Pārvaldē
Gads tuvojas izskaņai. Abi pagasti ietērpušies svētku rotās. Sapostas eglītes, mirdz lampiņas – gan pie kultūras iestādēm, gan izglītības iestādēm, gan mājām. Svētki nāk!
Notikuši dažādi svētku pasākumi, koncerti, balles un līdz gada beigām to vēl ir daudz.
Notiek inventarizācijas, gada dokumentu sakārtošana.
Aizvadītas jau divas sniegotas ziemas – šķūrēti ceļi. Kad nokūst un paliek sausāks, greiderēti. Braukšana pa lauku ceļiem nav īpaši laba. Koģenerāciju stacijās uzstādīšanas darbi turpinās, vecie katli nodrošina siltumu.

Novembris bagāts ar svētkiem - Lāčplēša diena, Latvijas valsts proklamēšanas 98.gadadiena, cildināti un apbalvoti 8 Slampes un 10 Džūkstes pagasta ļaudis. Cildinājuma rakstu saņēma Zane Breča, Ligita Jakstoviča, Māris Kalniņš, Māris Ošķis, Alma Francberga, Broņislava Pastare, Ērika Krieviņa, Zbigņevs Krasovskis, Mārcis Krasovskis, SIA “Rotas”. GADA cilvēka nomināciju saņēma Edgars Meņģelis, Mudīte Cīrule, Agita Ivanova, Oskars Birznieks, Juris Rutkovskis. GODA nomināciju saņēma Rasma Segliņa, Dzintra Rassa, Pēteris Zīriņš.
Pārvaldē
Pārvaldē turpinās lapu savākšana parkos un kapsētās. Notikusi pirmā sniega tīrīšana un izlases kārtā ceļu greiderēšana Slampes un Džūkstes pagastos. Pabeigti Džūkstes bibliotēkas jumta remontdarbi. Turpinās koģenerācijas stacijas būvniecība Slampē.

Pārvaldē
Pārvaldes darbiniekiem notika darba drošības un ugunsdzēsības apmācība. Gatavošanās darbinieku vērtēšanai, kura notiks novembrī. Notika darbinieku anketēšana par pašvaldības darba vērtējumu un problēmām.
Abos pagastos notikušas konsultatīvās padomes. Pārrunāts 2016.gada budžeta izlietojums, apspriestas 2017.gada budžeta prioritātes, izvirzīti godināšanai pagastu cilvēki. Kopā ar biedrību “Savai Slampei” apspriesta projekta iecere un tālākā virzība. Apstiprināts biedrības “Džūkstei” rotaļlaukuma un āra trenažieru projekts. Turpinās baznīcas mūru konservācijas darbs. Uzsākta lapu savākšana parkos un kapsētās. Ceļu greiderēšanu Džūkstes un Slampes pagastā. SIA ”Ceļu būvnieks” Džūkstes pagastā veica ceļa ”Ceļš gar Kauguru kanālu” un Slampes pagastā ceļa ,,Lejaszīvarti-Straumēni - Jaunalčas” grants seguma remontdarbus un neliela posma ceļa “Veckļavas -Aizas-Rīga-Ventspils” grants seguma remontdarbus. Uzsākti Džūkstes bibliotēkas jumta nomaiņas remontdarbi. Abos pagastos sākta siltumenerģijas padeve. Turpinās koģenerācijas stacijas izveides darbs Slampē.

17.11. LR PROKLAMĒŠANAS 98. GADADIENAS SVINĪBAS DŽŪKSTES PAGASTĀ
           plkst.17.00-svinīgā daļa ,,Es tevi ietinu kamolā-LATVIJA mana”; Filma,,Džūkste no putna lidojuma”; ,,GODA" un,, GADA”nomināciju pasniegšana; koncerts,,Es mīlu Tevi,LATVIJA” - koncertē māsas Legzdiņas. Pēc koncerta ziedu nolikšana un svecīšu aizdegšana pie K.Zemdega un G.Zemgala pieminekļiem. 
           plkst.21.00 balle pie galdiņiem; Ieeja-brīva
20.11. 14.00 Mūžības svētdiena-svecīšu vakars; dievkalpojums 
27.11. Plkst.12.00 Biedrības,,Cydonia”nodarbību cikla ,,Viss par Mārtiņiem” nodarbība Džūkstes kultūras namā

3.12. Plkst.20.00 Zemnieku un Uzņēmēju balle Džūkstes kultūras namā. Koncertē ,,Bulciņas”. Vakaru vada U.Točs, Muzicē-Zvaigņu lietus”

dzukstes direktore  Šodien, 27.oktobra Tukuma novada Domes sēdē deputāti par Džūkstes pamatskolas direktori apstiprināja Ingu Riežnieci.

Inga Riežniece darbu uzsāks 2016.gada 1.novembrī.
Inga Džūkstes pamatskolā strādā jau 18 gadus, tā ir viņas pirmā un vienīgā darba vieta. Jaunajai direktorei ir prieks par izturēto konkursu, sava vīzija un savi mērķi, kurus īstenot.
Vēlam veiksmi!