DOMES SĒŽU GRAFIKS 2017.GADA JŪLIJS-DECEMBRIS
Sēžu sākums plkst. 14:00
 
3.ceturksnis 4.ceturksnis
27.jūlijā 26.oktobrī
24.augustā 23.novembrī
28.septembrī 28.decembrī
 
DOMES PASTĀVĪGO KOMITEJU SĒŽU GRAFIKS 2017. JŪLIJS - DECEMBRIS
 
SOCIĀLO UN VESELĪBAS jautājumu komiteja

TERITORIĀLĀS ATTĪSTĪBAS komiteja

Saimniecības un uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumu komiteja

IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA

komiteja

FINANŠU

komiteja

Trešdienās

plkst.8:30

Trešdienās

plkst.10:30

Trešdienās

plkst.13:30

Trešdienās

plkst.15:30

Otrdienās

plkst.9:00

3.ceturksnis 3.ceturksnis 3.ceturksnis 3.ceturksnis 3.ceturksnis
12.jūlijā 12.jūlijā 12.jūlijā 12.jūlijā 18.jūlijā
9.augustā 9.augustā 9.augustā 9.augustā 15.augustā
13.septembrī 13.septembrī 13.septembrī 13.septembrī 19.septembrī
         
4.ceturksnis 4.ceturksnis 4.ceturksnis 4.ceturksnis 4.ceturksnis
11.oktobrī 11.oktobrī 11.oktobrī 11.oktobrī 17.oktobrī
8.novembrī 8.novembrī 8.novembrī 8.novembrī 14.novembris
13.decembrī 13.decembrī 13.decembrī 13.decembrī 19.decembris
 
 
Sagatavoja
Administratīvās nodaļas vadītāja R.Skudra
Tukumā 2017.gada 22.jūnijā