Aktuālie projekti Tukuma novadā  2017.gadā

Projekra nosaukums Vienošanās/ Līguma Nr. Ieviešanas laiks Kopējā projekta summa EUR Īstenošanas vieta
Kohēzijas fonds (KF)
Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Tukumā, 2.kārta   SAM 5.3.1.  No 2017. (60 mēneši, bet ne ilgāk kā līdz 31.12.2020.)  1 229 114,00  Tukums
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)    

Tukuma vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana

Informācija par projektu

 SAM 8.1.2.  2016-2023 5307428,00 Tukums

Degradētās teritorijas sakārtošana zonā Melnezera iela - Laustiķis (Melnezera un Putniņu ielu pārbūve)

Informācija par projektu

 SAM 5.6.2.  02.2016.-11.2017. 609813,30 Tukums
Degradētās teritorijas sakārtošana zonā Lauktehnika - Tukums II (Vilkājas, Purva, Stacijas un Dāņu ielu pārbūve)  SAM 5.6.2.  2016-2018 4 340 668,76 Tukums
Degradētās teritorijas sakārtošana Jauntukuma mikrorajonā (Slocenes ielas pārbūve)  SAM 5.6.2.  2017-2018 705 882,35 Tukums

Rūpnieciskās zonas attīstība Jauntukuma rajonā (Parādes ielas pārbūve)

 SAM 3.3.1.  2016-2018 681 300,00 Tukums
Energoefektivitātes paaugstināšana PII "Pasaciņa"  SAM 4.2.2.  2016-11.2018 343500,00 Tukums
Energoefektivitātes paaugstināšana PII "Vālodzīte"  SAM 4.2.2.  2016-11.2019 314200,00 Tukums

Nākotnes pašvaldības (Starptautiskās konkurētspējas veicināšana)

Informācija par projektu

Nr.3.2.1.2./16/I/001 /Nr.SKV-L-2016/712 No 15.08.2016. 1818,10 Tukums
Eiropas Sociālais fonds (ESF)

Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamība Tukuma novadā, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus.

Informācija par projektu

Informācija Nr.1

Informācija Nr.2

Informācija Nr.3

Informācija Nr.4

Informācija Nr.5

Informācija Nr.6

Informācija Nr.7

Informācija Nr.8

Veselības veicināšanas diena Tumē

Veselības veicināšanas pasākumi augustā

Veselības veicināšanas diena Jaunsātos un Degolē

Veselības diena Džūkstē

Nr.9.2.4.2./ 01.01.2017.-31.12.2019. 342637,00 Novads
Deinstucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem Nr.9.2.2.1/15/I/002  2016-2018   Novads
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)    

Tukuma novada pašvaldībai piederošo jaunaudžu retināšana

Informācija par projektu

01.10.2016.-30.03.2017.
REALIZĒTS

01.10.2016.-31.12.2017. 21 885,60 Pagasti

Pašvaldības autoceļu pārbūve Tukuma novada Slampes un Džūkstes pagastā

Informācija par projektu

Nr.17-08-A00702-000031 01.2015.-03.2019. 576 062,35 Slampe, Džūkste

Pašvaldības autoceļu pārbūve Tukuma novada Tumes un Degoles pagastā

Informācija par projektu

Nr.17-08-A00702-000032 01.2015.-03.2019. 409 598,14 Tume, Degole

Pašvaldības autoceļu pārbūve Tukuma novada Sēmes pagastā

Informācija par projektu

Nr.17-08-A00702-000033 01.2015.-03.2019. 416 069,64 Sēme

Pašvaldības autoceļu pārbūve Tukuma novada Pūres un Jaunsātu pagastā

Informācija par projektu

Nr.17-08-A00702-000034 01.2015.-03.2019. 624 227,25 Pūre, Jaunsāti

Pašvaldības autoceļu pārbūve Tukuma novada Irlavas un Lestenes pagastā

Informācija par projektu

Nr.17-08-A00702-000035 01.2015.-03.2019. 485 986,82 Irlava, Lestene

Ēkas "Pūre 18" pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai (Stomatologa kabineta ierīkošana)

Informācija par projektu

Nr.16-08-AL14-A019.2101-000003 06.07.2016.-30.10.2017. 127128,31  Pūre

Aprīkojuma iegāde Jaunsātu tautas namam

Informācija par projektu

Nr.16-08-AL01-A019.2201-000003 06.2016.-07.2017. 20289,55 Jaunsāti

Jauna ekspozīcija Pastraiņa muzejā

Informācija par projektu

Nr.16-08-AL01-A019.2202-000002 10.09.2016.- 01.10.2017. 14962,3 Zentene
Sēmes pagasta daudzdzīvokļu māju teritorijas labiekārtošana (stāvlaukums) Biedrībā "Kandavas partnerība" iesniegts 10.11.2016. 11.2016.-08.2018. 19801,65 Sēme
Brīvdabas trenažieru un sporta aprīkojuma iegāde Slampes pagastam Nr.16-08-AL01-A019.2202-000003 06.2016.-07.2017. 13921,24 Slampe
Kopienas centra izveide Džūkstes pagastā Nr.16-08-AL01-A019.2201-000002 25.08.2016.- 30.01.2018. 42000,00 Džūkste

Irlavas sporta nama infrastruktūras uzlabošanas pasākumi (apgaismojums)

Informācija par projektu

Biedrībā "Kandavas partnerība" iesniegts 10.11.2016. 11.2016.- 11.2017. 14950,59 Irlava
Putnu parka labiekārtošana Degolē Nr.16-08-AL01-A019.2201-000001 02.06.2016.-31.12.2016. 16968,45 Degole
Interreg Centrālās Baltijas jūras programma    
Maza mēroga ūdens attīrīšanas iekārtu efektivitātes paaugstināšana Partnerībā ar Turku universitāti (Somija), SYKLI Vides skolu (Somija), Gdaņskas ūdens biedrību (Polija), Kauņas Tehnoloģijas universitāte (Lietuva), Ardenis LTD (Latvija) 2016.-2019. TND budžets 250 000,00  Tume
EK programmas ERASMUS+ aktivitātes Sports apakšaktivitāte Kopīga sadarbība    
Supporting Policy and Action for Active Environments (SPACe) (Atbalsta politika un rīcības aktivas vides veidošanā) Nr. 2014-3140/006-001 01.2015.-12.2017. 23188,00 Tukums
EK programma Inteliģenta Enerģija Eiropai    
save@work - The Energy Saving Contest for Public Authorities
Informācija par projekta rezutātiem
Projekta īstenotājs SIA "Ekodoma", partneri: Tukuma, Ādažu, Cēsu, Ķeguma, Saldus, Skrundas, Smiltenes pašvaldības 03.2016.-03.2017.  - Tukums 
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra    
Proti un dari Nr.8.3.3.0/15/I/001; Nr.6-13/1 03.01.2017.-31.10.2018. 112622,40 Novads
Multifuncionālā jaunatnes iniciatīvu centra izveide Tukuma pilsētā Nr.1-61/13 20.12.2016.- 31.01.2017. 1417,50 Tukums
Valsts kultūrkapitāla fonds
Izstāde pilsēstvdē "Tukums pirms gadsimta. Pretim valstiskai neatkarībai" Iesniegts 18.01.2017.KKF 01.03.2017.-01.09.2017. 3660,00 Novads
Valsts budžeta dotācijas 2017.gadam    

Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra uzturēšana

Informācija par projektu

  01.01.2017.-31.12.2017. 13800,00 Tukums

Tukuma 3.pamatskolas sporta halles būvniecība

Informācija par projektu

  2017.gads 500000,00 Tukums
 

ERAF - Eiropas Reģionālās attīstības fonds 
ELFLA - Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstība 
EZF - Eiropas Zivsaimniecības fonds 
KPFI - Klimatu pārmaiņu finanšu instruments 
ESF - Eiropas Sociālais fonds 
KF - Kohēzijas fonds 
KKF - Valsts Kultūrkapitāla fonds
SIF - Sabiedrības integrācijas fonds 

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)

 

576 062,35

416 069,64