2017.gada 30.maija Domes sēdes lēmumu projekti

Paskaidrojuma raksts