2017. gada 21. marta ārpuskārtas Domes sēdes lēmuma projekti.

2017.gada 2.marta ārpuskārtas Domes sēdes Lēmumu projekti 

2016.gada 24.novembra Domes sēdes lēmumu projekti