Veiksmīgi uzsākts jaunais 2015./2016.mācību gads Tumes vidusskolā, pirmsskolas izglītības iestādē un uzraudzības grupā „Bitīte”. Salīdzinājumā ar aizvadīto mācību gadu, skolēnu skaits Tumes vidusskolā ir palielinājies. Par skolēnu pārvadājumiem atbild Tumes un Degoles pagastu pārvalde.
Pārskata periodā Degoles pagastā notikusi konsultatīvās padomes sēde, kurā tika apspriesti pagastam aktuāli jautājumi.

Pagasta pārvalde

Augusta mēnesī Tumes un Degoles pārvalde strādā atvaļinājuma režīmā, taču visas pārvaldei noteiktās funkcijas tiek īstenotas.
Jaunajam mācību gadam sagatavotas visas pārvaldes teritorijā esošās mācību iestādes – Tumes vidusskola, bērnudārzs un bērnu uzraudzības grupa „Bitīte”.
SIA „Amatnieks” ir uzsācis Tumes kultūras nama jumta renovācijas darbus.
Ir pabeigta apgaismojuma rekonstrukcija Pasta ielā. Darbus veica SIA „Energoceltnieks”.

Pagasta pārvalde

Jūlija mēnesī Tumes un Degoles pārvalde strādā atvaļinājuma režīmā, taču visas pārvaldei noteiktās funkcijas tiek īstenotas.
Tumes vidusskolā notiek plānotie remontdarbi un kosmētiskie remonti.
Noslēdzies iepirkums par Tumes kultūras nama jumta renovāciju. Bija pieteikušies septiņi pretendenti, bet ar viszemāko piedāvāto līgumcenu EUR 35 379,15 darbus veiks SIA „Amatnieks”.

jūlijs

Datums

(no – līdz) 

Laiks Pasākums Norises vieta

Papildus informācija

(piem., ieejas maksa vai pieteikšanās laiki)

         
26.07.2015.   Kapu svētki Tumes un Degoles pagastu kapsētās

10.00 Gailīšu kapos;

11.00 Zibens kapos,

12.00 Ķīļu kapos

13.00 Čomu kapos

14.00 Luiku kapos

15.00 Viksu kapos

16.00 Praviņu kapos

 
         

2015.gada 13.martā starp Tukuma novada Domi, SIA „Komunālserviss TILDe" un SIA „Tukums REN" noslēgts līgums par siltumenerģijas iegādi Tukuma novada Tumes, Degoles, Slampes un Džūkstes pagastu centralizētās siltumapgādes vajadzībām. Līdz ar to, nepieciešams veikt siltumenerģijas tarifu pārrēķinu.

Tukuma novada Domes 2015.gada 28.maija lēmums prot.Nr.5, 21.§.