2017.gada 28.jūnija ārkārtas Domes sēdes lēmumu projekti

Pielikums - ekonomiskie pamatojumi un TND saistības ar plānotajiem aizņēmumiem.