eraf
Tukuma novada Dome 2009.gada 3.novembrī noslēdza vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk – CFLA) par Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Pūres pagasta Pūres ciematā” (Vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/043/017). Projekta mērķis ir uzlabot ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un notekūdeņu attīrīšanas kvalitāti, kā arī paplašināt ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamību.
Š.g. 26.maijā tika noslēgts līgums ar SIA „Watex” par projektēšanas, autoruzraudzības un būvniecības darbiem un 1.jūnijā tika noslēgts līgums ar SIA „Lakalme” par būvuzraudzības pakalpojumiem. Lai projekta ietvaros notiktu veiksmīga sadarbība, katru otro nedēļu tiek organizētas būvsapulces, kuru laikā, piedaloties pasūtītājam – Tukuma novada Domes pārstāvjiem, būvuzraugam, būvniekam un projektētājam, tiek izrunāti aktuālie jautājumi.
Līdz š.g. 1.augustam
tiks izstrādāts tehniskais projekts ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmas rekonstrukcijai. Augustā pēc projekta akceptēšanas būvvaldē un būvatļaujas saņemšanas ir plānots uzsākt būvniecības darbus. Pirms rekonstrukcijas darbu uzsākšanas iedzīvotāji tiks informēti par iespējamām neērtībām.
Projekta kopējās izmaksas 323 494,83 Ls, kopējās attiecināmās izmaksas 267 351,11 Ls, no kurām Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums – 227 248,44 Ls un valsts budžeta līdzfinansējums – 26 735,11 Ls.
Tukuma novada Domes projektu direktore Zane Siliņa