Plānotā būvdarbu
veikšanas vieta

 

 

Būvniecības
veids

 

Būves
plāmotā funkcija

 

Būvniecības iesniegums-uzskaites karte

Būvprojekts                             Būvatļauja Nodots ekspluatācijā

Iesniegta karte(datums)

Lēmums-atbalstīta/noraidīta/
atlikta/publiskā apspriešana/
izsniegts plānošanas un
arhitektūras uzdevums (turpmāk-PAU)
- lēmuma pieņemšanas datums
Iesniegts projekts (datums)

           Lēmums-saskaņots/
akceptēts/ atlikts /noraidīts-lēmuma pieņemšanas datums                       

Iesniegts iesniegums (datums) Lēmums - izsniegta/ pārreģistrēta/ aktualizēta/ apturēta/ anulēta - lēmuma pieņemšanas datums Iesniegts apliecinājums par gatavību (datums) Lēmums-apstiprināts nodošanas - pieņemšanas akts (datums) 
     
     
 
       
                     
"Skaidas"Slampes pagasts novietošana Divu rūpnieciski ražotu konteinera tipa ēku novietošana šķeldas biomasas katlu uzstādīšanai 14.11.2014.              
Rudens, Pilskalna, Jumpravas, Smilšu un M.Smilšu ielas posmi, Tukums    Tukuma pilsētas ielu infrastruktūras sakārtošana pēc ūdenssaimniecības attīstības projekta realizācijas (1.kārta)              30.09.2014.  30.09.2014.
Cīruļu iela 10, Tukums jaunbūve Dzīvojamā māja     30.09.2014. atkārtoti akceptēts, 30.09.2014.        
Jaunmoku pils, Tumes pagasts labiekārtojums  Jaunmoku pils teritorijas labiekārtojums      29.09.2014. akceptētas izmaiņas, 29.09.2014.         
Ziedu iela 4, Tukums jaunbūve Individuāla dzīvojamā ēka, garāža, saimniecības ēka, siltumnīca     29.09.2014. akceptētas izmaiņas, 29.09.2014.        
Pārupe 4, Tumes pagasts jaunbūve Dārza māja (izmaiņu projekts)     29.09.2014. akcepts, 29.09.2014.        
Strazdiņi, Lestenes pagasts rekonstrukcija Dzīvojamās mājas rekontsrukcija     29.09.2014. akceptētas izmaiņas, 29.09.2014. 29.09.2014. 29.09.2014.    
Lejas Staliņi, Tumes pagasts  rekonstrukcija  Meliorācijas sistēmas rekonstrukcija  29.09.2014.  29.09.2014.            
Pils iela 7, Tukums rekonstrukcija  Dzīvokļa īpašuma Nr.4 rekonstrukcija  29.09.2014.  30.09.2014.             
Mazkalnjāņi, Tumes pagasts jaunbūve Tehnikas garāža 29.09.2014. 30.09.2014.            
Pūres ciems, precizēt pēc topogrāfijas un projekta, Pūres pagasts jaunbūve Lietus kanalizācijas sistēma 29.09.2014. 30.09.2014.             
Ķiršu iela 8, Pūres pagasts rekonstrukcija  Saimniecības ēkas (002) rekonstrukcija  29.09.2014.   30.09.2014.            
Mazgraudi, Degoles pagasts jaunbūve Dzīvojamā māja 29.09.2014. 30.09.2014.            
Pilskalna iela, Tukums inženierbūves Ārtelpu skapja uzstādīšana Pilskalna ielā, Tukumā  29.09.2014.  30.09.2014.             
Noras, Sēmes pagasts jaunbūve Zirgu stallis 30.09.2014. 30.09.2014.            
Vārpu iela 10, Tukums rekonstrukcija Dzīvojamās mājas rekonstrukcija 30.09.2014. 30.09.2014.            
Lielā iela 23, Tukums nojaukšana Dzīvojamās mājas nojaukšana 30.09.2014. 30.09.2014.            
Estrādes iela 18, Tukums ekonstrukcija,
jaunbūve"
Dzīvojamās mājas rekonstrukcija un saimniecības nojumes būvniecība 30.09.2014. 30.09.2014.            
Meža iela 38C, Tukums rekonstrukcija Tirdzniecības telpu rekonstrukcija 30.09.2014. 30.09.2014.            
Lielā iela 18, Tukums jaunbūve,
rekonstrukcija
Sporta zāle un stadions 30.09.2014.  30.09.2014.             
Jaunķīvītes, Slampes pagasts rekonstrukcija,
jaunbūve"
Nojumes gaļas liellopu audzēšanai rekonstrukcija un žoga gaļas liellopu audzēšanai būvniecība 15.09.2014. 18.09.2014.            
Lejas Līdumnieki, Irlavas pagasts  jaunbūves  Dzīvojamā māja un saimniecības ēkas  26.09.2014. 29.09.2014.            
Kurzemes iela 46, Tukums rekonstrukcija Tirdzniecības centra rekonstrukcija 26.09.2014.  29.09.2014.            
Dobeles meža iecirknis, 84., 87.kvartāls, Lestenes pagasts jaunbūve Meža ceļš "Kalna kaķu ceļš"     15.09.2014. atkārtots akcepts, 15.09.2014.        
Kukšas, Bangas, Druvas, Jaunsātu pagasts jaunbūve Ārējā elektroapgāde     22.09.2014. saskaņots, 22.09.2014.        
Tulpju iela 2, Tukums jaunbūve  Ārējā elektroapgāde      30.09.2014. akcepts, 30.09.2014.         
 "Bisnieki", Zentenes pagasts restaurācija; rekonstrukcija   Pastariņa muzejs- lauku sēta "Bisnieki" 2.kārta - klēts; 6.kārta - kūts          19.09.2014.  19.09.2014.  26.09.2014.  26.09.2014.
Lestenes pagasts jaunbūve II pasaules karā kritušo Latviešu leģiona karavīru piemiņas memoriālam piguļošās teritorijas labiekārtošan          23.09.2014.  23.09.2014.    
 Talsu iela 78, Tukums    Tirdzniecības zāles rekonstrukcija un 2 būvmateriālu nojumes              18.09.2014.  18.09.2014.
 "Dižozoli", Slampes pagasts  jaunbūve  dzīvojamā māja              09.09.2014 09.09.2014. 
Zīļu iela 2, Tukums jaunbūve ārējā elektroapgāde     12.09.2014. Saskaņots, 12.09.2014.        
 Senču iela 6, Tukums  jaunbūve  Dzīvojamā māja      12.09.2014.  Atkārtoti akceptēts, 12.09.2014.        
 Cepļa iela 15, Tukums  jaunbūve  ārējā elektroapgāde      12.09.2014.  Saskaņots, 12.09.2014.        
"„Zandi"
„Kaziņas-1"
„Kaziņas"
„Skaistkalni"
„Spuras"
„Patapas"
„Lediņi"
""Jānīši", Zentenes pagasts"
rekonstrukcija TP-8526 "Jānīši" elektroapgādes tīklu rekonstrukcija   08.09.2014.            
Niedrāji, Džūkstes pagasts rekonstrukcija,
jaunbūves
Dzīvojamās mājas rekonstrukcija, palīgēkas 12.09.2014.  12.09.2014.            
 Dižkraujas, Tumes pagasts  nojaukšana  Liellopu kūts nojaukšana  12.09.2014.  15.09.2014.            
Ziedoņa iela 8, Tukums jaunbūve Saimniecības ēka             03.09.2014. 03.09.2014.
"Vecspirgus", Slampes pagasts jaunbūve Kūtsmēslu krātuve         04.09.2014. 04.09.2014.    
 Putniņi, Slampes pagasts  rekonstrukcija  TP-7251 "Putniņi" Z-3          27.08.2014.  01.09.2014.    
"Pūre,
Abavas iela 3"
nojaukšana
jaunbūve
Malkas šķūnis, esošo šķūnīšu nojaukšana   04.09.2014.            
 Sēmes pagasts, Sadumi  nojaukšana,
jaunbūves"
 Dzīvojamā māja un palīgēkas, esošo būvju nojaukšana  08.09.2014.  09.09.2014.            
 Rīgas iela 65, Tukums  jaunbūve  Saimniecības ēka          22.08.2014.  25.08.2014.    
Revolūcijas iela 4, Tukums jaunbūve Sporta komplekss piemākslīgā seguma futbola laukuma Pauzera pļavās     28.08.2017 Akceptēts, 28.08.2014.  01.09.2014.  01.09.2014.    
 Mazā Parka iela 7, Tukums  rekonstrukcija  Saimniecības ēkas rekonstrukcija par katlu māju      28.08.2016  Saskaņotas izmaiņas, 28.08.2014.  22.08.2014.  25.08.2014.    
 Zentenes pagasts  rekonstrukcija  TP-8526 "Jānīši" elektrotīklu rekonstrukcija  26.08.2014.              
Valsts mežs Zentene, Zentenes pagasts jaunbūve   Meža ceļa "88.kvartāla ceļš" būvniecība 1,2 km   22.08.2014.             
Roņi, Sēmes pagasts  jaunbūve  Dzīvojamā ēka, pirts, siltumnīca un kūts      18.08.2014.  Atkārtoti akceptēts, 18.08.2014.        
Raudas ielā 17C, Tukums jaunbūve īpašuma ārējā elektroapgāde     18.08.2014. Saskaņots, 18.08.2014.        
Smilšu iela, Tukums rekonstrukcija   TP-7001 "Kurzemes iela" (Z-4-1) rekonstrukcija     18.08.2014.   Saskaņots, 18.08.2014.        
Pārupes iela līdz M.Parka ielai, Tukums jaunbūve   Datu pārraides tīkla maģistrāles izbūve      18.08.2014.  Saskaņotas izmaiņas, 18.08.2014.        
Raudas iela3, Raudas iela 3A, J.Raiņa iela 32A, Tukums jaunbūve  Pirmsskolas izglītības iestāde      20.08.2014.  21.08.2014.        
Pīlādžu iela 6, Tukums rekonstrukcija  
Dzīvojamās mājas rekonstrukcija un siltumnīca
 
             20.08.2014.  20.08.2014.
 Engures valsts meža iecirknis, Zemgales mežsaimniecība, 88, 100 kvartāli, Zentenes pagasts  jaunbūve  Meža ceļš "88.kvartāla ceļš" būvniecība 1,2km  11.08.2014.              
 Briņķi, Pūres pagasts  jaunbūve  Divas ūdenskrātuves bez ūdens līmeņa regulēšanas ierīcēm  11.08.2014.  22.08.2014.            
 Bitnieki, Pūres pagasts  rekonstrukcija Saimniecības ēkas rekonstrukcija  11.08.2014.   18.08.2014.            
 Jumpravas iela 14, Tukums  jaunbūve  Dzīvojamā māja  15.08.2014.  15.08.2014.  28.08.2018  Akceptēts, 28.08.2014.  08.09.2014.  08.09.2014.    
 Līdums 49; 11; 28; 34; 38; 45;48;51; 56; 58; 59; 60; 61; 66; 67; 70; 72; 74; 85; 100; 103; 107; 37; 87; 4; 96; 2; 69; 14; 19; 23; 25; 26; 62; 84; 91; 22; 35; 52; 75;90; 97; 101; 102; 94, Tumes pagasts  jaunbūve  DS "Līdums" ārējā elektroapgāde          14.08.2014.  14.08.2014.    
Ausekļa un Durbes ielu krustojums, Tukums   jaunbūve  SIA "Lattelecom" sadales skapja uzstādīšana un elektroapgāde              13.08.2014.  13.08.2014.
 Rīgas iela 22, Tukums  jaunbūve  Dzīvojamās mājas piebūve un saimniecības ēka              13.08.2014.  13.08.2014.
Meža iela 30, Tukums rekonstrukcija Degvielas uzpildes stacijas rekonstrukcija LPG iekārtas izbūvei 07.08.2014.  02.09.2014.            
Vecpaugas, Irlavas pagasts rekonstrukcija, jaunbūve Grāžas-noliktavas rekonstrukcija par kūti, tehnikas novietne 04.08.2014.  18.08.2014.  25.08.2014  Akceptēts, 25.08.2014.        
Estrādes iela 6, Tukums nojaukšana, jaunbūve
Dzīvojamā māja, malkas šķūnis
 
04.08.2014. 15.08.2014.             
Rusas, Džūkstes pagasts rekonstrukcija Darbnīcas-klēts rekontrukcija par autoservisu     05.08.2014. 05.08.2014.        
Spartaka iela 16A, Tukums renovācija  Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes uzlabošana (renovācija)     08.08.2014.   08.08.2014.  06.08.2014.  08.08.2014.    
M.Gravas iela 48, Tukums jaunbūve Dzīvojamā māja 01.08.2014.    08.09.2014  Saskaņots, 08.09.2014.        
 Aveņu iela 11, Tukums jaunbūves  Dzīvojamā māja un palīgēka  01.08.2014.  11.08.2014.            
 M.Pilskalna iela 16, Tukums jaunbūve   Šķūnis 29.07.2014.   29.07.2014.            
Likauški, Valsts mežs Slampe, Zemgales mežniecības 4.Dobeles meža iecirkņa 1.,2.3. kvartāls, Slampes pagasts  rekonstrukcija meža ceļš Likaušķu ceļš      29.07.2014.  Atkārtoti akceptēts, 29.07.2014.        
 Pūka Priedītes, Degoles pagasts jaunbūve  Dzīvojamā māja   14.07.2014.  28.07.2014.            
 Vizbuļi, Sēmes pagasts jaunbūve   
Dzīvojamā māja
 
18.07.2014.   28.07.2014.  15.09.2014.  akceptēts, 15.09.2014.  16.09.2014.  16.09.2014.    
Vīkseles, Slames pagasts   jaunbūve  Dzīvojamā māja      01.08.2014.  Akceptēts, 01.08.2014. 08.08.2014.   11.08.2014.    
"Bētiņi
Jaunbeitiņi
Eglītes, Degoles pagasts"
rekonstrukcija Meliorācijas sistēmas rekonstrukcija 18.07.2014.  29.07.2014.            
Straumes, Degoles pagasts rekonstrukcija Lopbarības šķūņa rekonstrukcija 21.07.2014.  31.07.2014.            
Lielģīgas, Sēmes pagasts jaunbūve Saimniecības ēka 21.07.2014.              
Kalna Kārtiņi, Degoles pagasts jaunbūve Lauksaimniecības tehnikas novietne 21.07.2014.  31.07.2014.            
Kurzemes iela 3A, Tukums rekonstrukcija Īslaicīgas lietošanas preses paviljons 22.07.2014.              
Kliģu atpūtas bāze, Džūkstes pagasts jaunbūve
Šķūnis
 
25.07.2014.              
Pērkoņlejas, Sēmes pagasts jaunbūve Dzīvojamā māja   17.07.2014.            
 Skoras, Tumes pagasts nojaukšana  Esošo ēku (lit.001-003, 005-013) nojaukšana    21.07.2014.            
Pūre -9, Pūres pagasts  jaunbūve   Nojume      17.07.2014.  Saskaņots, 17.07.2014.  25.08.2014.  25.08.2014.    
Slampes pagasts, Tumes pagasts, Tukums, A10, Slampes pagasts, Tumes pagasts, Tukums rekonstrukcija Valsts galvenā autoceļa A10 Rīga- Ventspils posma km 57,74--68,60 segas rekonstrukcija (pastiprināšana). Būvprojekta atjaunošana (aktualizācija 2014.)     18.07.2014. Saskaņots, 18.07.2014.        
Jaunsadumi, Sēmes pagasts jaunbūve ārējā elektroapgāde     18.07.2014. Saskaņots, 18.07.2014.        
 "Bitītes", Pūres pagasts jaunbūve  ārējā elektroapgāde      18.07.2014.   Saskaņots, 18.07.2014.        
Eksporta iela 10, Tukums  jaunbūve  Noliktavas rekonstrukcija par gaļas produktu ražošanas cehu      30.09.2014. saskaņots, 30.09.2014.  30.09.2014.  30.09.2014.    
Augšluikas, Tumes pagasts  jaunbūve   
Škidrmēslu krātuve, izmaiņu projekts
 
     22.07.2014.  Akceptēts, 22.07.2014.        
Kandavas iela 18A, Tukums jaunbūve ārējā elektroapgāde      25.07.2014.  Saskaņots, 25.07.2014.        
Džūkstes sūknētava, Džūkstes pagasts jaunbūve Attīrīšanas stacijas uzskaites sadalnes pārvietošana     25.07.2014.   Saskaņots, 25.07.2014.        
Anša Lerha-Puškaiša bulvāris, Džūkstes pagasts jaunbūve ārējā elektroapgāde     25.07.2014. Saskaņots, 25.07.2014.        
Ziedoņa 8, Tukums jaunbūve saimniecības ēka     25.07.2014. Akceptēts, 25.07.2014.        
 Atspulgas , Irlavas pagasts  jaunbūve  "Atspulgu" ūdenskrātuves slūžu rekonstrukcijas un HES būvniecības 2.kārta (HES būvniecība)            24.07.2015.    
Lielģīgas, Sēmes pagasts jaunbūve Ārējā elektroapgāde     11.07.2014. 11.07.2014.  30.09.2014.  30.09.2014.    
 Ziedoņa iela 1, Tumes pagasts  jaunbūve  Dzīvojamā māja  08.07.2014.  10.07.2014.  30.09.2014.  saskaņotas izmaiņas, 30.09.2014.        
Skoras, Tumes pagasts  nojaukšana  Esošo ēku lit. 001-003; 005-013 nojaukšana  08.07.2014.  21.07.2014.            
 Pērkoņlejas, Sēmes pagasts  jaunbūve  Dzīvojamā māja  04.07.2014.  17.07.2014.            
 Sprīdīši, Slampes pagasts  jaunbūve  Graudu tornis   30.06.2014.             
Sprīdīši, Slampes pagasts jaunbūve Graudu pirmapstrādes komplekss   30.06.2014.            
Ābeļu iela 8,
Tukums 
 jaunbūve  Malkas šķūnis      30.06.2014.  akceptēts 30.06.2014.  10.09.2014.  10.09.2014.    
 Lestenes ciema teritorija  jaunbūve  Ūdenssaimniecības attīstība Tukuma novada Lestenes pagasta Lestenes ciemā (sacilpojuma izbūve)  01.07.2014.  01.07.2014.  11.09.2014.  akceptēts, 19.09.2014.  24.09.2014.  24.09.2014.    
 "Ķemeru mežniecība
Ķemeru nacionālais parks
Meža Krones
Ķemeru nacionālais parks ADžūkstes pagasts
Slampes pagasts"
 rekonstrukcija Hidroloģiskā režīma atjaunošana Ķemeru nacionālajā parkā- Skudrupītes palienē un mežos R no Ķemeru tīreļa   27.06.2014.  03.07.2014.            
Zemeņu iela 2D, Tukums   jaunbūve  Ārējā elektroapgāde      26.06.2014.  26.06.2014.        
Ciemkalēji, Irlavas pagasts   rekonstrukcija  Šķūņa (002) rekonstrukcija par dzīvnieku novietni ar palīgtelpām  20.06.2014.  30.06.2014.            
 Jauncirpes, Džūkstes pagasts  jaunbūve  Šķidrmēslu krātuve  20.06.2014.  02.07.2014.            
Jūraskalni, Sēmes pagasts jaunbūve Pirts 20.06.2014.    27.06.2014.  akceptēts 27.06.2014.        
"Darbnīcas", Slampes pagasts jaunbūve Graudu pirmapstrādes komplekss 16.06.2014.        30.09.2014.  30.09.2014.    
"Darbnīcas", Slampes pagasts jaunbūve Graudu tornis 16.06.2014.    29.07.2014. Akceptēts, 29.07.2014.         
 Cielavas, Sēmes pagasts  jaunbūve  Dzīvojamā māja, siamniecības ēka, siltumnica. Izmaiņu projekts      16.06.2014. Saskaņotas izmaiņas, 16.06.2014.       16.07.2014.  16.07.2014.
 Raudas iela 30, Tukums  rekonstrukcija  Ražošanas ēkas rekonstrukcija  09.06.2014.  18.06.2014. 14.08.2014.   Akceptēts, 14.08.2014.        
"Madariņas", Slampes pagasts rekonstrukcija Dzīvojamās mājas rekonstrukcija  09.06.2014.  19.06.2014.            
 "Kalnāji", Slampes pagasts  jaunbūve  Kūtsmēslu krātuve  09.06.2014.  19.06.2014.            
 L.Parka iela 17-28, Tukums  jaunbūve  Sakaru kabeļa izbūve      09.06.2014. Saskaņots, 09.06.2014.         
Džūkstes ciems, Džūkstes pagasts rekonstrukcija Džūkstes ūdenssaimniecības rekonstrukcija     09.06.2014. Akceptēts, 12.06.2014.        
 
Meža, Raudas un Pasta iela, Tukums
 
 jaunbūve  Datu kabeļu kanalizācija      13.06.2014.  Saskaņots, 12.06.2014.        
Zemītes iela 5, Tukums rekonstrukcija Katlu mājas rekonstrukcija          11.06.2014.  11.06.2014.    
Zemītes un Stacijas ielas, Tukums rekonstrukcija  Zemītes ielas posma no dzelzceļa pārbrauktuves līdz Stacijas ielai un Stacijas ielas posma no Zemītes ielas līdz Revolūcijas ielai rekonstrukcija              10.06.2014.  10.06.2014.
"Riepji", Irlavas pagasts jaunbūve Šķidrmēslu krātuve 03.06.3014.              
"Grantiņi"
"Atmiņas", Slampes pagasts "
rekonstrukcija Kūtsmēslu krātuves rekonstrukcija 03.06.3014. 03.06.3014.            
 Smilšu iela 43, Tukums  jaunbūve  Pirts  04.06.2014. 13.04.2014.             
 "Jaunsadumi", Sēmes pagasts  jaqunbūves Dzīvojamā māja un pirts     02.06.2014.            
 "Riepji" , Irlavas pagasts  jaunbūve  Šķidrmēslu krātuve    03.06.2014.            
 "Jaunbeķeri", Slampes pagasts  jaunbūve  Dzīvojamās mājas jaunbūve    06.06.2014.            
Dzirņu iela 30, Tukums   jaunbūve  Īpašuma ārējā elektroapgāde      06.06.2014.  Saskaņots, 06.06.2014.        
 Priedes-1, Tumes pagasts  jaunbūve Īpašuma ārējā elektroapgāde       06.06.2014.  Saskaņots, 06.06.2014.        
 Strauta iela 3A, Tukums  rekonstrukcija  Dzīvojamā māja              29.05.2014.  29.05.2014.
"Dzeguzes", Džūkstes pagasts jaunbūve  Kūts ( 50 jaunlopi) un mēslu kūts 30.05.2014. 12.06.2014.             
Eksporta iela 4, Tukums rekonstrukcija Svaru mājas rekonstrukcija par publisku ēku 30.05.2014.  13.04.2014.            
Dzirņu iela 30, Tukums   nojaukšana, jaunbūve  Siltumnīcas katlu mājas nojaukšana, dzivojamā māja      30.05.2014.  Akceptēts, 30.05.2014.        
Magonītes, Slampes pagasts   jaunbūve  Dzīvojmā māja un saimniecības ēka      30.05.2014.  Akceptēts, 30.05.2014.  20.06.2014.  20.06.2014.    
Lapu ielā 9, Tukums   jaunbūve  Dzīvojamā majā un sainiecības ēka      30.05.2014.  Saskaņotas izmaiņas , 30.05.2014.      26.09.2014.  26.09.2014.
 "Jaunsedumi", Sēmes pagasts  jaunbūves  Dzīvojamā māja un pirts  23.05.2014.              
 Alejas iela 9, Tukums jaunbūve   
Dārza māja
 
 
23.05.2014.   04.06.2014.            
 "Meža iela 40,
Meža iela 42, Tukums"
 jaunbūve  Noliktava  26.05.2014.  06.06.2014.  17.09.2014.  akceptēts, 19.09.2014.  24.09.2014.  24.09.2014.    
"Mazbeķeri", Slampes pagasts   jaunbūve  Dzīvojamā māja  26.05.2014.              
"Kalna Kārtiņi", Degoles pagasts
 
 
 
Graudu pirmapstrādes kompleksa gāzes apgāde
 
 
     16.05.2014.  22.05.2014.        
Sakarnieki, Pūres pagasts jaunbūve  Optisko šķiedru kabeļu kanalizācijas atzarojums no LVRTC optisko šķiedru kabeļu līnijas Tukums TV-Talsi uz LMT bāzes staciju PŪRE      23.05.2014.  Saskaņots, 23.05.2014.         
Raudas iela 30C, Tukums  jaunbūve  Ārējā elektroapgāde      23.05.2014.  Saskaņots, 23.05.2014.        
Zemītes iela 5, Tukums jaunbūve  Automašīnu tirdzniecības laukums ar biroja ēku      27.05.2014.  Akceptēts, 27.05.2014.      26.09.2014.  26.09.2014.
 Tumes pagastā rekonstrukcija  TP=7781 "Tumes mehāniskās darbnīcas"Z-1, TP-7763 "Ozolāji" Z-1 rekonstrukcija      19.05.2014.  Akceptēts, 28.05.2014.        
 A9 Rīga-Liepāja 39,135 km-60,150km, Tukums  rekonstrukcija  Valsts galvenā autoceļa A9 Rīga (Skulte)- Liepāja posma km 39,135-60,150 segas rekonstrukcija (pastiprināšana). Būvprojekta atjaunošana (aktualizācija 2014.)     22.05.2014.   Akceptēts, 28.05.2014.        
Lielā iela 9, Tukums rekonstrukcija, jaunbūve E.Birznieka-Upīša Tukuma 1.pamatskolas rekonstrukcija (2.kārta)     23.05.2014. Akceptēts, 28.05.2014.      29.09.2014.  29.09.2014.
Stacijas iela 23, Tukums rekonstrukcija Šķūņa rekonstrukcija     15.05.2014. Akceptēts, 28.05.2014. 09.06.2014.   09.06.2014.    
 Rūķlejas, Irlavas pagasts  jaunbūve  Saimniecības ēka          22.05.2014. 22.05.2014.     
 Augšluikas, Tumes pagasts  jaunbūve  Šķidrmēslu krātuve          26.05.2014.  26.05.2014.  20.08.2014.  20.08.2014.
 "Lejnieki", Sēmes pagasts rekonstrukcija   Lauksaimniecības produkcijas pārstrādes cehs.  19.05.2014.  30.05.2014.            
Raudas iela 4
Pasta iela
Elizabetes iela 14
Raudas iela
Pasta iela 3/3A
Pasta iela 1
Talsu iela 4A
Talsu iela 4
J.Raiņa iela 26, Tukums
jaunbūve
inženierbūves
Datu kabeļu kanalizācijas izbūve M4ža, Raudas un Pasta ielās 12.05.2014.  22.05.2014.  26.09.2014.  akcepts, 30.09.2014.        
 Vītolu iela 44, Tukums  rekonstrukcija  Dzīvojamās mājas rekonstrukcija  12.05.2014.  21.05.2014.            
 "Sēmes Paegļi", Sēmes pagasts  jaunbūve  Kūtsmēslu krātuve  12.05.2014.  19.05.2014.            
Mazā iela 4, Tukums jaunbūve 8-sekciju malkas šķūnis 15.05.2014.  23.05.2014.            
"Grantskraujas", Tumes pagasts jaunbūve Dīķis~1ha 16.05.2014.  27.05.2014.            
Lielā iela 59, Tukums nojaukšana Gatavās produkcijas nojumes nojaukšana 16.05.2014.  29.05.2014.  25.07.2014.  Akceptēts, 25.07.2014.      30.09.2014.  30.09.2014.
Jelgavas iela 31, Tukums jaunbūve Gatavās progukcijas nojume 16.05.2014.  29.05.2014.  25.07.2014.  Akceptēts, 25.07.2014.        
Pētera iela 4, Tukums jaunbūve Dzīvojamā māja un šķūnis     16.05.2014. Akceptēts, 19.05.2014.  19.05.2014.  19.05.2014.    
Pienavas katlu māja, Pienava, Džūkstes pagasts
 
rekonstrukcija Katlumājas rekosntrukcija par ražotni     16.05.2014. Akceptēts, 16.05.2014.  20.05.2014.  20.05.2014.    
Tukuma novads, Zemgales plānošanas reģions jaunbūve Optiskā tīkla infrastruktūras būvniecība. Objekts - TUKUMS         30.04.2014. 07.05.2014.    
Gaiķi, Slampes pagasts rekonstrukcija, jaunbūve Dzīvojamās mājas rekonstrukcija un pirts         09.05.2014. 09.05.2014.    
 Raudas iela 14, Tukums  jaunbūve  Ātrās ēdināšanas restorāns "Hesburger"          06.05.2014.  12.05.2014.    
"Veritas", Sēmes pagasts jaunbūve Pirts 09.05.2014.  10.05.2014.  23.05.2014.  
Akceptēts, 23.05.2014.
 
 23.05.2014.  23.05.2014.    
Meža iela 38B, Tukums rekonstrukcija Noliktavas rekonstrukcija 09.05.2014.              
"Pienenes", Lestenes pagasts rekonstrukcija Liellopu fermas "Pienenes" rekonstrukcija 08.05.2014.  13.05.2014.            
Elizabetes iela 10, Tukums  rekonstrukcija  Dzīvojamās mājas rekonstrukcija par publisku ēku  06.05.2014.  20.05.2014.            
"Vaivari", Irlavas pagasts jaunbūve Kūtsmēslu krātuve 29.04.2014.  08.05.2014.            
 Liepnieki, Tumes pagasts  jaunbūve  Saimniecības ēka      Akceptēts, 28.04.2014. 28.04.2014.   25.08.2014.  25.08.2014.    
Lielā iela, Brīvības laukums, Pauzera iela, Tukums jaunbūve Datu pārraides tīkla maģistrāles izbūve     Akceptēts, 29.04.2014. 29.04.2014.  09.05.2014. 13.05.2014.     
Jaunkrastiņi, Tumes pagasts jaunbūve Dzīvojamā māja un pirts             07.05.2014. 07.05.2014.
Sēmes pagasts rekonstrukija Meža ceļa "Silu ceļš" rekonstrukcija     Saskaņots, 29.04.2014. 29.04.2014.        
Dzirņu, Ošu, Imulas, Noras un M.Parka ielas, Tukums rekonstrukcija Tukuma pilsētas ielu infrastruktūras sakārtošana pēc ūdenssaimniecības attīstības projekta realizācijas (2.kārta)         29.04.2014. 29.04.2014.    
Līdums 101, Tumes pagasts  jaunbūve  Dzīvojamā māja un siltumnīca (izmaoņas)          25.04.2014.  29.04.2014.    
 "Ceriņi", Tumes pagasts rekonstrukcija  Kautuves rekonstrukcija 25.04.2014.   08.05.2014.      06.06.2014.  06.06.2014.    
"Ceriņi", Tumes pagasts rekonstrukcija Kūts piebūve 25.04.2014.  08.05.2014.            
 "Medulāji", Jaunsātu pagasts rekonstrukcija  Meliorācijas sistēmas rekonstrukcija  25.04.2014.  08.05.2014.            
Pils iela 7B, Tukums rekonstrukcija Veikals 25.04.2014.  09.05.2014.  23.05.2014.  Akceptēts, 28.05.2014.        
 "Ruses", Džūkstes pagasts    Darbnīcas- klēts (liters Nr.002) rekonstrukcija par autoservisu  23.04.2014.  06.05.2014.            
 "Zīlītes", Tumes pagasts  jaunbūve  Dzīvojamā māja  22.04.2014.  
08.05.2014.
 
     11.07.2014.  11.07.2014.    
"Burtnieki", Sēmes pagasts jaunbūve Kūtsmēslu krātuve 22.04.2014.  07.05.2014.            
"Kurzemnieki", Degoles pagasts jaunbūve Kūtsmēslu krātuve 17.04.2014.  06.05.2014.  09.06.2014.  Akceptēts, 09.06.2014.  09.06.2014. 09.06.2014.     
"Kurzemnieki", Degoles pagasts jaunbūve Liellopu ferma 100 galvām 17.04.2014.  06.05.2014.            
Lielkrinči, Saulrieti, Glāznieki, Prātnieki, Aļņi, Virzas, Lielvagari, Meža birznieki, Sēmes pagasts, Pūres pagasts rekonstrukcija Meliorācijas sistēmu rekonstrukcija     15.04.2014. Akceptēts, 15.04.2014.  12.05.2014. 12.05.2014.     
Biedrības nams, Džūkstes parks , Džūkstes pagasts labiekārtošana Džūkstes pagasta kultūras nama un parka teritorijas labiekārtošanas     25.04.2014. Saskaņotas izmaiņas, 25.04.2014.        
Raudas ielā 3, 3A, Pasta ielā, Tukums jaunbūve Datu pārraides tīkla maģistrāles izbūve      15.04.2014.  Akceptēts, 15.04.2014.  28.04.2014.  06.05.2014.    
Līdums 101, Tumes pagasts jaunbūve  Dzīvojamā māja, siltumnīca (izmaiņu projekts)     25.04.2014.   Akceptēts, 25.04.2014.        
Lielā iela 9, Tukums rekonstrukcija E.Birznieka-Upīša Tukuma 1.pamatskolas rekonstrukcija. "0'cikla projekts     17.04.2014. Akceptēts, 17.04.2014. 17.04.2014 17.04.2014    
 Mazā iela 4, Tukums    8-sekciju malkas šķūnis      08.07.2014.  Akceptēts, 08.07.2014.    21.07.2015.  17.04.2014.  17.04.2014.
 Veļķu un Laubītes ielas, Tukums rekonstrukcija  Tukuma pilsētas ielu infrastruktūras sakārtošana pēc ūdenssaimniecības attīstības projekta realizācijas (2.kārta)          25.04.2014.  28.04.2014.  30.09.2014.  30.09.2014.
Katrīnas laukums 1, Tukums   jaunbūve  Šķūnis  14.04.2014.  25.04.2014.            
Ziedoņa iela
Pumpuru iela, Tukums
 inženierbūves  Datu pārraides tīkla maģistrāles izbūve  14.04.2014.  25.04.2014.            
"Modras", Irlavas pagasts jaunbūve Kūtsmēslu krātuve 14.04.2014.  22.04.2014.  28.07.2014.  Akceptēts, 28.07.2014.  26.09.2014.  26.09.2014.    
 "Pakalni", Pūres pagasts  jaunbūves  Dzīvojamā māja un saimniecības ēka  11.04.2014.  24.04.2014.  15.09.2014.  akceptēts, 15.09.2014.  19.09.2014.  19.09.2014.    
 "Sarmas", Jaunsātu pagasts nojaukšana  Dzīvojamās mājas jaunbūves nojaukšana  10.04.2014.  10.04.2014.  17.06.2014., atkārtoti 25.06.2014.  akceptēts, 27.06.2014.        
 Celtnieku iela 8A, Tukums  nojaukšana  Katlu mājas nojaukšana  09.04.2014.  14.04.2014.  30.06.2014.  akceptēts 30.06.2014.  15.09.2014.  15.09.2014.    
Engures valsts meža iecirknis, Zemgales mežsaimniecība, 88, 100 kvartāli, Zenetenes pagasts   jaunbūve  Meža ceļš "88.kvartāla ceļš" būvniecība 1,2km  09.04.2014.              
Uguns iela
Uguns iela 1
Uguns iela 1A
Uguns iela 3
Pasta iela 8
Pasta iela 10, Tukums
inženierbūves  Datu pārraides tīkla maģistrāles izbūve   07.04.2014.  22.04.2014.            
"Rozītes", Sēmes pagasts   "labiekārtošana
jaunbūve (mazēka)"
 Rekreācijas vietas labiekārtošana un būvniecība  15.04.2014.              
 Tumes pagasts  jaunbūve  
DS "Līdums" ārējā elektroapgāde
 
   
11.04.2014.
 
 
 Akceptēts, 11.04.2014.        
Lielā iela 9, Tukums rekonstrukcija E.Birznieka-Upīša Tukuma 1.pamatskolas rekonstrukcija. Skiču projekts     15.04.2014. Saskaņots, 15.04.2014.  28.05.2014.  28.05.2014.    
 Straume, Tumes pagasts  jaunbūve  Mājas istabas dzīvnieku barības ceha izejvielu noliktava      15.04.2014. Akceptētas izmaiņas, 15.04.2014.      17.04.2014.   17.04.2014.
Straume, Tumes pagasts   rekonstrukcija  Elevatora graudu pieņemšanas ēkas rekonstrukcija      15.04.2014.  Akceptēts, 15.04.2014.  17.04.2014.  17.04.2014.    
 Jaunsātu pagasts  rekonstrukcija TP-7724 "Strīķeļi" Z-1 0,4kV rekonstrukcija          08.04.2014. 08.04.2014.    
 "Granti", Sēmes pagasts jaunbūve  Pagrabs         14.04.2014.   14.04.2014.    
"Ceriņi", Tumes pagasts rekonstrukcija Kūtsmēslu krātuves rekonstrukcija 04.04.2014. 09.04.2014.   06.05.2014.  Akceptēts, 06.05.2014.        
 "Ozoli 1", Tumes pagasts jaunbūve  Mēslu krātuve  04.04.2014.  07.04.2014.  09.05.2014.  Akceptēts, 09.05.2014.  15.05.2014.  15.05.2014.    
 "Jūraskalni", Sēmes pagasts  jaunbūve  Viesu māja  03.04.2014.  17.04.2014.            
 "Lieldārzi", Tumes pagasts jaunbūve  Lauksaimniecības nojume 31.03.2014.  11.04.2014.  21.07.2014.  Saskaņots, 21.07.2014.        
Abavas iela 5, Tukums  jaunbūve  Pirts  31.03.2014. 11.04.2014.   25.08.2015  Akceptēts, 25.08.2014.  25.08.2014. 27.08.2014.     
Salas iela 5B, Tukums jaunbūve Dzīvojamā māja un saimniecības ēka  28.03.2014.  12.04.2014.            
 Lielā iela 7, 7A, 7B, Tukums  nojaukšana  Dzīvojamās ēkas (002), šķūņa (011) un garāžas (012) nojaukšana  27.03.2014. 10.04.2014.             
 "Talejas", Sēmes pagasts jaunbūve Dzīvojamā māja un saimniecības ēka    27.03.2014.            
 "Gravas" , Pūres pagasts rekonstrukcija   Gravu dzirnezera rekonstrukcija   27.03.2014.            
"Lielģīgas", Sēmes pagasts  jaunbūve  Saimniecības ēka   01.08.2014.  25.04.2014.  Saskaņots, 25.04.2014.  19.09.2014.  akceptēts, 19.09.2014.    
"Liepu Ferma", Lestenes pagasts jaunbūve Kūtsmēslu krātuve   28.03.2014.  22.07.2014.  Akceptēts, 22.07.2014.        
"Vecspirgus", Slampes pagasts jaunbūve Kūtsmēslu krātuve   31.03.2014.  07.07.2014.  Saskaņots, 08.07.2014.        
 "Zemgales vidusskola", Slampes pagasts  renovācija  Zemgales vidusskolas sporta zāles renovācija    31.03.2014.            
Durbes iela 13, Tukums nojaukšana
rekonstrukcoja
jaunbūve
Šķūņa un tualetes nojaukšana, dzīvojamās mājas rekonstrukcija, saimniecības ēkas celtniecība   04.04.2014.  26.05.2014.  Akceptēts, 26.05.2014.  02.06.2014.  02.06.2014.    
 "Krieviņi", Pūres pagasts jaunbūve   Skābbarības tranšeja    04.04.2014.            
Raudas iela 16, Tukums rekonstrukcija
Stadiona rekonstrukcija
 
    17.06.2014. akceptēts, 27.06.2014. būvvaldes sēdē        
Laimiņas, Irlavas pagasts rekonstrukcija   Dzīvojamās mājas rekonstrukcija      31.03.2014.  Akceptēts, 31.03.2014.  11.04.2014.  11.04.2014.    
Sapali, Irlavas pagasts   jaunbūve  Saimniecības ēka     31.03.2014.   Akceptēts, 31.03.2014.        
Vidusvecvagari, Slampes pagasts jaunbūve  Filmēšanas paviljons     23.05.2014. Saskaņots, 28.05.2014.         
Pasta un Dzelzceļa eilā no Pils ielas 22 līdz Rīga sielai 36, Tukums jaunbūve  Datu pārraides tīkla maģistrāles izbūve      31.03.2014.  Akceptēts, 01.04.2014.  16.04.2014.  16.04.2014.    
Durbes, Rīgas iela, Tukums  rekonstrukcija  Gājēju celiņa izbūve Durbes un Rīgas ielu posmos      01.04.2014.  Akceptēts, 01.04.2014.         
Pīranti, Zentenes pagasts   jaunbūve  Dzīvojamā māja      01.04.2014.  Akceptēts, 01.04.2014.        
Pasta iela 37, Tukums  jaunbūve Dzīvojamā māja un garāža           31.03.2014.  31.03.2014.    
"Krieviņi", Pūres pagasts  jaunbūve  Skābbarības tranšeja  24.03.2014.               
Durbes iela 13, Tukums nojaukšana
rekonstrukcija
jaunbūve"
Šķūņa, tualetes nojaukšana, dzīvojamās mājas rekonstrukcija, saimniecības ēkas jaunbūve 24.03.2014.              
"Straume", Tumes pagasts  rekonstrukcija   Elevatora graudu pieņemšanas ēkas rekonstrukcija    24.03.2014.            
Jaunsātu pagasts  rekonstrukcija  TP-8604 "Apriķi" 0,4 kV EPL Z-2-1 rekonstrukcija      24.03.2014.  Saskaņots, 24.03.2014.         
Nikus, Džūkstes pagasts jaunbūve Ārējā elektroapgāde     24.03.2014. Saskaņots, 24.03.2014.        
Pārupes iela 27,Tumes pagasts  jaunbūve  Dārza mājiņa      24.03.2014.  Akceptētas izmaiņas, 24.03.2014.         
Jauntrenči, Džūkstes pagasts  jaunbūve Mēslu krātuve     26.03.2014.  Akceptēts, 26.03.2014.  31.03.2014. 31.03.2014.  20.08.2014.  20.08.2014.
Talsu iela 74, Tukums nojaukšana Atsevišķu būvju nojaukšana     25.03.2014. Atkārtoti akceptēts, 25.03.2014. 25.03.2014. 26.03.2014.    
Mazjaunsprosti, Slampes pagasts  rekonstrukcija  Dzīvojamās mājas rekonstrukcija un un kūts rekonstrukcija par saimniecības ēku              26.03.2014.  26.03.2014.
Dārzniecības iela 2A, Tukums renovācija Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas renovācija 14.03.2014.  12.05.2014.            
"Konservu cehs- noliktava", Slampes pagasts rekonstrukcija
Konservu ceha- noliktavas rekonstrukcija
 
17.03.2014. 26.03.2014.  22.07.2014.  Akceptēts, 22.07.2014.  08.09.2014.  10.09.2014.    
Dainas, Pūres pagasts jaunbūve Zivju māja 20.03.2014.  25.03.2014.            
Vecspirgus, Slampes pagasts jaunbūve Kūtsmēslu krātuve 21.03.2014.              
"Rubeņi", Pūres pagasts
Lamiņi"
nojaukšana
jaunbūve"
Esošās dzīvojamās mājas nojaukšana, jaunas dzīvojamās mājas būvniecība   17.03.2014.      02.06.2014.  02.06.2014.    
Meijas, Mārtiņmeijas, Bērziņi, Lauvas, Getliņi, Lejasspirgus, Tilmaņu kūts, Slampes pagasts rekonstrukcija TP-7109 "Tilmaņi"     18.03.2014. Akceptēts, 18.03.2014.  11.08.2014.  14.08.2014.    
Irlavas, Degoles, Slampes, Lestenes, Džūkstes pagasti, Tukuma novads
 
jaunbūve Optiskā tīkla infrastruktūras projektēšanas un būvniecības darbi zemgale plānošnas reģionā un Tukuma novadā.Objekts-TUKUMS     18.03.2014. Akceptēts, 18.03.2014.        
 "Rītiņi'", Sēmes pagasts jaunbūve  Dzīvojamā māja     19.03.2014.  Akceptēts, 19.03.2014.        
Graudu noliktava Dārzi; Kodinātava graudu angārs, Lestenes pagasts nojaukšana Kaltes- noliktavas, nedzīvojamās ēkas-kodinātavas un graudu torņu nojaukšana     19.03.2014. Akceptēts, 19.03.2014.  22.04.2014  22.04.2014  30.09.2014.  30.09.2014.
Spirejas, Degoles pagasts jaunbūve  Dzīvojamā māja          17.03.2014.  17.03.2014.    
Pasta iela 14, Tukums renovācija Tirdzniecības centra renovācija 03.03.2014. 11.03.2014.  29.05.2014.  Akceptēts, 12.06.2014.  25.07.2014.  25.07.2014.  16.09.2014.  16.09.2014.
"Sapali", Irlavas pagasts jaunbūve Saimniecības ēka 06.03.2014.              
Autoceļš A10 Rīga-Ventspils, Slampes pagasts, Tumes pagasts segas pastiprināšanas būvprojekta atjaunošana Valsts galvenais autoceļš A10 Rīga- Ventspils, posms km 57,76-68,60 06.03.2014. 14.04.2014.  25.07.2014.  Saskaņots, 25.07.2014.        
Raudas iela 17C, Tukums
 
jaunbūve Automazgātuve 07.03.2014. 24.03.2014.             
"Zemgales vidusskola", Slampes pagasts renovācija Zemgales vidusskolas sporta zāles renovācija 10.03.2014.              
a/c V-1446, Lejaspuduri, Vecpuduri, Puduri, Pudurmuiža, Kalnagaļi, Zemgalīši, Jaunzemji, Jaungulbji, Slampes pagasts rekonstrukcija TP-7251 "Putniņi" Z-3     28.02.2014. Akceptēts, 04.03.2014.        
LMT Tornis, Slampes pagasts jaunbūve, pieslēgums Optisko šķiedru kabeļu kanalizācijas atzarojums no LVRTC optisko šķiedru kabeļu līnijas Rīgas-Jūrmala_Tukums uz LMT bāzes staciju Pērkoni     07.03.2014. Saskaņots, 07.03.2014.        
 Strēlnieki, Irlavas pagasts  jaunbūve  Ārējā elektroapgāde      07.03.2014.  Saskaņots, 07.03.2014.        
Tumes ITP centrs, Tumes pagasts jaunbūve Ugunsdzēsības baseins         03.03.2014. 03.03.2014.    
Reinas, Pūres pagasts rekonstrukcija Saimniecības ēkas rekonstrukcija par dzīvojamo māju un pagraba rekonstrukcija par pirti         05.03.2014. 06.03.2014.    
 Madaras, Lestenes pagasts  nojaukšana  Nepabeigtas ēkas nojaukšana          07.03.2014.  10.03.2014.  07.05.2014.  07.05.2014.
J.Raiņa iela 3, Tukums rekonstrukcija Sporta kompleksa nesošo jumta konstrukciju pastiprināšana             05.03.2014. 05.03.2014.
No NRRS torņa Jelgavas ielā 29,Tukumā līdz NRTC tornim Ģertrūdes 18, Ventspilī,Tukuma novada teritorijā jaunbūve LVRTC maģistrālo optikas kabeļu infrastruktūras izbūve             07.03.2014. 07.03.2014.
 Dzirņu iela 27, Tukums  jaunbūve  Dzīvojamā māja un saimniecības ēka              12.03.2014.  12.03.2014.
Centra katlu māja, Tumes pagasts
 
jaunbūve Koģenerācijas elektrostacija ar elektrisko jaudu līdz 1 MW un siltumjaudu līdz 1,4MW     27.02.2014. Saskaņots skiču projekts, 27.02.2014.        
Centra katlu māja, Tumes pagasts jaunbūve Koģenerācijas elektrostacija ar elektrisko jaudu līdz 1 MW un siltumjaudu līdz 1,4MW. Nulles cikls.     27.02.2014. Akceptēts, 27.02.2014. 27.02.2014. 27.02.2014.    
Pārupes iela 4, Tukums jaunbūve Koģenerācijas elektrostacija ar elektrisko jaudu līdz 1 MW un siltumjaudu līdz 1,4MW     27.02.2014. Saskaņots skiču projekts, 27.02.2014.        
 Pārupes iela 4, Tukums  jaunbūve  Koģenerācijas elektrostacija ar elektrisko jaudu līdz 1 MW un siltumjaudu līdz 1,4MW. Nulles cikls.      27.02.2014.  Akceptēts, 27.02.2014.  27.02.2014.  27.02.2014.    
Katlu māja, Degoles pagasts jaunbūve Koģenerācijas elektrostacija ar elektrisko jaudu līdz 1 MW un siltumjaudu līdz 1,4MW     27.02.2014. Saskaņots skiču projekts, 27.02.2014..        
Katlu māja, Degoles pagasts  jaunbūve  Koģenerācijas elektrostacija ar elektrisko jaudu līdz 1 MW un siltumjaudu līdz 1,4MW. Nulles cikls.      27.02.2014.  Akceptēts, 27.02.2014.  27.02.2014.  27.02.2014.    
Skaidas, Slampes pagasts jaunbūve Koģenerācijas elektrostacija ar elektrisko jaudu līdz 1 MW un siltumjaudu līdz 1,4MW     27.02.2014. Saskaņots skiču projekts, 27.02.2014.        
Skaidas, Slampes pagasts jaunbūve Koģenerācijas elektrostacija ar elektrisko jaudu līdz 1 MW un siltumjaudu līdz 1,4MW. Nulles cikls.     27.02.2014. Akceptēts, 27.02.2014. 27.02.2014. 27.02.2014.    
Džūkstes katlu māja, Džūkstes pagasts jaunbūve Koģenerācijas elektrostacija ar elektrisko jaudu līdz 1 MW un siltumjaudu līdz 1,4MW     27.02.2014. Saskaņots skiču projekts, 27.02.2014.        
Džūkstes katlu māja, Džūkstes pagasts  jaunbūve  Koģenerācijas elektrostacija ar elektrisko jaudu līdz 1 MW un siltumjaudu līdz 1,4MW. Nulles cikls.      27.02.2014.  Akceptēts, 27.02.2014.  27.02.2014. 27.02.2014.    
 Notekūdeņu attīrīšanas ietaises, Lestenes ciems, Lestenes pagasts  rekonstrukcija  Ūdenssaimniecības attīstība Tukuma novada Lestenes pagastā Lestenes ciemā      27.02.2014.  Akceptēts, 27.02.2014.  24.09.2014.  24.09.2014.    
Tumes pagasts jaunbūve Ārējā elektroapgāde      
27.02.2014.
 
 
 Saskaņots, 27.02.2014.        
Pērles, Irlavas pagasts jaunbūve, rekonstrukcija Atspulgu ūdenskrātuves slūžu rekonstrukcija un HES būvniecība     27.02.2014. Saskaņotas izmaiņas, 27.02.2014.        
 Atspulgas , Irlava  rekonstrukcija  Atspulglgu ūdenskrātuves slūžu rekonstrukcija un HES būvniecība 1, kārta ( slūžu rekonstrukcija)          28.02.2014.  28.02.2014.    
 "Rimeikas", Džūkstes pagasts    Mēslu krātuves rekonstrukcija  28.02.2014.  26.03.2014.  30.05.2014.  Saskaņotas izmaiņas, 30.05.2014.        
Jelgavas iela 7, Tukums rekonstrukcija Katlu mājas rekonstrukcija- tvaika ģeneratora ar dūmvadu uzstādīšana   24.02.2014.            
 "Gudrāji", Jaunsātu pagasts jaunbūve
nojaukšana
 Dzīvojamās mājas jaunbūve, esošās dzīvojamās mājas nojaukšana    25.02.2014.            
Strautu iela 3A, Tukums   rekonstrukcija  Siltumnīcas rekonstrukcija par dzīvojamo māju      24.02.2014.  Akceptētas izmaiņa, 24.02.2014.        
Durbes iela, Tukums rekonstrukcija
TP-7642 "Rūpkombināts"               (Z-8-1)
 
    24.02.2014. Saskaņots, 24.02.2014.        
Zvejnieki, Tumes pagasts jaunbūve Saimniecības ēka     25.02.2014. Atkārtoti akceptēts, 25.02.2014.  05.03.2014.  05.03.2014.    
Jaunsātu pagasts rekonstrukcija TP-7724 "Strīķeļi" Z-2 0,4kV rekonstrukcija         25.02.2014. 26.02.2014.    
Tulpju iela 2, Tukums jaunbūve   
Koģenerācijas stacija ar elektrisko jaudu 1,3MW un siltumjaudu 6MW Tulpju ielā 2, Tukumā, Tukuma novadā
 
     26.02.2014.  Akceptēts, 26.02.2014. 26.02.2014 26.02.2014    
 "Granti", Sēmes pagasts jaunbūve Pagrabs  24.02.2014.  06.03.2014.            
Celtnieku iela 1, Tukums jaunbūve Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja 17.02.2014.  28.02.2014.            
Lielā iela 9, Tukums nojaukšana E.Birznieka-Upīša Tukuma 1.pamatskolas rekonstrukcija. Nojaukšanas projekts     18.02.2014. Akceptēts, 19.02.2014.      12.03.2014.  
12.03.2014.
 
Pļavas iela, Tukums rekonstrukcija, jaunbūve TP-7651 "Naftas bāze" Z-8     18.02.2014. Akceptēts, 19.02.2014.        
Raudas iela 43A, Tukums jaunbūve   Dzīvojamā māja, saimniecības ēka, garāža, nojume tehnsikā projekta izmaiņas (pagrabs)      17.02.2014.  Atkārtoti akceptēts, 17.02.2014.        
Draudzības iela 13, Tukums jaunbūve Saimniecības ēka    18.02.2014.  30.05.2014.  Akceptēts, 30.05.2014.        
""Vidusvecvagari""
""Galavecvagari"", Slampes pagasts"
jaunbūves Tualešu, auto nojumes, stacijas perona un nojumes, noliktavas, suvenīru kioska, vagoniņu jumta, filmēšanas paviljona, brīvdabas estrādes jaunbūve   20.02.2014.  18.08.2014.  Akceptēts, 18.08.2014.        
Vārtu iela 3, Tukums jaunbūve Teritorijas apgaismojuma izbuve     21.02.2014. Saskaņots, 21.02.2014.        
Stacijas iela, Lielās ielas posms, Tukums rekonstrukcija   TP-8102, Z-2, Z-6 un TP-8126, Z-1 0,4kV UPL rekonstrukcija     21.02.2014.   Saskaņots, 21.02.2014.        
"Ausmas", Tumes pagasts jaunbūve Dzīvojamā māja 21.02.2014.  05.03.2014.  09.05.2014.  Akceptēts, 09.05.2014.  16.05.2014.  16.05.2014.    
"Pilsarāji", Tumes pagasts   rekonstrukcija Noliktava  21.02.2014.   28.02.2014.  28.02.2014.  Akceptēts, 07.03.2014.        
Zemeņu iela 2A, Pūres pagasts jaunbūve Garāža- noliktava, noliktava 10.02.2014.  06.03.2014.            
"Slampes centra palīgēkas", Slampes pagasts jaunbūve Malkas šķūnis 12.02.2014.  21.02.2014.  18.06.2014.  Akceptēts, 18.06.2014.    16.07.2015.  03.09.2014.  03.09.2014.
Draudzības iela 13, Tukums jaunbūve Saimniecības ēka 12.02.2014.              
Jelgavas iela 7, Tukums
 
rekonstrukcija Katlu mājas rekonstrukcija- tvaika ģenerātora ar dūmvadu uzstādīšana 14.02.2014.              
"Gudrāji", Jaunsātu pagasts  jaunbūve
nojaukšana
Dzīvojamās māja jaunbūve, esošās dzīvojamās mājas nojaukšana  14.02.2014.    22.07.2014.  Akceptēts, 22.07.2014.  28.07.2014.  28.07.2014.    
Smārdes iela 4A, Tukums jaunbūve  Garāža un saimniecības ēka   12.02.2014.            
Meža iela 31, Tukums  jaunbūve  Dzīvojamā māja    13.02.2014.            
Rožu iela 1, Tukums jaunbūve  Garāža   13.02.2014.  12.05.2014.  Akceptēts, 12.05.2014.        
"Liepkalni- 29", Tumes pagasts jaunbūve Dzīvojamā māja   14.02.2014.  07.03.2014.  Akceptēts, 07.03.2014.        
"Muižarāji", Irlavas pagasts jaunbūve Šķūnis   14.02.2014.  20.06.2014.  Akceptēts, 20.06.2014.  25.09.2014.  25.09.2014.    
"Madaras", Lestenes pagasts nojaukšana Nepabeigtas ēkas nojaukšana     13.02.2014. 14.02.2014.        
Tumes - Pičas, Tumes pagasts jaunbūve  Dzīvojamā māja              
12.02.2014
 
 12.02.2014
 Tumes ciemā, Saules iela, Tumes pagasts rekonstrukcija  0.4kV EPL TP-7793 "Tumes dzīvojamais kvartāls" Z-8 rekonstrukcija      06.02.2014.  Saskaņots, 06.02.2014.        
Meža iela 31, Tukums  jaunbūve Dzīvojamā māja   31.01.2014.              
Rožu iela 1, Tukums   jaunbūve  Garāža  31.01.2014.              
 "Muižarāji", Irlavas pagasts  jaunbūve  Šķūnis  03.02.2014.              
"Liepkalni-29", Tumes pagasts jaunbūve Dzīvojamā māja 03.02.2014.              
 Mālu iela 7, Tukums izpildprojekts  Dzīvojamā māja    05.02.20014.            
Slampes pagasts rekonstrukcija TP-7107 "Slampe" Z-4 06.02.2014.    14.02.2014. Akceptēts, 19.02.2014.   27.08.2014.  01.09.2014.    
 Ezera iela 1, Sēmes pagasts labiekārtošana, rekonstrukcija  Sēmes pagasta kopienas centra labiekārtošana      27.01.2014.  Akceptēts, 04.02.2014. 28.03.2014.  28.03.2014.   28.07.2014.  28.07.2014.
"Brieži", Slampes pagasts   jaunbūve  Siena šķūnis              05.02.2014.  05.02.2014.
 
"Pūčas", Irlavas pagasts
 
 
rekonstrukcija  Slozes palielinājums              05.02.2014. 05.02.2014. 
Kandavas iela 9A, Tukums  rekonstrukcija, jaunbūve   Dzīvojamās mājas rekonstrukcija un garāža              05.02.2014.  05.02.2014.
Melnezera iela 16, Tukums   Īpašuma Melnezera ielā 16, Tukumā, Tukuma novadā ārējā elektroapgāde     27.01.2014. Saskaņots, 27.01.2014.        
Stacijas iela 10, Tukums  jaunbūve  Remontdarbnīca un šķūnis              29.01.2014.  29.01.2014.
Staliņi, Tumes pagasts  rekonstrukcija  TP-8131 "Staliņi          21.01.2014.  21.01.2014.    
"Griezes", Slampes pagasts  rekonstrukcija  Dzīvojamās mājas rekonstrukcija, garāža 27.01.2014.  18.02.2014.  22.07.2014.  Akceptēts, 22.07.2014.  28.07.2014.  28.07.2014.    
Stacijas iela 2B, Tukums  rekonstrukcija  Skeitparks, noliktava  27.01.2014.  05.02.20014.            
 Dārzniecības iela 10A, Tukums  jaunbūve  Dzīvojamā māja              22.01.2014.  22.01.2014.
 Jaunmazsprosti, Slampes pagasts  rekonstrukcija  Kūts rekonsrukcija par saimniecības ērku  14.01.2014.  16.01.2014.  24.01.2014.  Akceptēts, 24.01.2014.        
 Raudas iela 42, Tukums  rekonstrukcija  Dzīvojamās mājas rekonstrukcija      20.01.2014.  Akceptēts, 20.01.2014.  24.01.2014.  24.01.2014.    
 Rīgas iela 34, Tukums  "nojaukšana
jaunbūve"
 Kūts un šķūņa nojaukšana, saimniecības ēkas jaunbūve    21.02.2014.  30.05.2014.  Akceptēts, 30.05.2014.        
Smārdes iela 4A, Tukums jaunbūves Garāža un saimniecības ēka 24.01.2014.              
Mālu iela 7, Tukums esoša ēka Dzīvojamā māja 24.01.2014.              
 "Patērētāji
Rutuļi
Laimas
Sarmas-2
Mežrozes
Podiņi
Reides-1
Reides-2
Jaunreides
Laipiņas
Pie Reidēm
Nameji
Kuršū ceļš
Zemgales ceļš, Slampes pagasts"
 "inženierbūves
rekonstrukcija"
 TP-7107 "Slampe", Z-4  24.01.2014.  06.02.2014.            
"Kramiņi", Pētertāle, Irlavas pagasts rekonstrukcija Šķūņa un kūts rekonstrukcija par saimniecības ēku 24.01.2014.  27.01.2014. 20.06.2014.. Akceptēts, 20.06.2014.      22.01.2014  22.01.2014
ŪSIK kods 381624:01, pik.159/00-238/25, Džūkstes pagasts renovācija Valsts ūdensnotekas Džūkstes upe gultnes renovācija 24.01.2014.  07.02.2014.            
ŪSIK kods 3784:01, pik.334/00-440/00, Tukums, Tumes pagasts renovācija Valsts ūdensnotekas Slocene gultnes renovācija 24.01.2014.              
"Pūre-9", Pūres pagasts jaunbūve Nojume 23.01.2014. 24.01.2014.  29.07.2014. Akceptēts, 29.07.2014.
       
"Rubeņi", Pūres pagasts "nojaukšana,
jaunbūve"
Esošās dzīvojamās mājas nojaukšana, jaunas dzīvojamās mājas būvniecība 2014.01.22    30.05.2014.  Akceptēts, 30.05.2014.        
"Geidas", Džūkstes pagasts jaunbūve Kūtsmēslu krātuve 21.01.2014. 23.01.2014. 02.04.2014.  Akceptēts, 03.04.2014.  28.04.2014.   06.05.2014.  20.08.2014.  20.08.2014.
Skuju iela 10, Tukums rekonstrukcija Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas rekonstrukcija 20.01.2014.  27.01.2014.  11.08.2014.  Akceptēts, 11.08.2014.  13.08.2014.  13.08.2014.    
Kalnbirzītes, Tumes pagasts jaunbūve Dzīvojamā māja             15.01.2014 15.01.2014
Ievalti; Deimanti, Džūkstes pagasts rekonstrukcija Meliorācijas sistēmas         17.01.2014 17.01.2014    
 Meža ceļa "Akmens ceļš" rekonstrukcija, Tumes pagasts  rekonstrukcija  Zemgales mežsaimniecība, Kandavas meža iecirknis 362, 363, 364, 365 meža kvartāli. "Krastu mežs"      10.01.2014.  Akceptēts, 14.01.2014.        
"Pienenes", Lestenes pagasts rekonstrukcija Fermas rekonstrukcija par šķeldas koģenerācijas staciju 15.01.2014.  22.01.2014.  27.02.2014.  Akceptēts, 27.02.2014.  28.02.2014.  28.02.2014.    
 Skuju iela 1, Tukums  jaunbūves  Dzīvojamā māja, šķūnis, saimniecības ēka  15.01.2014.  23.01.2014. 31.03.2014.   Akceptēts, 31.03.2014.        
"Mazjaunsprosti", Slampes pagasts rekonstrukcija Kūts rekpnstrukcija par saimniecības ēku  14.01.2014.  16.01.2014.      24.01.2014  24.01.2014    
Rīgas iela 34, Tukums jaunbūve Kūts un šķuņa nojaukšana, saimniecības ēkas jaunbūve 13.01.2014.              
 "Džūkstes evanģēliski luteriskā draudze", Džūkste  jaunbūve  Džūkstes evanģēliski luteriskā baznīca  10.01.2014.              
M.Pilskalna iela15, Tukums jaunbūve (izpildprojekts) Malkas šķūnis 10.01.2014.  20.01.2014.            
 "Purvēveri", Tumes pagasts  jaunbūve  Ūdeļu audzētava  10.01.2014.  05.02.20014.            
Tukums, Tumes pagasts, Sēmes pagasts, Pūres pagasts jaunbūve Maģistrālo optiskās kabeļu infrastrukt;uras projektēšana un izbūve no LVRTC Tukuma NRRS torņa (Jelgava siela 29, Tukums) līdz LVRTC Ventspils NRTS tornim (Ģertrūdes iela 18, Ventspils)     30.12.2013. Saskaņotas izmaiņas, 07.01.2014.        
 Dārīši, Tumes pagasts  rekonstrukcija  Palīgēkas rekonstrukcija par radošo darbnīcu      06.01.2014.  Akceptēts, 07.01.2014.        
 "autoceļš V-1446
""Lejaspunduri""
""Vecpunduri""
""Punduri""
""Pundurmuiža""
""Kalngaļi""
""Zemgaļi""
""Jaunzemji""
""Jaungulbji"", Slampes pagasts"
 "inženierbūves,
rekonstrukcija"
 TP-7251 "Putniņi" z-3 rekonstrukcija  06.01.2014.  16.01.2014.            
Bisnieki, Zentenes pagasts rekonstrukcija Lauku sēta Bisnieki. Stallis.3.kārta      14.01.2014. Akceptētas izmaiņas, 21.01.2014.  23.04.2014  23.04.2014  30.09.2014.  30.09.2014.
Jelgavas iela 7, Tukums Jaunbūve  
Biomasas koģenerācijas stacija
 10.01.2014.  16.01.2014.  27.02.2014.  Akceptēts, 27.02.2014.  28.02.2014.  28.02.2014.