Sociālo un veselības jautājumu komiteja (SK) (lēmuma projekti) 
Teritoriālās attīstības komiteja (TAK) (lēmuma projekti) 
Saimniecības un uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumu komiteja (SUVK) (lēmuma projekti) (lēmuma projekti - sēdes turpinājums) 
Izglītības, kultūras un sporta komiteja (IKS) (lēmuma projekti
Finanšu komiteja (FK) (lēmumu projekts)
 
Domes sēde (lēmumu projekti)