17.11. LR PROKLAMĒŠANAS 98. GADADIENAS SVINĪBAS DŽŪKSTES PAGASTĀ
           plkst.17.00-svinīgā daļa ,,Es tevi ietinu kamolā-LATVIJA mana”; Filma,,Džūkste no putna lidojuma”; ,,GODA" un,, GADA”nomināciju pasniegšana; koncerts,,Es mīlu Tevi,LATVIJA” - koncertē māsas Legzdiņas. Pēc koncerta ziedu nolikšana un svecīšu aizdegšana pie K.Zemdega un G.Zemgala pieminekļiem. 
           plkst.21.00 balle pie galdiņiem; Ieeja-brīva
20.11. 14.00 Mūžības svētdiena-svecīšu vakars; dievkalpojums 
27.11. Plkst.12.00 Biedrības,,Cydonia”nodarbību cikla ,,Viss par Mārtiņiem” nodarbība Džūkstes kultūras namā

3.12. Plkst.20.00 Zemnieku un Uzņēmēju balle Džūkstes kultūras namā. Koncertē ,,Bulciņas”. Vakaru vada U.Točs, Muzicē-Zvaigņu lietus”

dzukstes direktore  Šodien, 27.oktobra Tukuma novada Domes sēdē deputāti par Džūkstes pamatskolas direktori apstiprināja Ingu Riežnieci.

Inga Riežniece darbu uzsāks 2016.gada 1.novembrī.
Inga Džūkstes pamatskolā strādā jau 18 gadus, tā ir viņas pirmā un vienīgā darba vieta. Jaunajai direktorei ir prieks par izturēto konkursu, sava vīzija un savi mērķi, kurus īstenot.
Vēlam veiksmi!

Septembris – kokiem lapas sākušas mainīt krāsas, uzsākušās skolas gaitas, ražas novākšana tuvojas noslēgumam, un arī sējas darbi drīz būs pabeigti. Kopīgie pasākumi, kas veltīti Latvijas simtgades parku stādīšanai, notiks 23.septembrī Džūkstē un 30.septembrī Slampē. Piedalījos Tukuma sadraudzības pilsētas Polijā - Andrihovas pašvaldības realizētajā projektā The United Colors of Solidarity. The power of the European dreams, kas organizēts Eiropas Savienības programmas „Europe for Citizens 2014 – 2020” ietvaros. Komandējuma mērķis bija iepazīsties ar labās prakses piemēriem sabiedrības integrācijas jautājumiem Polijā un Čehijā.

Slampes un Džūkstes pagastu kapsētās Mūžības svētdiena, mirušo piemiņas diena jeb svecīšu vakars 20.11.2016.

22.10. pl.21.oo Pašdarbības kolektīvu atpūtas vakars
Jauno darba sezonu uzsākot ,,Nāc,mūsu pulkā", kolektīvu sumināšana, kolektīvu vizītkarte, balle kopā ar Auces muzikantiem Džūkstes Kultūras namā
26.10. pl.13.00 Džūkstes Kultūras nama vecākās paaudzes kluba atpūtas pēcpusdiena ,,Zib mūža rats”(apaļo gadu jubilāru sveikšana)
3.11.Skolotājas, pagasta daiļdarbu meistares Ā.Bargās piemiņas –atceres pasākums Džūkstes kultūras namā
Skolā, muzejā
11.11. pl.9.45 LĀČPLĒŠA dienā –pasākums kopā ar Džūkstes pamatskolas audzēkņiem Džūkstes piemiņas parkā pie K.Zemdega pieminekļa ,,Par tevi tēvu zeme” svecīšu aizdegšana ,ziedu nolikšana