2017. gada 11. maija ārpuskārtas Domes sēdes lēmuma projekti.

2017.gada 27.aprīļa Domes sēdes lēmumu projekti

Izglītības, kultūras un sporta komiteja. (lēmumu projekts)
Sociālo un veselības jautājumu komiteja. (lēmumu projekts)
Saimniecības un uzņēmējdarbības veicināšanas komiteja. (lēmumu projekts)
Teritoriālās attīstības komiteja. (lēmumu projekts)
Finanšu komiteja. (lēmumu projekts; pamatbudžets - pielikums)

2017. gada 21. marta ārpuskārtas Domes sēdes lēmuma projekti.

2017.gada 2.marta ārpuskārtas Domes sēdes Lēmumu projekti 

2016.gada 24.novembra Domes sēdes lēmumu projekti