Slampē 11.03.plkst 18.00
Džūkstē 21.03. plkst 18.30

Pārvaldē
Pagastu pārvaldē pabeigta 2016.gada budžeta plānošana. Precizēti veicamie projekti Tukuma novada attīstības programmas Investīciju plānam 2016.-2018. gadam un apspriesta Latvijas Republikas simtgades programma. Izsolē pārdotie Džūkstes meži tiek izstrādāti. Notiek remonts Džūkstes Biedrību nama vestibilā. Tiek tīrīts sniegs uz pašvaldības ceļiem. Ar SIA „Komunālserviss TILDe” noslēgts līgums par abu pagastu teritoriju labiekārtošanu (tīras vides uzturēšanu) un kapu apsaimniekošanu. Tukuma novada vadība pašvaldība vērtēja visu pārvalžu vadītāju darbu.

Decembrī Ziemassvētku un Jaungada sagaidīšanas pasākumi abos pagastos.
Pagastu pārvaldē pabeigta 2016.gada budžeta projekta plānošana, kas saskaņota Domē. Notikusi darbinieku kārtējā vērtēšana – pārrunātas veiksmes un problēmas, izvirzīti mērķi, lai uzlabotu kopējo darbu 2016.gadā.
Ir noslēdzies iepirkums „Tukuma novada Slampes un Džūkstes pagastu ceļu mehanizēta tīrīšana ziemas periodā”.

Datums Laiks Pasākums Norises vieta

Papildus informācija

20.01. 14.00 Barikāžu atceres pasākums “Mēs par savu Tēvu zemi”. (aicināti barikāžu dalībnieki dalīties atmiņās par notikumiem un mūsu pagasta ļaužu dalību Rīgā pirms 25 gadiem) Džūkstes Kultūras namā  
22.01. 11.00 Bērnu deju kolektīvu festivāls “Raitu soli 2016”.(piedalās novada un starpnovadu bērnu deju kolektīvi) Džūkstes kultūras namā  

23.01.

16.00 Vecākās paaudzes kluba “Rosme” piedalīšanās Jaungada ballē Lielvircavas tautas namā. Lielvircava  
28.01. 13.00 Vecākās paaudzes kluba “Rosme” atpūtas pēcpusdiena “Zib mūža rats”. (dzīves jubilāru sveikšana) Kultūras nams  

Pārvaldē

Novembra mēnesis bagāts ar svētkiem - Lāčplēša diena, Latvijas valsts proklamēšanas 97.gadadiena, K.Zemdegas veidotajam piemineklim “Pirmā pasaules kara un brīvības cīnītājiem” šogad 80 gadi. Cildināti un apbalvoti ar Atzinības rakstiem deviņi Slampes un pieci Džūkstes pagasta ļaudis par īpaši labiem darbiem vai sasniegumiem šajā gadā.
Izvienoti ziņojuma dēļi Slampē un Ozolniekos, Slampē gar dīķmalas taciņu izvietoti četri soli, Pienavā pie jaunā futbollaukuma - divi soli. Diviem pagasta dzīvokļiem ielikti jauni logi (katrā dzīvoklī divi).