Atļauja Nr. Atļaujas saņēmējs Šautuves adrese Atļauja izsniegta Atļauja derīga
Nr.1 Tukuma Sporta skola Melnezera iela 1, Tukumā 23.02.2015. Derīga uz nenoteiktu laiku