2017. gada 24.augusta Domes sēdes lēmumu projekti

Izglītības, kultūras un sporta komiteja (lēmumu projekts)
Sociālo un veselības jautājumu komiteja (lēmumu projekts)
Saimniecības un uzņēmējdarbības veicināšanas komiteja (lēmumu projekts)
Teritoriālās attīstības komiteja (lēmumu projekts)
Finanšu komiteja (lēmumu projekts)