Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde 23.septembrī plkst.14.00 aicina piedalīties A.Lerha –Puškaiša jaunā parka izveidē - koku stādīšanā. Pulcēšanās pie Džūkstes kultūras nama estrādes.

Pārvaldē

Kulšanas darbi un aizlidojošie stārķi liecina, ka arī augusts aiziet, atstājot ražu un vēl nedaudz siltuma. Aizvadīti kapu svētki, iesvētīts Otrā valsts prezidenta G.Zemgala piemiņas akmens Džūkstes Piemiņas parkā. Sportiski pavadīti Slampes un Džūkstes pagastu Sporta svētki. Pienavas centrā uzsākta jaunās autobusa pieturas izveide. Slampes bibliotēkā pabeigti remontdarbi. Izglītības iestādes gatavas jaunajam mācību gadam.
Veikta pašvaldības īpašumu appļaušana, ceļu greiderēšana Džūkstes pagastā. Ozolnieku ciemā un Džūkstes ciemā veikta grantēto ielu atputekļošana.
Kultūra

SLAMPES UN DŽŪKSTES PAGASTU
SPORTA SVĒTKI

Kad? 20. augustā
Kur? Džūkstes pamatskolas sporta laukumā

Sporta svētku norise

Kapu svētki Džūkstes pagasta kapos š.g. 7. augustā
Džūkstes kapos 13.00
Pluģu kapos 14.30
Ķunduru kapos 15.30
Kliģu kapos 16.30

Pārvaldē
Vasaras saulgrieži sagaidīti un pavadīti ar lustīgiem pasākumiem abos pagastos. Un vasarai sācies ceļš uz otru pusi. Tika sveikti septiņi jaunieši Zemgales vidusskolā, kuri saņēma atestātus par vispārējo vidējo izglītību, 20 jaunieši Zemgales vidusskolā un 24 jaunieši Džūkstes pamatskolā, kuri saņēma apliecību par pamatizglītību. Veikta pašvaldības īpašumu appļaušana, ceļu nomaļu appļaušana Slampes un Džūkstes pagastos. Džūkstē piemiņas parkā pagarināts gājēju celiņš. Goda vietā nolikta otrā Latvijas Valsts prezidenta G.Zemgala piemiņas zīme. Veikts dzīvojamās mājas “Ausekļi” koplietošanas telpu ūdensvada remonts. Uzmūrēts no jauna (saplaisājušais) skurstenis un saremontēta jumta mala dzīvojamajai mājai “Ozolnieki”. Izremontēta aktieru telpa un dušas, Slampes kultūras pilī.