Pagasta pārvalde

Pagasta pārvaldes darbinieki turpina 2015.gada budžeta projekta izveidošanas darbu.
Pārvaldē notika ceļu naudas izlietojuma pārbaude, kurā pārkāpumi netika konstatēti.
Ir izsludināts iepirkums „Tukuma novada Tumes un Degoles pagastu ceļu mehanizēta tīrīšana ziemas periodā".
Pēc nepieciešamības tiek veikta pašvaldības ceļu greiderēšana.
Abu pagastu teritorijas labiekārtošanā strādā trīs pagaidu sabiedriskajos darbos pieņemtie strādnieki.

Tumes un Degoles pagastu kapsētās 30.novembrī

Pagasta pārvalde

Jaunajam mācību gadam sagatavotas visas pārvaldes teritorijā esošās mācību iestādes – Tumes vidusskola, bērnudārzs un bērnu uzraudzības grupa „Bitīte".
Lai veiksmīgi skolēni nokļūtu līdz mācību iestādei un atpakaļ līdz mājām ir izstrādāti pieci skolēnu pārvadājumu maršruti. Divus maršrutus: Tume – Sloklejas – Sudmalas – Tume un Tume – Daibe – Degoles skola – Vienība – Tume: apkalpo pārvaldes autobuss.
Par skolēnu pārvadājumiem maršrutos: Tukums – Kaive – Vecmokas – Vilkāja – Tume – Tukums; Tukums – Jauntukums – Karotnieki – Praviņu skola – Vienība – Garauši - Tume – Tukums; Tukums – Tume – Tukums: ir noslēgts līgums ar SIA "Tukuma Auto".

Pagasta pārvalde

Tumes un Degoles pagastu pārvaldes darbinieki lielāko daļu atrodas atvaļinājumā, bet pārvaldes darbs tiek nodrošināts.
Tumes pagastā ir izbūvēts gājēju celiņš Pasta ielā. Degoles pagasta Vienības centrā ir uzsākta gājēju celiņa izbūve starp daudzdzīvokļu mājām.
Degoles pagasta Nākotnes ielā pabeigta apgaismojuma izbūve. Darbus veica SIA „ELFA".

Pagasta pārvalde
Tumes un Degoles pagastu pārvaldes darbinieki atrodas atvaļinājumā, taču pārvaldes darbs tiek nodrošināts.
Abos pagastos turpinās labiekārtošanas darbi - pļauj zāli, ravē dobes un apgriež košumkrūmus.
Noslēgts līguma ar SIA „Meliorceltnieks" par Tumes un Degoles pagastu pārvaldes autoceļu uzturēšanas darbiem un grants segas remontu.
Turpinās algotu pagaidu sabiedrisko darbu programma – pārvaldē strādā trīs cilvēki.
26. jūlijā mirušo piemiņas pasākums Tumes un Degoles kapsētās