N.k. Atļaujas numurs
(izdošanas vieta)
Atļaujas saņēmējs Atradne Derīgie izrakteņi Atļauja
derīga no
Atļauja
derīga līdz
1. Nr.1 /2006.
(Zentenes pagasta padome)
VAS ''Latvijas valsts meži'' ''Vaskaris'', Zentenes pagasts, Tukuma novads smilts 06.11.2006. 05.11.2016.
 2.

Nr.2 /2006.

(Slampes pagasta padome)

SIA ''Garkalnes grants''  ''Efejas'', Slampes pagats, Tukuma novads  smilts  18.12.2006.  08.08.2016.
 3. Nr.3-24/203.
(2007.g.Sēmes pagasta padome) 
SIA Meliorceltnieks  ''Smiltsbrenči'', Sēmes pagasts, Tukuma novads  smilts-grants  19.06.2007.  31.12.2017. 
 4. Nr.2/2007.
(Jaunsātu pagasta padome) 
ZS Kalnozoli  „Jēgeri'' 1.laukums
Jaunsātu pagasts, Tukuma novads) 
Smilts-grants
un smilts 
11.09.2007.
Atcelta
23.07.2013. 
31.12.2016.
Atcelta
23.07.2013 
 5. Nr.2/2007.
(Džūkstes pagasta padome) 
SIA Avotiņi  „Mazvidi''
Džūkstes pagasts, Tukuma novads) 
Smilts-grants
un smilts 
29.04.2008.  21.01.2013. 

 6.

Nr.2/2007.
(Slampes pagasta padome) 
SIA Vecakoti 

’Vecakoti-2’’

Slampes pagasts, Tukuma novads)

 Smilts-grants
un smilts
15.11.2007.   27.09.2017.
7. Nr.2/2008.
(Slampes pagasta padome)
SIA ''Jauncērpji'' ''Kažoki'' (Zemes lietojums ''Jauncērpji"')
Slampes pagasts, Tukuma novads)
Smilts-grants
un smilts
28.01.2008. 15.07.2017.
 8. Nr.3/2008.
(Slampes pagasta padome) 
ZS Prieduļi  'Spirgus'' (1.laukums)
’’Prieduļi” Slampes pagasts, Tukuma novads) 
Smilts-grants
un smilts 
26.06.2008.  18.02.2018. 

 9.

Nr.1/2008.
(Slampes pagasta padome) 
SIA Novadu mežsaimniecība 

 „Skabārži” 

Slampes pagasts, Tukuma novads)

Smilts-grants
un smilts 
28.01.2008.  11.10.2017. 
10. Nr.1 /2009.
(Sēmes pagasta padome) 
AS Latvijas valsts meži  ''Sēme'', Sēmes pagasts, Tukuma novads.  smilts 24.04.2009.  19.10.2016. 
 11. Nr.1 /2009.
(Tukuma novada Dome) 
VAS Latvijas autoceļu uzturētājs  ''Priedes''
Degoles pagasts, Tukuma novads 

Smilts-grants 

smilts

25.02.2014. 

Atcelta

14.01.2016.

31.12.2016. 

Atcelta

14.01.2016

 12.  Nr.2./2009.
(Tukuma novada Dome)
MARITA KALNIŅA  ''Viļņi''
Tumes pagasts, Tukuma novads 
Smilts
un smilts-grants 
09.11.2009. 01.06.2019. 
 13. Nr.3/2009.
(Tukuma novada Dome) 
AS Latvijas Autoceļu uzturētājs  ''Teitupe-2''
Sēmes pagasts,
Tukuma novads 
smilts 

 

22.12.2009. 

 Atcelta

25.08.2010

 

31.12.2018. 

Atcelta

25.08.2010

 14. Nr.1 /2010.
(Tukuma novada Dome) 
Latvijas valsts meži AS  ''Lamiņi'',
Zentenes pagasts, Tukuma novads 
smilts  06.05.2010  25.01.2020.
 15. Nr.2/2010.
(Tukuma novada Dome) 
ZS Tukuma rajona Lestenes pagasta Braueres saimniecība ''Stīveri''  ''Stīveri''
Lestenes pagasts, Tukuma novads 
Smilts
un smilts-grants 
01.06.2010.  17.09.2019. 
 16. Nr.3/2010.
(Tukuma novada Dome) 
SIA Zeme un sēta  ''Rūpnieki'', Irlavas pagasts, Tukuma novads.  smilts-grants un smilts  27.07.2010
Atcelta
25.02.2014 

 27.10.2010
 Atcelta

25.02.2014

 17. Nr.4/2010.
(Tukuma novada Dome) 
Latvijas valsts meži AS  ''Lamiņi'' , Zentenes pagasts, Tukuma novads  smilts  25.08.2010.  25.01.2020 
 18.

 Nr.6/2010.

 (Tukuma novada Dome)

Pēteris Krīgers  ''Mazvidi'' (iecirknis ''Silnieki'')
Džūkstes pagasts, Tukuma novads 
Smilts
un smilts-grants 
22.11.2010  30.08.2019 
 19. Veikti grozījumi 2008.gada 16.septembra Tumes pagasta derīgo izrakteņu atļaujā Nr.2 (mainīts limits; mainīts atļaujas termiņš)(Tukuma novada Dome) Juris Saks  „Meža putniņi''
Tumes pagasts,
Tukuma novads 
Smilts un smilts-grants  16.09.2008.   25.11.2020.
 20. Nr.1/2011.
(Tukuma novada Dome) 
Juris Saks  ''Čiekuri'', Slampes pagasts, Tukuma novads  Smilts
un smilts-grants 
20.04.2011.  10.08.2018. 
 21. Nr.2/2011.
(Tukuma novada Dome 
SIA WAMEX  „Lielrenči”, Pūres pagasts, Tukuma novads
1.laukums –smilts
2.laukums smilts un smilts-grants 
Smilts
un smilts-grants 
18.05.2011.  22.10.2017. 
 22. Nr.3/2011.
(Tukuma novada Dome) 
Ilgvars Eihenbergs  ''Zvāre'' 1.iecirkņa laukums ''Bergi'', Tumes pagasts, Tukuma novads  Smilts
un smilts-grants 
09.06.2011.  29.06.2019. 
 23. Nr.4/2011.
(Tukuma novada Dome) 
SIA Veides nami  ''Ziemeļdreimaņi'', Tumes pagasts, Tukuma novads  Smilts
un smilts-grants 
29.06.2011.  12.06.2021. 
 24. Nr.5/2011.
(Tukuma novada Dome) 
 Juris Saks ''Mežkrīvi'', Pūres pagasts, Tukuma novads  Smilts
un smilts-grants 

08.08.2011. 

Atcelta

15.10.2014.

20.06.2021. 

Atcelta

15.10.2014.

 25. Nr.6/2011
(Tukuma novada Dome) 
SIA Meliorceltnieks  ''Mežmaļi'', Pūres pagasts (Vītoli), Tukuma novads  Smilts-grants  20.07.2011.  01.10.2015. 
 26. Nr.7/2011.
(Tukuma novada Dome) 
Ilgvars Eihenbergs  ''Jaunkripšas'', Tumes pagasts, Tukuma novads  Smilts
un smilts-grants 
30.09.2011.  30.08.2021. 
 27.  Nr.8/2011.
(Tukuma novada Dome)
SIA Garkalnes grants  ''Bārbeles'', Slampes pagasts, Tukuma novads  Smilts
un smilts-grants 
 22.11.2011.  19.07.2017.
 28.  Nr.9/2011.
(Tukuma novada Dome
SIA Karjers serviss ''Kažoki'', Slampes pagasts, Tukuma novads  Smilts
un smilts-grants 
22.11.2011.  20.06.2021.
 29.  Nr.1./2012.
(Tukuma novada Dome)
 SIA Veismaņi  ''Mežmaļi'', īpašums Vītolu karjers,
Pūres pagasts, Tukuma novads
 Smilts-grants  10.02.2012.  21.02.2017
 30.  Nr.2./2012.
(Tukuma novada Dome)
 SIA Veismaņi  ''Jaunvelmes'', Pūres pagasts, Tukuma novads  Smilts- grants, smilts  27.03.2012.  14.02.2020.
 31.  Nr.3/2012.
(Tukuma novada Dome)
 SIA Veismaņi  ''Mežmaļi'' (Vītoli), īpašums Dingas,
Pūres pagasts, Tukuma novads
 Smilts- grants, smilts  27.03.2012.  14.02.2020.
 32.  Nr.4./2012.
(Tukuma novada Dome)
 SIA Rudus  „ Praviņas'' iecirknis ''Grantiņi III'', Degoles pagasts, Tukuma novadā  Smilts-grants  10.07.2012. 31.12.2013.
33. Nr.5./2012.
(Tukuma novada Dome)
AS Latvijas valsts meži ''Upīte'' (īpašums ''Teitupītes mežs), Sēmes pagasts, Tukuma novads Smilts un smilts-grants 27.11.2012. 22.08.2037.
34. Nr.1/2013.
(Tukuma novada Dome)
SIA Gemini INVESTMENTS ''Pīlītes'', Slampes pagastā, Tukuma novadā
Smilts un smilts-grants
Smilts un smilts-grants 29.01.2013 22.08.2022.
35. Nr.2/2013.
(Tukuma novada Dome)
SIA Meliorceltnieks ''Priežu sils'', Irlavas pagastā, Tukuma novadā Smilts 13.11.2013. 01.07.2022.
36. Nr.3/2013
(Tukuma novada Dome)
SIA Inerto materiālu serviss „Lejiņas", Jaunsātu pagastā, Tukuma novadā  Smilts un smilts-grants 12.12.2013. 02.05.2017.
37. Nr.1/2014.
(Tukuma novada Dome)
VAS Latvijas autoceļu uzturētājs ''Praviņas'' (iecirknis „Priedes”), Degoles pagastā, Tukuma novadā
Smilts un smilts-grants
Smilts un smilts-grants 25.02.2014. 31.12.2016.
38. Nr.2/2014.
(Tukuma novada Dome)

SIA autoceļu uzturētājs

''Praviņas'', 2001.gada iecirknis, Degoles pagastā, Tukuma novadā Smilts-grants 24.04.2014. 11.06.2023.
39. Nr.3/2014
(Tukuma novada Dome)
SIA Meliorceltnieks ”Mežmaļi” (Vītoli) iecirknis „Pūces", Pūres pagastā, Tukuma novadā  Smilts un smilts-grants 26.06.2014. 02.12.2028.
40. Nr.4/2014
(Tukuma novada Dome)
ZS Saktas „Ziedaines”, Slampes pagastā, Tukuma novadā  Smilts un smilts-grants 10.12.2014. 10.06.2038.
41. Nr.1/2015
(Tukuma novada Dome)
Juris Saks „Mežkrīvi", Pūres pagastā, Tukuma novadā  Smilts un smilts-grants 25.02.2015. 20.06.2021.
42. Nr.1/2016
(Tukuma novada Dome)
SIA EM Tehnika „Kažoki” (nekustamais īpašums „Jauncērpji”, Slampes pagastā, Tukuma novadā Smilts-grants un smilts 24.05.2016 31.12.2035.
43. Nr.2/2016
(Tukuma novada Dome)
AS Latvijas valsts meži „Praviņas II D iecirknis” (nekustamais īpašums valsts mežs „Slampe”, Slampes pagastā, Tukuma novadā Smilts-grants un smilts 07.06.2016 01.04.2040
44. Nr.3/2016
(Tukuma novada Dome)
VAS Latvijas autoceļu uzturētājs „Praviņas” 2001.gada iecirknis (nekustamais īpašums „Priedes”, Degoles pagastā, Tukuma novadā Smilts-grants  21.09.2016 20.01.2041
45. Nr.1/2008
(Tumes pagasta padome)
SIA Strabag „Zvāre I”, Tumes pagasts, Tukuma novads Smilts-grants  22.04.2008. 12.02.2018