Drukāt

Aktuālie projekti Tukuma novadā  2018. gadā

Projekta nosaukums Vienošanās/ Līguma Nr. Ieviešanas laiks Kopējā projekta summa, EUR Īstenošanas vieta
Kohēzijas fonds (KF)

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Tukumā, 2.kārta 

Informācija par projektu

 5.3.1.0/16/I009 2017.-2020.  1 229 114,00  Tukums
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)    

Tukuma vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana

Informācija par projektu

 SAM 8.1.2.0/17/I/015  2016-2023 9327495,61 Tukums
Degradētās teritorijas sakārtošana zonā Lauktehnika - Tukums II (Vilkājas, Purva, Stacijas un Dāņu ielu pārbūve)  SAM 5.6.2.0/17I/006  2016-2019 4 327897,96 Tukums

Degradētās teritorijas sakārtošana Jauntukuma mikrorajonā (Slocenes ielas pārbūve)

Informācija par projektu Nr.1. 

5.6.2.0/17/I/007  2017-2018 688569,00 Tukums

Rūpnieciskās zonas attīstība Jauntukuma rajonā (Parādes ielas pārbūve)

Informācija par projektu Nr.1

Informācija par projektu Nr.2 

Informācija par projektu Nr.3

 3.3.1.0/17/I/007  2016-2018 681 317,40 Tukums
Energoefektivitātes paaugstināšana PII "Pasaciņa"  SAM 4.2.2.0/17/I/103  2016-11.2018 1612700.00 Tukums
Energoefektivitātes paaugstināšana PII "Vālodzīte"  SAM 4.2.2.0/17/I/104  2016-11.2019 1765966.00 Tukums
Eiropas Sociālais fonds (ESF)
Proti un dari 8.3.3.0/15/I/001 03.01.2017.-31.10.2018. 112622,40 Novads

Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamība Tukuma novadā, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus.

Informācija par projektu

Informācija Nr.1

Informācija Nr.2

Informācija Nr.3

Informācija Nr.4

Informācija Nr.5

Informācija Nr.6

Informācija Nr.7

Informācija Nr.8

9.2.4.2/16/I/011 28.03.2017.-31.12.2019. 342637,00 Novads
Deinstucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem Nr.9.2.2.1/15/I/002  2016-2018   Novads

Kurzeme visiem

Plašāka informācija par projektu

05.04.2017. Informācija par projektu

10.08.2017. Informācija par projektu

07.11.2017. Informācija par projektu

9.2.2.1./15/I/004 01.07.2015.-31.12.2022. 6285281,00 Novads
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)    

Pašvaldības autoceļu pārbūve Tukuma novada Tumes un Degoles pagastā

2017.08. Informācija par projektu

2017.05. Informācija par projektu

2017.11. Informācija par projektu

Nr.17-08-A00702-000032 01.01.2015.-30.03.2019. 409 598,14 Tume, Degole

Pašvaldības autoceļu pārbūve Tukuma novada Sēmes pagastā

2017.08. Informācija par projektu

2017.05. Informācija par projektu

Nr.17-08-A00702-000033 01.01.2015.-30.03.2019. 416 069,63 Sēme

Pašvaldības autoceļu pārbūve Tukuma novada Pūres un Jaunsātu pagastā

Informācija par projektu

2017.11. Informācija par projektu

Nr.17-08-A00702-000034 01.01.2015.-30.03.2019. 624 227,25 Pūre, Jaunsāti

Pašvaldības autoceļu pārbūve Tukuma novada Irlavas un Lestenes pagastā

2017.08. Informācija par projektu

2017.05. Informācija par projektu

2017.12. Informācija par projektu

Nr.17-08-A00702-000035 01.01.2015.-30.03.2019. 485 986,82 Irlava, Lestene

Pūres kultūras nama zāles grīdas rekonstrukcija

Informācija par projektu

Nr.17-08-AL14-A019.2203-000003 07.08.2017.-02.01.2017. 8960,59 Pūre
Slampes dīķa teritorijas labiekārtošana Nr.17-08-AL01-A019.2201-000002 23.08.2017.-30.11.2018. 41816,00 Slampe
Sporta laukums Zentenē Nr.17-08-AL01-A019.2201-000001 17.08.2017.-30.11.2018. 21450,00 Zentene
EK programma "Horizon 2020" (Apvārsnis 2020) aktivitāte "Pētniecība un inovācijas"  

“Accelerate SUNSHiNE”– Save your bUildiNg by SanINg Energy being to move more quickly (Saglabā savu ēku, taupot enerģiju: virzies uz priekšu ātrāk)

2017. 06. Informācija par projektu

2017.12. Informācija par projektu

2018.02. Informācija par projektu

  04.2017.-03.2020. 185035,00 Novads
“ROBUST”– Rural-Urban Outlooks:Unlocking Synenergies (Lauku un pilsētas vide-atvērtā kopdarbībā)   06.2017.-05.2021. 107500,00 Novads
Valsts budžeta dotācija 2017.gadam    

Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra uzturēšana

Informācija par projektu

  01.01.2017.-31.12.2017. 13800,00 Tukums

Tukuma 3.pamatskolas sporta halles būvniecība

Informācija par projektu

  2018.gads 500000,00 Tukums