2017. gada 11. maija ārpuskārtas Domes sēdes lēmuma projekti.