Tukuma novada Dome ir apstiprinājusi maksu par veļas mašīnas ELGENIUS (atrodas Degoles pagasta Vienības centra „Irbes") izmantošanu 2,08 euro bez PVN par vienu mazgāšanas reizi.

No maksas par veļas mašīnas izmantošanu ir atbrīvotas personas, kurām piešķirts trūcīgas personas statuss,

Pagasta pārvalde
Ar labiem rezultātiem Tumes vidusskolā noslēdzies 2013./2014. mācību gads. Pieci skolēni un četri skolotāji saņēma naudas balvas par labiem sasniegumiem.
13. jūnijā Tumes kultūras namā notika Tumes vidusskolas 9. un 12. klašu izlaidumi.
Jūnijā notika Degoles pagasta konsultatīvās padomes sēde.

Pagasta pārvalde

Turpinās pašvaldības autoceļu kopšanas darbi – izrakts grāvis un nomainīta caurteka ceļa posmā Tume – Viļņi.
Pārvaldes vadītāja kopā ar Domes vadību un ceļu būvniekiem apsekoja pašvaldības autoceļus gan Tumes, gan Degoles pagastos, lai turpinātu darbu topogrāfiju un tehnisko projektu izstrādei un sagatavotos nākamajā gadā plānotajai ceļu rekonstrukcijas programmas uzsākšanai.

Pagasta pārvalde
Tumē notika konsultatīvās padomes sēde. Sēdē tika diskutēts par paveikto un plānotajiem darbiem.
8.aprīļa izsolē tika pārdots nekustamais īpašums „Baseinu zeme", kas atrodas Degoles pagastā.
9.aprīlī uz tikšanos ar Tumes un Degoles pagastu iedzīvotājiem bija ieradusies deputāte D.Staķe.

Tukuma novada Domes deputāte Dagnija Staķe (ZZS) apmeklēs pagasta iestādes un uzklausīs iedzīvotājus:

9. aprīlī no 11.30 līdz 12.30 Degolē