2. Māris Rudaus-Rudovskis Large 

Māris Rudaus-Rudovskis  

Pašvaldības izpilddirektors

Dzimšanas gads: 1972

Izglītība
Latvijas Universitāte, 2002, Ekonomikas un vadības fakultāte
Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, 1995, lauku inženieru fakultāte

Darba vieta un amats:
Tukuma novada Dome, Izpilddirektors

Biedrība „Tukuma vieglatlētikas klubs", valdes loceklis