IMG 9435  28.maijā Tukuma novada Džūkstes pagastā pēc energoefektivitātes paaugstināšanas projekta realizācijas tika atklāta Džūkstes pamatskolas pirmsskolas izglītības iestādes ēka .
Projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Džūkstes pamatskolas PII ēkā" īstenošana tika uzsākta šā gada janvārī. Būvdarbus veica SIA „AMATNIEKS" un SIA „LASVEJA".
Projekta rezultātā bērnudārza ēka ir ieguvusi jaunu, pievilcīgu veidolu. Ēkai veikta logu un ārdurvju nomaiņa, ārsienu un cokola siltināšanas darbi, veikts jumta remonts, lai samazinātu siltuma zudumus ēkā, kā arī fasādes krāsošana un apkārtnes labiekārtošana.

04.06.2015. Atpūtas pēcpusdiena senioriem. Tikšanās ar Valkas novada Kārču tautas nama senioru dāmu kopu. Džūkstes kultūras namā "Muzeja nakts" pasākumā piedalās arī kultūras nama jauktais ansamblis.
05.06.2015. Vecākās paaudzes dziedošās kopas "Rosme" labdarības koncerts. Laucienes pansionāts
06.06.2015. VIII vispārējie vidējās paaudzes dejotāju svētki. Piedalās kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs "Pūces". Jelgavā
23.06.2015. 19.00 Teatralizēts uzvedums ar jautriem dančiem un dziesmām "Līgošanas nerātnības Džūkstē". Piedalās vidējās paaudzes deju kolektīvs "Pūces', bērnu deju kolektīvs "Pasaciņa", līnijdejotāju kopa "Čillī", dziedošā kopa "Rosme", jauktais vokālais ansamblis. Pēc lielā "jampadrača" cienāšanās ar sieru, alu.
Pēc plkst.23.00 Lustīga balle līdz rīta gaismai. Pie Džūkstes kultūras nama estrādes

Pārvaldē

Notikusi Lielā pavasara talka – lieli talkas darbi paveikti Pienavā, Džūkstē, Lanceniekos, Slampē, Sprostu kapos, Spirgus kapos. Tīrīšanas – sakopšanas darbi veikti arī ceļa malās, ap mājām.
Turpinās Džūkstes ūdenssaimniecības projekta darbi. Līdz 30.aprīlim tiks pabeigti kanalizācijas maģistrāles izbūves darbi uz Anša Lerha-Puškaiša bulvāra.
Pabeigti Ūdens atdzelžošanas stacijas (ŪAS) ierīkošanas darbi. Ierīkots ūdensvads no ŪAS līdz esošajai ūdensvada pieslēguma vietai. Visus darbus, kas saistīti ar artēziskā urbuma ierīkošanu un ŪAS izbūvi plānots pabeigt līdz 30.aprīlim.Turpinās darbi NAI būvniecības darbi, NAI izbūves darbus plānots pabeigt 30.aprīlī (ar pieslēgumu esošajiem tīkliem).
Aprīļa vidū Slampē pie stadiona uzstādīti ielu vingrošanas trenažieri, kuri gaida aktīvos vingrotājus.

Pārvaldē

Slampes un Džūkstes pagastos ir notikušas 2014.gada pārskata iedzīvotāju sapulces, kas bija labi apmeklētas. Iedzīvotāji ir ieinteresēti pārvaldes teritorijas attīstībā.
Darbi turpinās Džūkstes ūdenssaimniecības projektā:
1. 20.martā pabeigta maģistrālā ūdensvada un kanalizācijas spiedvada izbūve,
2. turpinās kanalizācijas vada izbūves darbi (izbūvēti-300m),
3. pabeigti dziļurbuma akas urbšanas darbi (250m), urbumā uzstādīti 2 grodi, uzsākti darbi ūdens atdzelžošanas stacijā,
4. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecībai iebetonēti pamati, uzstādīts viens biobloks, turpinās otrā biobloka uzstādīšanas darbi.
Ceļi:

24.04.plkst.19.00 Senioru atpūtas vakars "Ai, jel manu vieglu prātu" Džūkstes kultūras namā. Ādažu vīru vokālā ansambļa koncerts, modes skate. "Mani un tavi "mini" gadi"". Piedalās senioru kolektīvi-vecākās paaudzes klubi no Engures, Tukuma, Slampes, Dobeles, Lielvircavas, Auces, Zebrenes, Bikstiem un c.
28.04. plkst.13.00 Vecākās paaudzes kluba "Rosme" atpūtas pēcpusdiena "Zib mūža rats" (aprīļa jubilāru sveikšana) Džūkstes kultūras namā
04.05. Latvijas Valsts Neatkarības pasludināšanas dienā pie K.Zemdega pieminekļa ziedu nolikšana, svecīšu aizdegšana. Džūkstes Piemiņas parkā
09.05. plkst.9.00 Pavasara tirgus pie Džūkstes kultūras nama. Laipni aicināti visi pirkt un pārdot gribētāji.