10.12. Vecākās paaudzes kluba ,,Rosme” piedalīšanās Tukuma pensionāru biedrības Veselības grupas ‘’Možums’’ pasākumā Tukums
17.12. Ziemassvētku ieskandināšana aprūpes centrā ‘’Rīti’’. Piedalās vecākās paaudzes klubs ‘’Rosme’’ Slampe
23.12. Plkst.15.30 Latvijas Nacionālās karavīru biedrības sarīkojums ‘’Ziemassvētku Kaujas Atceroties’’
          16.00 Ziedu un vainagu nolikšana pie Leģionāru akmens
          Vakarēšana Ziemassvētku noskaņās Kultūras namā Džūkstes Kultūras namā
24.12. Laiks tiks precizēts Ziemassvētku dievkalpojums Džūkstes Kultūras namā
25.12. Plkst. 22.00 Ziemassvētku balle kopā ar grupu ‘’Jurkant’’ Džūkstes Kultūras namā
Galdiņu rezervēšana līdz 22.decembrim. Ieeja 3 Euro. Pēc tam 6 Euro. Pieteikties pa tālruni 26201195
28.12. Plkst. 11.00 Eglīte pirmsskolas vecuma bērniem kopā ar pasaku feju J.Pūpolu un Ziemassvētku rūķi (rotaļas kopā ar vecākiem, fotografēšanās, kārumu paciņu saņemšana) Džūkstes Kultūras namā

31.12.15-01.01.16 Plkst. 1.00 Gadu mijas Jaungada balle Ieeja 3 Euro. Džūkstes Kultūras namā

Oktobra sākumā nosvinēta - Skolotāju diena un Zemgales vidusskolas 35 gadu un Slampes skolas 165 gadu jubileja - salidojums.
SIA „Komunālserviss TILDe” abu pagastu daudzdzīvokļu mājās un iestādēs uzsācis siltuma padevi.
Slampē un Lanceniekos uzstādītas autobusu pieturas.
Pabeigti šogad plānotie remontdarbi mājā „Ausekļi”. Veikts ielu apgaismojuma remonts Ozolnieku ciemā un Slampes centrā. Slampes pagasta dzīvojamās mājās nomainīti ūdens un kanalizācijas stāvvadi, uzlikti ūdens skaitītāji.

7.11. pl.19.00 Vecākās paaudzes kluba ,,Rosme”piedalīšanās senioru ballē Slampes kultūras pilī Slampe
11.11. pl.9.15 Lāčplēša dienā-Atceres brīdis,,Ar brīvības vārdu uz lūpām”(pasākums kopā ar Džūkstes pamatskolas audzēkņiem) Džūkstes piemiņas parkā pie K.Zemdega pieminekļa
12.11. pl.13.00 Atpūtas pēcpusdiena,,Zib mūža rats”JUBILĀRU sveikšana(senioru tikšanās) Džūkstes kultūras nams
17.11. pl.17.30 LR PASLUDINĀŠANAS GADADIENAS SVINĪBAS DŽUKSTES PAGASTĀ-
     1) Manas mājas –mana Džūkste K.Zemdega piemineklim -80
     2) Nomināciju ,,Es savai Džūkstei”pasniegšana
     3) Svētku koncerts-koncertē ansamblis trio,,Noktirne”
     4) Gājiens uz Piemiņas –atceres parku pie K.Zemdega pieminekļa-svecīšu aizdegšana,ziedu nolikšana
     5) Atpūtas vakars kopā ar grupu "Tālbraucēji" Džūkstes kultūras namā; Ieeja-brīva
22.11. Laiki tiks precizēti Svecīšu vakari Džūkstes pagasta kapsētās (Džūkstes, Ķunduru, Kliģu.Pluģu kapsētās)
27.11. Laiks tiks precizēts "Eņģeļu pieskāriens”( Gaidot pirmo adventi-svētku egles rotāšana un iedegšana) Pie Džūkstes kultūras nama

Visas pārvaldes izglītības iestādes uzsākušas darbu.
Veikta pašvaldības objektu appļaušana Slampē un Džūkstē, piemiņas vietās un kapos. Pabeigti Džūkstes ciema siltumtrases rekonstrukcijas, pārbūves darbi, un metāla žoga remontdarbi Pienavas un Lancenieku ciemata ūdens apgādes objektos. Džūkstes ciemā veikta veco attīrīšanas iekārtu demontāža un teritorijas rekultivācija. Slampes un Džūkstes katlu mājas sagatavotas apkures sezonai.

1.oktobrī plkst.13.00 Veco ļaužu diena
Literāra pēcpusdiena ,,Mans pagasts- mani ļaudis” Džūkstes Kultūras namā. Tikšanās ar džūkstenieci E.Balderi –Sildedzi viņas topošās grāmatas ,,Vārtsargs savos vārtos” iepazīstināšana.
2.oktobrī plkst.9.00 ,,SVEIKS,SKOLOTĀJ” –Skolotāju diena Džūkstes pamatskolā –skolotāju pašdarbības kolektīvu dalībnieku uzteikšana” Džūkstes skolā
6.oktobrī plkst.16.00 Kultūras nama amatiermākslas kolektīvu vadītāju darba uzsākšanas sanāksme Džūkstes Kultūras namā
15.oktobrī plkst.13.00 Atpūtas pēcpusdiena senioriem ,,Vecums nav šķērslis”. Pārrunas par veselīgu dzīvesveidu un moža gara uzturēšanu, dalīšanās pieredzē. Dramatiskā kolektīva sveiciens senioriem, cienāšanās ar rudens gardumiem. Laipni aicināti visi! Džūkstes Kultūras namā