2016. gada 4.ceturksnim 

Tukuma novada čempionāti,
novada atklātie sporta spēļu turnīri, valsts čempionāti

Skatīt šeit