esf_proj
Tukuma novada Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca ir saņēmusi Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu projekta „Ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras nodrošināšana pašvaldības SIA „Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca”, nodrošinot stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja pārprofilēšanu uz ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu”.

Sabiedrisko attiecību speciāliste M.Šulca 2010.11.13.

 

 

Plašāka informācija.

 

eraf

Projekta „Pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Tukumā” ietvaros 2009.gada septembrī uzsākta bērnudārza būvniecība M.Smilšu ielā 14 pēc „Dreiliņi – 2” tipveida būvprojekta. Būvdarbu līgums tika noslēgts 2009.gada 29.septembrī ar SIA «Mūsu Māja» un līguma izpildes termiņš sākotnēji tika noteikts 2010.gada 1.augusts.