Martā notika Degoles pagasta konsultatīvās padomes sēde, kurā pārrunājam galvenos veicamos darbus.

Katra mēneša pirmajā pirmdienā Degoles pakalpojuma centrā no plkst. 13.00 līdz plkst.15.00 pagasta iedzīvotājiem ir iespēja tikties ar Pašvaldības policijas darbiniekiem.
Apsekotas Tumes un Vienības ciemata daudzdzīvokļu māju teritorijas un apzinātas tās vietas, kur nepieciešams uzlabot gājēju celiņa segumu, apsekoti rotaļu laukumi, kā arī sporta laukumi, lai plānotu nepieciešamos darbus vasaras sezonas uzsākšanai.

Notika saruna ar pašvaldības aģentūru „Tukuma novada sociālais dienests" par darba aktualitātēm.

Abos pagastos ir veikta inventarizācija, precizējot pamatlīdzekļu un inventāra sarakstus.
Tumes kultūras namā ir izvietotas četras novērošanas kameras.
Sakarā ar Tumes pagasta iedzīvotāju lielo interesi par Tukuma pilsētas robežu paplašināšanu, Tukuma novada Dome noorganizēja četras iedzīvotāju sapulces, kurās izskaidroja pamatojumu robežu paplašināšanai, kā arī uzklausīja iedzīvotāju viedokli. Diskusijas vēl turpināsies.

Janvārī tiek sagatavots gada budžets un statistikas datu atskaites. Uzsākts gada pārskata sagatavošanas darbs. 2015.gads plānots ar nelielu budžeta pieaugumu.

Tumes pagasta Skolas un Pasta ielās tiek veiktas elektrogaisvadu līnijas nomaiņa pret kabeļiem. Darbus veic SIA „Telms".
Komunālā saimniecība
Regulāri katru trešdienu notiek SIA „Komunālserviss TILDe" ražošanas sanāksmes Tumes un Degoles pagastu pārvaldes telpās.
Novērsti vairāki ūdens sistēmas bojājumi. Turpinās darbs ar komunālo maksājumu parādniekiem.

Pagasta pārvalde

Decembrī abos pagastos ir notikušas konsultatīvās padomes sēdes, kurās pārrunāja paveikto 2014.gadā un darāmo 2015.gadā.
Veiksmīgi ir notikusi Degoles pagasta Čubatu meža izsole. Par iegūtajiem līdzekļiem plānojam rekonstruēt Čubatu estrādi.
Izvērtēts iepirkums „Tumes un Degoles pagastu ceļu mehanizētā tīrīšana ziemas periodā 2015.gadā". Tumes pagasta mehanizēto tīrīšanu veiks SIA „K.I.P.R", bet Degoles pagastā SIA „A Vikings". Līgumi noslēgti līdz 2015.gada 31.decembrim.
Veikti jumtu remonti „Dārīši" un Praviņu skolas sporta zāles ēkām.
Komunālā saimniecība

07.12. plkjst.13.00 Otrās adventes koncerts Tumes kultūras namā Koncertā piedalās:
- Bērnu deju grupa „Mazie ķipari";
- Bērnu ansamblis;
- Sievieši vokālais ansamblis „Kansoneta"
14.12. plkst.12.00 Trešās adventes koncerts Tumes kultūras namā Koncertā piedalās:Tumes jauktais koris
20.12. plkst.19.00 Ziemassvētku pasākums Tumes kultūras namā Koncertā piedalās mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi.Pēc koncerta balle: spēlē: „4 band" Ieejas maksa: Iepriekšpārdošanā – 3.00 euro; Pasākuma dienā: 5.00 euro