putnu parks  Tukuma novada Dome 2016.gada 12.augustā saņēma Lauku atbalsta dienesta lēmumu par projekta “Putnu parka labiekārtošana Degolē” (Nr. 16-08-AL01-A019.2201-000001) iesnieguma apstiprināšanu.

Projekta mērķis ir labiekārtot atpūtas un citu aktivitāšu īstenošanas vietu Degoles iedzīvotājiem Putnu parkā.
Projekta ietvaros pabeigti un atjaunoti gājēju celiņi ar šķembu segumu un apmalītēm, kas iedzīvotājiem sniegs iespēju parka teritorijā ērti pārvietoties un aktīvi pavadīt brīvo laiku.
Projekta ietvaros veikts būvniecības iepirkums par celiņu atjaunošanu, kā rezultātā darbus veica SIA “MITBAU AC”. Būvuzraudzību objektā nodrošināja SIA “DO construction” pārstāvis Mārtiņš Tuņa.

Attēlā atjaunotie celiņi Putnu parkā
Kopējās izmaksas ir 12096,79 EUR, no kurām Lauku atbalsta dienesta finansējums – 10606,86 EUR.

LAP

 

PP

Pagasta pārvalde

Abos pagastos notikušas Konsultatīvās padomes sēdes, kurās pārrunāts paveiktais un turpmāk veicamie darbi, kā arī uzklausīti priekšlikumi.
Pagastu pārvaldē notika darbinieku sapulce, kurā tika veikta darba drošības instruktāža, pārrunāti vēl šogad veicamie darbi un uzsākta 2017.gada budžeta vajadzību apzināšana.
Turpinās pašvaldības autoceļu sakopšanas darbi - zāles un atvašu pļaušana, ceļu greiderēšana. Vairākiem pašvaldības ceļiem tiek atjaunots grants segums.
Pārvaldē notika ceļu naudas izlietojuma pārbaude, kurā pārkāpumi netika konstatēti.
26.oktobrī notika Tumes vidusskolas padomes sēde.

NOVEMBRIS
4.11 pl.19:00 Igo koncerts „Tev Tuvumā" Tumes kultūras namā. Ieeja iepriekšpārdošanā 7,00, koncerta dienā 10,00
12.11 pl.22:00 Kluba „Mojito" dzimšanas dienas svinības Tumes kultūras namā. Ieeja 8,- , 10,- euro
17.11 pl.20:00 Valsts svētku koncerts Tumes kultūras namā.
Koncertā piedalās Tumes kultūras nama mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi , un deju studijas “Demo “solisti ; Vakara īpašais viesis Latvijas Nacionālā teātra aktieris Juris Hiršs
17.11. pl.21:00 Balle kopā ar grupu "Tu un es" Tumes kultūras namā. Ieeja BEZ MAKSAS
17.11 15:00 Valsts svētku koncerts Degoles tradīciju zālā; Ieeja BEZ MAKSAS
25.11 Tukuma novada Mazpulku salidojums Tumes kultūras namā. Ieeja BEZ MAKSAS

DECEMBRIS

Veiksmīgi uzsākts jaunais 2016./2017.mācību gads Tumes vidusskolā, bērnu dārzā un uzraudzības grupā „Bitīte”. Salīdzinājumā ar aizvadīto mācību gadu, skolēnu skaits Tumes vidusskolā ir samazinājies. Par skolēnu pārvadājumiem atbild Tumes un Degoles pagastu pārvalde.

8. septembrī draugu pulkā piecu gadu jubileju nosvinēja uzraudzības grupa „Bitīte”.
Tumes pagasta Ķīļu kapos atjaunota piemiņas vieta Lielā tēvijas karā kritušajiem karavīriem. Rekonstrukcijas darbi tika veikti par Krievijas vēstniecības un SIA GAZPROM naudas līdzekļiem.

Pagastu pārvalde

Augustā Tumes un Degoles pagastu pārvaldes darbinieki strādā atvaļinājuma režīmā, taču visas pārvaldei noteiktās funkcijas tiek īstenotas.
Jaunajam mācību gadam sagatavotas visas pārvaldes teritorijā esošās mācību iestādes – Tumes vidusskola, bērnudārzs un bērnu uzraudzības grupa „Bitīte”.
SIA „Amatnieks” ir uzsākusi Tumes kultūras nama zāles grīdas slīpēšanas un lakošanas darbus.
Iegādāta malka Praviņu skolas apkures vajadzībām un novērsti bojājumi kanalizācijas sistēmā.
Abos pagastos turpinās labiekārtošanas darbi - pļauta zāle, ravētas dobes un apgriezti košumkrūmi.
Turpinās pašvaldības autoceļu kopšanas darbi – pēc nepieciešamības greiderē pašvaldības ceļus. Uz vairākiem Tumes un Degoles pagastu ceļa posmiem tiek atjaunots grants segums.