Oktobrī pārvaldē turpinās ikdienas darbi, lai paveiktu budžetā plānoto.
Abos pagastos pašdarbības kolektīvi uzsākuši sezonu, kā arī pulcējušies kopīgā atpūtas pasākumā Lestenē.
Struktūrvienību vadītāji un pārvalde izstrādā 2018.gada budžeta plānu. Kopā ar Domes Attīstības nodaļu sagatavots Irlavas basketbola laukuma seguma atjaunošanas projekts iesniegšanai LAD.

Septembrī pārvalde atsākusi darbu parastajā režīmā pēc atvaļinājuma. Pārvaldes teritorijā esošās izglītības iestādes uzsākušas jauno mācību gadu, pārvalde nodrošinājusi transportu visiem audzēkņiem, kuriem tas nepieciešams.

Pārvaldē esam pārrunājuši galvenos darba virzienus kultūrā, sportā kopā ar iestāžu vadītājiem, lai nodrošinātu visiem interesentiem iespēju darboties skolas un pagasta pulciņos un sporta nodarbībās, skolā papildus 2.-9.klases skolēniem ir iespēja nodarboties ar florbolu, jo iedalītas papildus sporta stundas.

Kandavas partneriba 1

Biedrība “Jaunpils RAC “Rats”” informē, ka laika periodā no 2017.gada septembra līdz 2018.gada aprīlim Jaunpilī notiks nodarbības apmācību programmas "Uzņēmējdarbības uzsākšana un veicināšana laukos” projekta “Zināšanas uzņēmējdarbības attīstīšanai laukos” Nr. 17-08-AL14-A019.2204- 000001 ietvaros, kas tiek realizēts ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošanas saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 6.rīcības “Atbalsts izglītojošiem pasākumiem” ietvaros.

Irlavas skolotaju seminars 2015
 
7. jūlijs
14.00 - Irlavas kultūras nama zālē biedrības „Irlavas interešu klubiņš” 10 gadu jubilejas pasākums
16.00 - foto orientēšanās „Iepazīsti Irlavu” (pulcēšanās plkst. 15.45 pie Irlavas un Lestenes pagastu pārvaldes, aicināts ikviens interesents)
19.30 - Studentkalna estrādē – brīvdabas kino spēlfilma „Mazie laupītāji”( 2009 )
21.00 - mākslas filma „Zvejnieka dēls” (1957) (lietus gadījumā – Irlavas kultūras namā)

 

Šomēnes svarīgākie darbi bija 8.maija pasākums Lestenes Brāļu kapos, kas bija kupli apmeklēts un noritēja kā plānots.
Noslēdzies arī iepirkums par restaurācijas darbiem Lestenes baznīcā un tie ir veiksmīgi uzsākušies.