SIA "Piejūra" 2014.gada pārskats

SIA „Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca" 2014. gada pārskats

SIA „Komunālserviss TILDe" 2014.gada pārskatss

SIA „Tukuma ūdens" 2014.gada pārskats

SIA „Tukuma siltums" 2014.gada pārskats

SIA „Tukuma slimnīca" 2014.gada pārskats

Pašvaldības SIA „Tukuma ledus halle" 2014.gada pārskats

Tukuma novada pašvaldības aģentūras "Tukuma novada sociālais dienests"2014.gada publiskais pārskats

Tukuma novada pašvaldības aģentūras „Tukuma novada sociālais dienests" vidēja termiņa darbības stratēģija 2014.- 2017.gadam


Tukuma novada pašvaldības aģentūras „Tukuma novada sociālais dienests" 2015.gada darba plāns

Tukuma novada pašvaldības aģentūras „Tukuma Sporta un atpūtas komplekss" 2013. gada publiskais pārskats

Tukuma novada integrētās attīstības programmas 2011.-2017.gadam īstenošanas 2013.gada pārskats

Tukuma novada bāriņtiesas 2013.gada pārskats

Par Tukuma novada pašvaldības aģentūras „Tukuma novada sociālais dienests" pārskatu par pārvaldes līguma izpildi un finanšu resursu izlietojumu 2013.gadā

Pielikums: Tukuma novada pašvaldības aģentūras „Tukuma novada sociālais dienests" 2013. gada Publiskais pārskats

 

Informācija par pastāvīgo komiteju un Domes sēdēm, kā arī deputātu darbu tajās (01.07.2009.-31.12.2012.)

 

Dokumentu aprite Tukuma novada Domē 2012.gadā 

Latvijas Republikas tiesībsarga 2012.gada ziņojums