavas sporta nama zālē
08.12.16. pl.18.00 Svētku egles iedegšana pagalmā pie Irlavas un Lestenes pagastu pārvaldes
11.12.16. pl.12.00 Izbraukuma pasākums kopā ar Ziemassvētku vecīti Sātos pie daudzdzīvokļu mājām
11.12.16. pl.13.00 Izbraukuma pasākums kopā ar Ziemassvētku vecīti Vaskos pie daudzdzīvokļu mājām
11.12.16. pl.14.00 Izbraukuma pasākums kopā ar Ziemassvētku vecīti Snapjos, centrā
17.12.16. pl.19.00 Muzikāla izrāde „Kaķīšu dzirnavas” Irlavas kultūras nama zālē. Piedalās Irlavas kultūras nama pašdarbības kolektīvi
17.12.16. pl.20.30 Atpūtas vakars, muzicēs Madars Irlavas kultūras nama zālē. Pieteikties Irlavas kultūras namā līdz
16. decembrim
18.12.16. pl.11.00 Ceturtās Adventes dievkalpojums ar koncertu Sātu baznīcā Piedalās Irlavas kultūras nama vokālie ansambļi un sieviešu koris „Irlava”
28.12.16. pl.15.00 Vecgada jampadracis pirmsskolas vecuma bērniem Irlavas kultūras nama zālē. Pieteikties līdz 22. decembrim
01.01.17. 00.30 Jaunā gada sagaidīšana Pagalmā pie Irlavas un Lestenes pagastu pārvaldes