2017. gada 21. marta ārpuskārtas Domes sēdes lēmuma projekti.