Februārī notikušas vairākas sapulces, lai apspriestu galvenos darba uzdevumus, to izpildes gaitu un laika grafiku saistībā ar 2016.gada budžeta izpildi.

Notika saruna ar pašvaldības aģentūru „Tukuma novada sociālais dienests” par darba aktualitātēm abos pagastos.
Pārvaldes darbinieki piedalījās Partnerības „Laukiem un jūrai” rīkotajā informatīvajā seminārā. Semināra vadītāja Ilze Turka iepazīstināja ar nākamā plānošanas perioda projektu iespējām, nosacījumiem un finansējuma apmēriem.
Abu pagastu teritorijas labiekārtošanā strādā divi pagaidu sabiedriskajos darbos pieņemtie darbinieki.
Komunālā saimniecība
Veikta ūdensvada un kanalizācijas stāvvada maiņa vairākās daudzdzīvokļu mājās un remontdarbi Tumes pagasta notekūdeņu attīrīšanas iekārtās.

Uzsākts 2015.gada pārskata sagatavošanas darbs. 2016.gadu plānojam ar nelielu budžeta pieaugumu.
Janvāris ir darba atskaišu mēnesis, tiek aizpildīta statistikas veidlapa un papildināta Latvijas digitālā kultūras karte.
Pārvaldes vadītāja kopā ar sociālo darbinieku sveica janvāra pagasta jubilārus (pensijas vecuma iedzīvotājus no 75 gadu vecuma).
Abu pagastu teritorijas labiekārtošanā strādā divi pagaidu sabiedriskajos darbos pieņemtie darbinieki.

Svarīgākais pārskata periodā – 2016.gada pašvaldības budžeta projekta sagatavošana un tā izskatīšana pirmajā lasījumā.
Notiek Tumes un Degoles pagastu pārvaldes darbinieku vērtēšana.
Turpinās pašvaldības autoceļu sakopšana - vairākiem pašvaldības ceļiem atjaunots grants segums, kā arī pēc nepieciešamības greiderē pašvaldības ceļus.
Ir noslēdzies iepirkums „Tukuma novada Tumes un Degoles pagastu ceļu mehanizēta tīrīšana ziemas periodā”, pieteikušies četri pretendenti, notiek izvērtēšana.

Pagasta pārvalde

Novembrī svarīgākais darbs ir 2016.gada budžeta izstrāde.
Tumes un Degoles pagastos notika Konsultatīvo padomju dalībnieku, iedzīvotāju un Domes attīstības nodaļas speciālistu tikšanās, kurās apsprieda novada investīciju un attīstības plānu 2015.-2021.gadam.
Turpinās pašvaldības autoceļu sakopšanas darbi - vairākiem pašvaldības ceļiem atjaunots grants segums, kā arī pēc nepieciešamības tiek veikta pašvaldības ceļu greiderēšana.
Ir izsludināts iepirkums „Tukuma novada Tumes un Degoles pagastu ceļu mehanizēta tīrīšana ziemas periodā”.
Komunālā saimniecība
Lazdu bibliotēkas kāpņu telpā turpinās jumta seguma nomaiņa.

Uzsākts 2016.gada budžeta plānošanas darbs, organizētas tikšanās ar struktūrvienību pārstāvjiem un lemts par prioritātēm nākamajā gadā.
Kandavā 9.oktobrī notika sešu novadu pašvaldību ikgadējā tikšanās. Sadraudzības pašvaldības iepazinās ar Kandavas novada uzņēmumiem, izglītības iestādēm un citu iestāžu darbu.
Turpinās pašvaldības autoceļu sakopšanas darbi - zāles un atvašu pļaušana, ceļu greiderēšana. Vairākiem pašvaldības ceļiem atjauno grants segumu.
Pārvaldē notika ceļu naudas izlietojuma pārbaude, kurā pārkāpumi netika konstatēti.