Tumes un Degoles pagastu pārvaldē aizvadītajā mēnesī veikti dažādi darbi, atbilstoši plānotajam.
12. maijā Tumes vidusskolā izskanēja pēdējais zvans un izlaiduma klasēm sācies eksāmenu laiks.
Vairākos pašvaldības dzīvokļos tiek veikti remontdarbi – mainīta elektrības instalācija un nomainītas ārējās palodzes.
Turpinās pašvaldības autoceļu kopšanas darbi – ceļa posmā Ozolpils – Jaunbētiņi nomainīta caurteka; Meža ielā noņemts ceļa apaugums. Plānojam atjaunot krāsojumu gājēju pārejām un automašīnu stāvvietām.

 

Šomēnes abos pagastos notika Lielā talka, kurā iedzīvotāji sakopa pagasta un savu īpašumu teritorijas.
Pārskatījām budžeta izpildes gaitu un galveno veicamo darbu sarakstu, lai līdz vasarai paveiktu plānoto.

 

Abos pagastos notikušas gadskārtējās iedzīvotāju sapulces, kurās SIA „Komunālserviss TILDe” kā apsaimniekotājs, atskaitījās par padarīto darbu 2016.gadā un uzklausīja iedzīvotāju vēlmes par darbiem, kurus vajadzētu darīt 2017.gadā.

30.martā Tumes kultūras namā notiks „Pārupes” kooperatīva īpašnieku un nomnieku sapulce.

Apsekotas Tumes un Vienības ciemata daudzdzīvokļu māju teritorijas, rotaļu laukumi, kā arī sporta laukumi, lai plānotu nepieciešamos darbus vasaras sezonas uzsākšanai.

 

Februārī notikušas vairākas sapulces, lai apspriestu galvenos darba uzdevumus, to izpildes gaitu un laika grafiku saistībā ar 2017. gada budžeta izpildi.

Tumes Kultūras nama zālē veikti nelieli remontdarbi, taču visi plānotie pasākumi ir notikuši.

Pagasta pārvalde
Tumes un Degoles pagastu pārvalde pabeigusi 2016.gada budžeta projekta plānošanu. Budžeta plāns saskaņots Domē.
Ir noslēgts līgums ar SIA K.I.P.R.S. par „Tukuma novada Tumes un Degoles pagastu ceļu mehanizēto tīrīšanu ziemas periodā”.
Decembrī izdots informantīvais laikraksts „Tumes Ziņas”.