2017.gada 21.jūnija ārkārtas Domes sēdes lēmumu projekti