eraf
Dabaszinātņu projekts Tukumā
Jau iepriekšējos rakstos www.tukums.lv ziņojām, ka ERAF projektā „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Tukuma vakara un neklātienes vidusskolā un Tukuma 2.vidusskolā” 2009.gada augustā ir veikta ķīmijas, bioloģijas, fizikas un matemātikas kabinetu renovācija un mēbeļu iegāde divās Tukuma skolās - Tukuma vakara un neklātienes vidusskolā un Tukuma 2.vidusskolā.
Projekts nepieciešams, lai nodrošinātu kvalitatīvu vispārējās vidējās izglītības programmu grupu - dabaszinības (ķīmija, bioloģija, fizika) un matemātika – īstenošanu.
2010.gadā paredzēts papildināt iepriekšminēto dabaszinātņu kabinetu mācību materiāli tehnisko bāzi (kolbas, ķimikālijas, iekārtas, datortehnika, materiāli u.c.). Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – IZM) veica centralizētās iepirkumu institūcijas funkcijas Eiropas Savienības fondu finansētās 3.1.3.1.aktivitātes „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana” ietvaros, lai nodrošinātu dabaszinātņu un matemātikas kabinetu mācību aprīkojuma piegādes.IZM atklātais konkurss „Dabaszinātņu un matemātikas kabinetu mācību aprīkojumu piegāde” (Iepirkuma identifikācijas Nr. IZM 09/5/AK/SF) tika izsludināts 2009.gada 12.augustā.
Iepirkuma priekšmets tika sadalīts 6 daļās:
1.                  Digitālās informācijas apstrādes sistēmas matemātikas, fizikas, ķīmijas un bioloģijas skolotājiem un skolēnu pētnieciskajai darbībai.
2.                  Ierīces pētnieciskajai darbībai un nodrošinājums eksperimentu sagatavošanai un demonstrēšanai fizikā.
3.                  Ierīces pētnieciskajai darbībai un nodrošinājums eksperimentu sagatavošanai un demonstrēšanai bioloģijā.
4.                  Ierīces pētnieciskajai darbībai un nodrošinājums eksperimentu sagatavošanai un demonstrēšanai ķīmijā, laboratorijas piederumi un trauki ķīmijā, bioloģijā, fizikā, kolekcijas un modeļi ķīmijā.
5.                  Modeļi matemātikas kabinetam.
6.                  Vielas un materiāli eksperimentiem ķīmijā un bioloģijā.
Laika posmā no 2009.gada 23.oktobra līdz 2010.gada 15.februārim notika iesniegto piedāvājumu vērtēšana un lēmumu pieņemšana. Elektroniskajai iepirkumu sistēmai Tukuma novada Dome tika pieslēgta jūnijā, lai katra skola varētu pasūtīt dabaszinātņu un matemātikas kabinetu mācību aprīkojumu. Pēc pasūtījuma veikšanas aprīkojuma piegāde tiks nodrošināta četru mēnešu laikā.
Projekta ieviešana uzsākta 2009.gada 13.maijā, parakstot Vienošanos Nr. 2009/0028/3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/018 ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Tukuma vakara un neklātienes vidusskolā un Tukuma 2.vidusskolā” īstenošanu. Projekts jāīsteno līdz 2010.gada 31.oktobrim.
Projekta īstenošanai paredzēts Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) līdzfinansējums 167 266 LVL, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 8855 LVL, kā arī jāiegulda pašvaldības līdzfinansējums.
Sagatavoja: Tukuma novada Domes projektu vadītāja Dace Zvagule, tālr.63107238.