Izglītības, kultūras un sporta komiteja. (lēmumu projekts)
Sociālo un veselības jautājumu komiteja. (lēmumu projekts)
Saimniecības un uzņēmējdarbības veicināšanas komiteja. (lēmumu projekts)
Teritoriālās attīstības komiteja. (lēmumu projekts)
Finanšu komiteja. (lēmumu projekts; pamatbudžets - pielikums)

2017. gada 21. marta ārpuskārtas Domes sēdes lēmuma projekti.

2017.gada 2.marta ārpuskārtas Domes sēdes Lēmumu projekti 

2016.gada 24.novembra Domes sēdes lēmumu projekti